Veelgestelde vragen

Hoe kan je een verhaal delen?
Verhalen worden gedeeld in narratieve intterviews, verteltafels of via digitale vertelpunten (die worden vaak gebruikt). Via een vertelpunt kan je een verhaal inspreken of typen als je een smartphone of tablet gebruikt. Als je via een computer of laptop het vertelpunt invult dan kan je typen.

Een verhaal is een verslag van gebeurtenissen waarbij je je afvraagt wat er gaat gebeuren, en daar achter komt door het verhaal te lezen. Om je af te vragen wat er gaat gebeuren, moet er een spanning zijn tussen twee of meerdere mogelijkheden. Aristoteles noemde deze spanning het contrast tussen potentialiteit (wat er zou kunnen gebeuren) en actualiteit (wat gebeurt er). Sommige verhalen van gebeurtenissen zijn geen verhalen – bijvoorbeeld lijsten met dingen die op verschillende datums zijn gebeurd, of plaatsen waar je bent gestopt op weg naar de kust – dus als er geen onzekerheid is, is er geen verhaal. Onzekerheid is de reden waarom verhalen ons aantrekken en ons betrekken.

In het ideale geval is dat vanuit meerdere perspectieven, dus bv voor wijkteams delen zowel professionals (wijkteam medewerkers) als inwoners verhalen via speciaal ontwikkelde vertelpunten.

Om te kunnen leren en te kunnen verbeteren doorlopen we een cyclus. Deze cyclus van delen-inzicht-beslissen-evolueren noemen we de Storycyclus, omdat de ‘stories’ (de verhalen) van mensen centraal staan.

Via een aantal werksessies met mensen die de context goed kennen wordt een vertelpunt ontwikkeld en opgebouwd.

We leren evenveel van positieve als van negatieve verhalen. Beide soorten verhalen zijn nodig om een goed beeld te krijgen. In de praktijk worden zowel positieve als negatieve verhalen gedeeld.

Alle verhalen worden meegenomen in de dashboards en blijven daarin volledig beschikbaar. De trends uit het dashboard geven ons meer zicht op de ontwikkelingen over een langere periode. Elk verhaal is hiermee waardevol. Een stapeling van dezelfde soort verhalen geeft een goede onderbouwing om bijvoorbeeld collectieve of preventieve oplossingen te bedenken.

Ja, in onze vertelpunten wordt niet naar data gevraagd diet tot een persoon te herleiden is. We vragen of mensen in de open tekstvelden geen namen of gegevens willen vermelden zodat het verhaal niet tot een persoon te herleiden is.

We bewaren de verhalen gedurende de looptijd van het project, zoals we dat afspreken met de verhalen delers  (in de doelbinding), om de doelen van het project te halen om ons eigen werk te optimaliseren. Daarna wordt de data verwijderd. De data over de ervaringen wordt soms bewaard voor wetenschappelijk onderzoek.

Door verhalen te verzamelen krijgen we zicht op de werkelijkheid. In verhalen zit informatie en kennis verborgen die kan worden benut om gewenste veranderingen op het spoor te komen en te bedenken hoe je van A naar B gaat. Dit werken we in werkbijeenkomsten op. Wanneer je langere tijd verhalen verzamelt, ben je in staat om veranderingen over tijd in kaart te brengen.

StoryConnect beheert het dashboard. Klanten kunnen ook inzage krijgen, als de privacy en vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

Alle verhalen worden verzameld. Maw ze zijn beschikbaar en je kunt altijd naar een individueel verhaal terug. Echter door op meta niveau naar vooraf gedefinieerde rapportages te kijken zie je snel en eenvoudig waar veranderingen plaatsvinden en waar nieuwe signalen bovenkomen. Daar kun je dan eenvoudig op inzoomen.

Onze vertelpunten kan je op twee manieren invullen. Via een app of via een webapp. In de meeste projecten gebruiken we alleen de webapp. Dat is een website die op alle devices goed schaalt (computer, laptop, tablet of smartphone).

Daarnaast beschikt StoryConnect over een eigen app en een app die voor Binnenlandse Zaken is ontwikkeld.

In de app store van Apple en de playstore van Android zijn de apps van StoryConnect te vinden.

De link naar de app store is: StoryConnect app.
De link naar de playstore: StoryConnect app.
Dutch ID Monitor van Binnenlandse zaken, link naar de app store: DID Monitor.
De link naar de playstore: DID Monitor.

Scroll naar boven