Aanpak evalueer, leer en verbeter in Jeugdhulp

Doen we het goede en doen we het goed? Leer door verhalen vanuit meerdere perspectieven en ontdek wat goed gaat en waar kansen voor verandering zijn.

Interesse?

We vertellen je graag meer over onze aanpak voor jeugdhulp

De aanpak in Jeugdhulp bestaat uit:​

A. Infrastructuur aanpak

Voor deze aanpak is een vertelpunt en een bijbehorend dashboard ontwikkeld.

B. Werksessie op maat

Voor deze aanpak zijn werksessies ontwikkeld. Ons model is voordoen - samen doen - zelf doen​

C. Gestructureerde aanpak

Een gestructureerde aanpak is ontwikkeld: Verhalen delen -Inzicht opbouwen-ideëen implementeren-Inpassen-Evaluatie​

Vanuit de leefwereld

Kenmerkend voor ons werk is: Wij werken met verhalen (reflecties op situaties) van alle betrokkenen bij jeugdhulp en doen dit op een gestructureerde manier waarbij we uitgaan dat kennis aanwezig is bij jongeren, ouders, teams, organisaties om inzicht op te bouwen en met elkaar te leren en te verbeteren. We ontwikkelen samen de infrastructuur (vertelpunt, dashboard) en de manier (werkwijze) om te kunnen werken met verhalen. Wij leren jongeren, ouders, teams/organisaties dit aan en blijven aangesloten voor eventueel vragen, begeleiding advies, ed

Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Waarom werken met verhalen

Redenen om te werken met verhalen in jeugdhulp zijn:  a. Verhalen helpen ons om (belevingen van) mensen te begrijpen en een beeld te krijgen van situaties. b. In verhalen zit veel informatie voor het opbouwen van inzicht en het bedenken van grove ideeën voor verandering, experimenten en/of initiatieven. c. Door een verhaal te vertellen reflecteert de verteller over zijn/haar eigen leven en handelen. Daarmee start een verandering. d. Verhalen maken zichtbaar wat zonder verhalen verborgen blijft. In organisaties noem je dat de onderstroom. e. Iedereen kan verhalen vertellen, niemand wordt buitengesloten. f. Verhalen zijn goed te onthouden en daarmee krachtig in storytelling.

Jeugdhulp in de praktijk

Het Regionaal Veiligheidsteam in de regio Foodvalley bijvoorbeeld ondersteunen we gedurende 2,5 jaar in het werken met verhalen. Vanuit meerdere perspectieven worden verhalen gedeeld: 1. Ouders, familie, jongeren indien mogelijk 2. Teamleden Foodvalley, 3. Medewerkers Sociaal Team Ieder half jaar werken we met verhalen vanuit verschillende perspectieven. We ontdekken dan met elkaar wat we daarvan kunnen leren en wat we kunnen verbeteren. Zo hebben we bv met de verhalen geevalueerd hoe de uitgangspunten in de praktijk worden beleefd en welke kleine duwtjes we kunnen bedenken om hetgeen goed goed verder te versterken en hetgeen minder goed gaat te veranderen. Op basis daarvan zijn 5 aanpassingen bedacht en uitgevoerd door het team.

Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Harde en zachte data

Vaak worden harde en zachte data in competitie gezien met elkaar. Bij ons is dat niet zo. Zowel harde data als zachte data gebruiken we om het inzicht te vergroten en ideëen voor verandering te ontwikkelen. Het aantal hulpvragen, de wachttijd, de begeleidingsduur en het aantal escalaties is harde data dat kan worden geteld. In verhalen geven mensen aan hoe ze de hulp beleven, wat ze goed vinden gaan. Het zijn verhalen die mensen ook bijvoorbeeld aan vrienden en familieleden delen over de jeugdhulp die ze krijgen. Deze vertellende informatie noemen we zachte data. Na het delen van een verhaal, beantwoord de verteller nog een aantal vragen over het verhaal. Bijvoorbeeld welke emotie iemand beleefde bij het verhaal, over welk thema het verhaal gaat, enz. Dat is voor ons hardere zachte data. De tellende en vertellende data gebruiken we in werksessies.

Verschuivingen in de praktijk

Als je continu met verhalen in jeugdhulp werkt dan kan je ook het mogelijke effect van uitgevoerde acties in de praktijk monitoren. Als je verandering ziet in de verhalen of in de beantwoording van de vragen over het verhaal, dan bespreek je met elkaar of dat door de ingezette acties komt. Of dat er iets anders aan de hand is dat zorgt voor verandering. Zo kan je in het complexe domein veranderingen monitoren voordat effecten zichtbaar worden in hardere data zoals begeleidingsduur.

Interesse?

We vertellen je graag meer over onze aanpak voor jeugdhulp
Scroll naar boven