Inclusieve Vertelpunten

Vandaag nemen we je mee in een traject dat voor ons belangrijk is geweest de afgelopen maanden: de realisatie van het eerste inclusieve vertelpunt. Een vertelpunt waarin iedere gebruiker diens verhalen kan delen, zonder belemmeringen te ervaren. Bijvoorbeeld wat betreft het kunnen waarnemen, bedienen en begrijpen van het vertelpunt.

Eind vorig jaar klopte een voor ons vertrouwde opdrachtgever aan, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens ([RvIG](https://www.rvig.nl/)). Zij konden onze hulp goed gebruiken bij het zo toegankelijk mogelijk maken van 1 van hun webapplicaties. Een opdracht die gedreven werd door een nieuw besluit. Dit ‘Besluit digitale toegankelijkheid’ vraagt overheidsorganen om alle webapplicaties en platformen aan 50 specifieke Europese richtlijnen te laten voldoen. Kort gezegd zijn er vier principes waar toegankelijkheid om draait:

  • Waarneembaar: iedere gebruiker moet alle digitale informatie waar kunnen nemen. Denk aan een beschrijving van een afbeelding, waardoor deze ook kan worden waargenomen door een gebruiker die de afbeelding niet kan zien.
  • Bedienbaar: Iedere gebruiker moet in de applicatie kunnen navigeren, ongeacht welke hulpmiddelen ze gebruiken.
  • Begrijpelijk: gebruikers én code-scannende software moeten de applicatie kunnen lezen of begrijpen.
  • Robuust: elk digitaal product moet door andere apparaten en technologie kunnen worden gebruikt.

Een andere eis vanuit dit besluit is dat overheidsinstanties onderzoek laten doen naar de toegankelijkheid en wat op dit front beter kan. Ook optimalisatie van processen wordt expliciet benoemd, om zo van toegankelijk werken een gewoonte te maken.

In december 2022 kwamen we met de opzet van het traject, in april 2023 behaalden we de beoogde A-status – en voldoet deze webapplicatie van RvIG officieel aan het besluit. Een externe partij heeft de officiële audit uitgevoerd, dat ons bruikbare inzichten opleverde voor het optimaliseren van het vertelpunt.

Voor de gebruikersevaluatie van het Nederlands paspoort en Identiteitskaart verzamelden we verhalen onder een specifieke doelgroep die ons vertelden wat zij meemaken in de praktijk. En wat beter kan op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van beide documenten. Deze verhalen kwamen binnen in een op maat gemaakt dashboard. Op 8 juni vond de evaluatie van het traject plaats, waarbij de resultaten zijn gepresenteerd. Hier zijn een aantal concrete aanknopingspunten uitgekomen die de komende tijd worden opgepakt.

De projectleider vanuit RvIG is tevreden over de samenwerking met StoryConnect: “We hebben voldoende ideeën ontwikkeld voor verdere verbeteringen aan het Nederlands paspoort en Identiteitskaart. We gaan dit nu verder uitwerken”. Ook al is de A-status binnen en dit project bijna afgerond, het traject loopt door. In de komende periode worden ook verhalen verzameld van andere perspectieven om zo tot nog meer verbeterpunten te komen

Deel dit bericht

Scroll naar boven