Sensing Change

Een aanpak die de onderstroom binnen agile organisaties zichtbaar maakt. Wij zorgen voor meer betrokken medewerkers, sneller inzicht en lagere kosten.

Interesse?

We vertellen je graag meer over onze Sensing Change aanpak.
Stap 1

Delen

Betrokkenen delen ervaringen vanuit hun eigen perspectief. Zij delen wat voor hén belangrijk is Vervolgens voegen zij context van die ervaring toe. Hiermee borgen zij een juiste interpretatie en voorkomen zij vooringenomenheid bij de lezer. Zo verzamelen wij zowel kwalitatieve data als kwantitatieve data.

Stap 2

Leren

In kleine concrete stappen worden de persoonlijke ervaringen omgezet in een gedeeld perspectief van de werkelijkheid (uitdagingen & mogelijkheden) Dit gedeelde perspectief leidt tot inzicht in de onderliggende thema’s en verbetervoorstellen (concrete acties of experimenten) De onderstroom is zichtbaar en werkbaar gemaakt.

Stap 3

Experimenten en acties uitvoeren

Door doorlopende ervaringen op te halen ‘op de huid van de verandering zitten’ zien wij met elkaar wat werkt en wat minder werkt. We kunnen versterken wat goed gaat en bijsturen wat (nog) niet loopt.

Stap 4

Business Agility

Door het doorlopend ophalen van ervaringen en deze te visualiseren in een dynamisch dashboard wordt ook de mindset verandering in de organisatie zichtbaar en werkbaar. De organisatie wordt fluïde – continu veerkrachtig – lerend. De organisatie vervolmaakt doorlopend haar eigen agiliteit op basis van eigen waarden, normen en uitdagingen.

Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Waarom werken met verhalen

Redenen om te werken met verhalen zijn:  a. Verhalen helpen ons om (belevingen van) mensen te begrijpen en een beeld te krijgen van situaties. b. In verhalen zit veel informatie voor het opbouwen van inzicht en het bedenken van grove ideeën voor verandering, experimenten en/of initiatieven. c. Door een verhaal te vertellen reflecteert de verteller over zijn/haar eigen leven en handelen. Daarmee start een verandering. d. Verhalen maken zichtbaar wat zonder verhalen verborgen blijft. In organisaties noem je dat de onderstroom. e. Iedereen kan verhalen vertellen, niemand wordt buitengesloten. f. Verhalen zijn goed te onthouden en daarmee krachtig in storytelling.

Interesse?

We vertellen je graag meer over onze Sensing Change aanpak.
Scroll naar boven