We vertellen je graag meer over onze Sensing Change aanpak

Maak een afspraak

Een aanpak die de onderstroom binnen agile organisaties zichtbaar maakt. Wij zorgen voor meer betrokken medewerkers, sneller inzicht en lagere kosten.

Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Stap 1: Delen

Betrokkenen delen ervaringen vanuit hun eigen perspectief. Zij delen wat voor hén belangrijk is Vervolgens voegen zij context van die ervaring toe. Hiermee borgen zij een juiste interpretatie en voorkomen zij vooringenomenheid bij de lezer. Zo verzamelen wij zowel kwalitatieve data als kwantitatieve data.

Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Ons digitale platform

Ons digitale platform stelt onze klanten in staat om continue en grootschalig te luisteren naar verhalen. Het platform bestaat uit een vertelpunt en bijbehorend live dashboard. De vertelpunten maken we samen met onze klant op maat. Door onze ruime ervaring met werken met verhalen is veel kennis opgebouwd over: 1) Hoe je mensen stimuleert een verhaal te delen. 2) Welke vragen je kan stellen over een verhaal. 3) Hoe je vertelpunten zo inricht dat het invullen niet veel tijd kost en voor de invuller prettig is om in te vullen. Ook het bijbehorende live dashboard ontwikkelen we samen met de klant. Zodat deze gebruiksvriendelijk is en die informatie zichtbaar maakt die voldoet aan de wensen van de klant.

Wij zorgen ervoor dat onze dashboards zijn gevuld met zowel verhalen als data over de verhalen. Via patroon evaluatie wordt duidelijk wat bijvoorbeeld belangrijke thema’s zijn waarover mensen verhalen delen.

Privacy- en veiligheidseisen

Verhalen zijn voor ons heel waardevol. We zorgen ervoor dat mensen anoniem hun verhaal kunnen delen en beschermen de verhalen met de grootst mogelijke zorg. Ons platform voldoet aan de meest strenge privacy- en veiligheidseisen, waaronder het DigiCert certificaat.

Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Stap 2: Leren

In kleine concrete stappen worden de persoonlijke ervaringen omgezet in een gedeeld perspectief van de werkelijkheid (uitdagingen & mogelijkheden) Dit gedeelde perspectief leidt tot inzicht in de onderliggende thema’s en verbetervoorstellen (concrete acties of experimenten) De onderstroom is zichtbaar en werkbaar gemaakt

Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Waarom werken met verhalen

Redenen om te werken met verhalen zijn:  a. Verhalen helpen ons om (belevingen van) mensen te begrijpen en een beeld te krijgen van situaties. b. In verhalen zit veel informatie voor het opbouwen van inzicht en het bedenken van grove ideeën voor verandering, experimenten en/of initiatieven. c. Door een verhaal te vertellen reflecteert de verteller over zijn/haar eigen leven en handelen. Daarmee start een verandering. d. Verhalen maken zichtbaar wat zonder verhalen verborgen blijft. In organisaties noem je dat de onderstroom. e. Iedereen kan verhalen vertellen, niemand wordt buitengesloten. f. Verhalen zijn goed te onthouden en daarmee krachtig in storytelling.

Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Stap 3: Experimenten en acties uitvoeren

Door doorlopende ervaringen op te halen ‘op de huid van de verandering zitten’ zien wij met elkaar wat werkt en wat minder werkt. We kunnen versterken wat goed gaat en bijsturen wat (nog) niet loopt

Evalueer, leer en verbeter door verhalen

Meer weten, maak een afspraak

Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Stap 4: Lerende Organisatie – Zakelijke veerkracht – Business Agility

Door het doorlopend ophalen van ervaringen en deze te visualiseren in een dynamisch dashboard wordt ook de mindset verandering in de organisatie zichtbaar en werkbaar. De organisatie wordt fluïde – continu veerkrachtig – lerend. De organisatie vervolmaakt doorlopend haar eigen agiliteit op basis van eigen waarden, normen en uitdagingen

Scroll naar boven