Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Wat zijn onze klantverhalen over werken met verhalen?

Klantverhalen werken met verhalen - Gemeente Enschede

De gemeente Enschede is in de afgelopen jaren samen met welzijnspartners en wijkteams een veranderproces aangegaan om de toegang tot het sociaal domein, en het eenvoudig en laagdrempelig vinden van informatie, advies en ondersteuning voor inwoners te verbeteren. Met de partners zijn er gezamenlijke ambities en uitgangspunten voor deze toegang geformuleerd: de Wijkwijzers. De afgelopen jaren zijn vele stappen gezet om De Wijkwijzers vorm te geven, maar werd ook zichtbaar dat locaties en teams dit op een eigen manier invulden. Aandacht voor samenwerking, teamontwikkeling, gezamenlijk werken en leren in de praktijk werd daarin gemist. Met behulp van leersessies onder leiding van Story Connect hebben we met alle betrokken medewerkers een gedeeld verhaal gezocht en gevonden! Waarbij de onafhankelijke rol die StoryConnect gaf in de begeleiding van de sessies zorgde voor een neutrale verdieping en reflectie op waar we staan in de Wijkwijzers: wat gaat er goed, wat moeten we behouden en wat willen we de komende tijd anders inrichten. De inzet van StoryConnect door middel van de verteltafels bood medewerkers een veilige plek om hun verhaal en ervaring te delen, en op zoek te gaan naar gezamenlijke inzichten. In de tweede sessie werden de medewerkers uitgedaagd om zelf tot verbeterpunten te komen waardoor er een grote verschuiving in betrokkenheid bij de teams werd bereikt. Van ambities die gevoelsmatig vóór ze zijn bedacht konden ze nu zelf invullen welke acties zij zelf belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de Wijkwijzers. Waarbij we uiteindelijk tot een eigen top 6 aan prioriteiten zijn gekomen, breed gedragen door alle medewerkers én de medewerkers zelf eigenaar zijn van deze prioriteiten. De inzet van StoryConnect heeft ons houvast en vooruitgang geboden in ons veranderproces. Met daarbij als concrete resultaten dat medewerkers zich nu samen verantwoordelijk voelen voor het succes van de Wijkwijzers én teams ook zichtbaar nader tot elkaar zijn gekomen. Ook de deelnemers hebben teruggegeven dat ze de inzet van StoryConnect als waardevol hebben ervaren in het proces!

Klantverhalen werken met verhalen - gemeente Enschede
Agnes Becker

Kwartiermaken Wijkwijzer gemeente Enschede

5/5
Klantverhalen werken met verhalen - Astellas
Harry de Boer

COO Tensor Sustainable

5/5
Klantverhalen werken met verhalen - Astellas

Tijdens het inbedden van Het Nieuwe Werken op de nieuwe locatie van Astellas in Leiden maakten wij vanuit Tensor Sustainable gebruik van de StoryConnect oplossingen. Aan de ene kant wilde we risico’s in beeld brengen maar tevens de kansen en ideeën van medewerkers verzamelen in de eerste maanden na de intrek op die nieuwe locatie. Doordat de medewerkers snel en actief dit konden melden en het ook eenvoudig met het management team snel te bespreken was, waren we in staat om het werkgenot op de nieuwe locatie snel te verbeteren. Ook niet voor de hand liggende problemen konden we hierdoor snel tackelen.

Klantverhalen werken met verhalen - Utrechtzorg

De meeste mensen vinden het interessant om juist de persoonlijke verhalen te horen over gebeurtenissen. Zo vonden we dat ook van de redenen waarom medewerkers bij zorg- en welzijnsorganisaties vertrekken. StoryConnect heeft een methode ontwikkeld waarbij het delen van verhalen in een zgn. vertelpunt mogelijk is én gepaard gaat met vragen over de context en de verteller van het persoonlijke verhaal. Er komt daarmee heel veel bruikbare én te analyseren informatie vrij. De professionals van StoryConnect staan voor hun aanpak en waken ervoor dat de verhalen ALTIJD centraal blijven staan. Op basis van de verhalen is een veranderaanpak ontwikkeld, waarbij de gehele organisatie van de deelnemers wordt betrokken door het delen van de inzichten, het ophalen van ideeën voor oplossingen, het kiezen van initiatieven en het vormgeven aan de gekozen verandering. Voor de implementatie worden de deelnemende organisaties ondersteund met een action learning traject.

Klantverhalen werken met verhalen - Utrechtzorg
Natascha Kalkman

Projectleider, Utrechtzorg

5/5
Klantverhalen werken met verhalen - Jeugdhulp
Mariska van der Steege

Projectleider, Advies Verandering in het sociaal domein

4/5
Klantverhalen werken met verhalen - Jeugdhulp Foodvalley

Voor het verzamelen van feedback voor een proeftuin waarin we werken aan verbetering van de jeugdbescherming in Foodvalley hebben Marco en Wytske van StoryConnect actief verhalen verzameld van ouders en collega’s van het lokale team met wie we samenwerken. Dat buitenperspectief was erg helpend om te reflecteren op de werkwijze die we tot nu toe ontwikkeld hebben. De verhalen raken en bieden veel aanknopingspunten voor verbetering. Uitgebreid stil staan bij de verhalen leidde tot concrete acties en verbeterpunten.

Klantverhalen werken met verhalen - Gemeente Tilburg

Bij de meedenkers (onafhankelijke cliëntondersteuners) in Tilburg waren we uit de startblokken gekomen. Met hulp van de vragen en zeer flexibele ondersteuning vanuit StoryConnect hebben we mooie verhalen over ons werk bij onze inwoners opgehaald. Na alle energie die gestoken is in het neerzetten van deze methode (hulde aan Marco en Caroline) zijn er door de gemeente andere keuzes gemaakt. Erg jammer, want we kunnen veel van deze methodiek leren! Wil je echt een impactslag maken, zet deze methode in!

Klantverhalen werken met verhalen - Gemeente Tilburg
Gabi Conradi

Kwartiermaker, Zorgbelang Tilburg

5/5
Klantverhalen werken met verhalen - AxionContinu
Ponijem Thomassen

Projectleider Zorg, AxionContinu

5/5
Klantverhalen werken met verhalen - AxionContinu

Storyconnect is een pro in narratief onderzoek en het ondersteunen van actionplanning en actionlearning processen.De persoonlijke begeleiding maakt van Storyconnect een zeer waardevolle en warme partner in het ontdekken van patronen die maken dat organisaties vastlopen op bepaalde vraagstukken. Het heeft ons in ieder geval een dieper inzicht gegeven en ik ben super blij dat we nog even door mogen met de samenwerking!

Klantverhalen werken met verhalen - Quarijn

Samen met Storyconnect halen we verhalen op van medewerkers binnen onze zorgorganisatie. Deze verhalen onderbouwen o.a. de data vanuit bijvoorbeeld het traditionele medewerkertevredenheidsonderzoek. Veel verhalen zijn voor mij herkenbaar en dragen bij aan mijn beeldvorming. Verhalen die mij raken en mij nóg meer motiveren om kleine veranderingen te aan te zwengelen. Uiteindelijk wil iedereen fluitend naar het werk en werken in een plezierige omgeving! De begeleiding is zeer deskundig en professioneel. Van harte aanbevolen!

Klantverhalen werken met verhalen - Quarijn
Mirna Noorlander

Organisatie ontwikkeling, Strategisch HR, Quarijn

5/5
4.5/5

Copyright © 2023

Johan de Wittstraat 45
2334 AN Leiden
Nederland

Algemene voorwaarden:
Klik hier

Omgang met privacy:
Klik hier

StoryConnect

KVK 09.22.20.82

Scroll naar boven