Werken met verhalen: 5 tips als jouw organisatie het zelf wilt doen

StoryConnect helpt bedrijven bij het ontdekken én benutten van de onschatbare kracht en waarde van verhalen. Verandering wordt pas echt succesvol wanneer dit wordt ondersteund door de ervaringen en inzichten van de mensen waar het om gaat: personeel, klanten en andere belanghebbenden.

Werken met verhalen:
✔️maakt betekenisvolle verbindingen
✔️vergroot collectieve kennis
✔️creëert een gemeenschappelijke visie
✔️geeft meer draagvlak voor voorgestelde veranderingen

Wil jij dit binnen jouw organisatie toepassen? Daar kun je natuurlijk ons uiteraard voor wakker maken. Maar ook zonder onze hulp kun je stappen zetten in het werken met verhalen in jouw organisatie. Hier 5 tips voor het zelf succesvol benutten van verhalen in jouw organisatie.

📌 Tip 1: Wees nieuwsgierig en luister aandachtig
Verandering begint met het opmerken en erkennen van de verhalen die aanwezig zijn. Wees nieuwsgierig naar de verhalen en inzichten van personeel, klanten en andere belangrijke betrokkenen. Luister actief naar hun verhalen en creëer een veilige omgeving waarin ze zich gehoord en gewaardeerd voelen. Als mensen weten dat er écht naar ze wordt geluisterd, levert dat een organisatie al heel veel op.

📌 Tip 2: Stel de juiste vragen
Het stellen van de juiste (uitlokkende) vraag is essentieel om diepgaande verhalen naar boven te halen. Geen standaard ja/nee-enquete afnemen, maar open vragen met alle ruimte voor de beleving van de ander. Vraag naar specifieke tekenende ervaringen, struikelblokken en successen. Moedig mensen aan om hun verhalen te delen en creëer ruimte voor openheid én reflectie. Een voorbeeld van een uitlokkende vraag: Een vriend/vriendin vraagt je hoe het is op je werk. Je denkt aan iets dat op je werk gebeurde wat je emotioneel raakte. Welk verhaal vertel je? 

📌 Tip 3: Verbind de verhalen met de bredere context
Om verhalen waardevol te maken voor verandering, is het belangrijk om ze te verbinden met de bredere context van de organisatie. Identificeer patronen, thema’s en lessen die relevant zijn voor de veranderingsdoelen. Zo komen organisatiespecifieke handvatten naar boven die de weg wijzen naar een succesvolle transformatie.

📌 Tip 4: Creëer een cultuur van delen en leren
Het delen van verhalen is niet eenmalig, maar moet een integraal onderdeel worden van de organisatiecultuur. Stimuleer mensen om hun ervaringen te delen en moedig anderen aan om naar deze verhalen te luisteren. Creëer platforms waarin verhalen worden gedeeld en benut ze als leermiddel.

📌 Tip 5: Gebruik technologie als ondersteuning
Maak gebruik van technologie om het verzamelen en delen van verhalen te vergemakkelijken. Digitale platforms, zoals ons eigen verhalenportaal, kunnen helpen bij het efficiënt verzamelen, organiseren en analyseren van verhalen. Dit biedt waardevolle inzichten en helpt bij het nemen van data-gestuurde beslissingen.

Benieuwd hoe wij het vraagstuk van jullie organisatie zouden aanpakken? Stuur ons gerust een bericht, daar sparren we graag met jullie over! 

Foto: Unsplash – Sam Dan Truong

Deel dit bericht

Scroll naar boven