Organisatieverbetering met narratief evalueren, leren en verbeteren

Het hoe & waarom van verhalend werken binnen organisaties.

Iedere werknemer, klant en betrokkene doet ervaringen op bij een organisatie en heeft dus verhalen te vertellen. Verschillende mensen kunnen echter een heel andere beleving hebben van dezelfde ervaring, dienst of persoon. Zo vormt iedereen zijn eigen unieke verhaal. Als organisatie wil je het liefst al deze verhalen boven tafel krijgen. Deze zijn namelijk om verschillende redenen van onschatbare waarde voor vooruitgang. Van ervaringen leren we immers, en dat is de eerste stap naar verbeteringen. Maar hoe kom je van individuele ervaringen tot effectieve veranderprocessen? En hoe verzamel je die verhalen om tot een totaalplaatje te komen?

Hier gaan we in op het hoe en waarom van verhalend werken en zo leren en verbeteren.

Van gedeelde verhalen tot totaalplaatje

Veel organisaties die kampen met een vraagstuk dat om oplossingen en verbeteringen vraagt, kijken het liefst naar harde data. Als cijfers voor winstmarges of werknemerstevredenheid tegenvallen, weet je echter nog niet waaróm dit zo is. Wanneer veel klanten of personeelsleden vertrekken, wil je hun beweegredenen achterhalen. Verhalen geven betekenis en verdieping aan cijfermatige data. Een helder overgebracht individueel verhaal beklijft een stuk beter dan een grafiek. Een tabel met cijfers zal niet snel een aha-moment opleveren bij management, wat een persoonlijk verhaal zeker wél kan. Bovendien: een organisatie die laat zien naar werknemers en klanten te willen luisteren, legt al een belangrijke bouwsteen voor meer verbinding en tevredenheid. Immers kunnen anderen op gedeelde verhalen reageren. Zo verzamel je gemakkelijker meer verhalen, ook van de meer terughoudende werknemers.

De narratieve methode van StoryConnect

StoryConnect begeleidt organisaties in het evalueren, leren en verbeteren door verhalen. Samen met cijfermatige data creëren we een totaalplaatje waar iedereen mee vooruit kan. Onze forte is het verzamelen van deze data middels onze unieke cyclische aanpak, de StoryCycle. Hierbij staan verhalen en de context van de  verhalen centraal. Een aantal verhalen vormen vervolgens een perfect aanknopingspunt voor een diepgaande reflectie. We betrekken vertegenwoordigers van verschillende perspectieven bij dit proces. Samen onderzoeken we welke lessen de verhalen ons vertellen. Zo komen we met alle betrokkenen van duiding naar inzichten en uiteindelijk naar gewenste (en gedragen) verbetervoorstellen. Waar nodig staan we de organisatie bij in het toepassen van verbeterideeën in de praktijk. Vervolgens zijn over dit proces natuurlijk weer ervaringen met elkaar uit te wisselen; de cirkel is weer rond. 

De onderstaande drie onderdelen maken onze methode uniek:

1. StoryCycle: een continu leerproces

Het cyclische karakter van de StoryCycle heeft als groot voordeel dat het een continu evaluatie- en verbeterproces is. Geen papieren rapport dat in een kast dreigt te verdwijnen, maar een doorlopend traject dat zorgt voor meer betrokkenheid, inzichten en reflectievermogen. Kortom: veel meer potentie voor een organisatie om te leren en dus te verbeteren. Zo creëren we gezamenlijk betekenisvolle beweging.

StoryCycle evalueren leren en verbeteren met verhalen

2. Continu luisteren en monitoren via ons dashboard en vertelpunt

Een tweede uniek onderdeel van onze aanpak waar klanten enthousiast over zijn: ons digitale platform. Deze bestaat uit een op maat gemaakt vertelpunt met een op maat gemaakt live dashboard. Het doel van dit platform is drieledig. Ten eerste maakt dit het veel gemakkelijker om verhalen te verzamelen binnen een organisatie. Ten tweede is zo voor de opdrachtgever informatie inzichtelijk en zijn resultaten te monitoren. Bovendien ‘leeft’ een platform veel meer dan een rapport in pdf- of papiervorm. Zo wordt verbinding en verandering gegarandeerd.  

3. Doe het zelf: onze StoryConnect Academy

Waarom een man een vis geven als je hem ook kunt leren vissen? Dat is precies de drijfveer achter onze StoryConnect Academy. Hiermee leiden we binnen een organisatie mensen op in het zelf toepassen van narratief verantwoorden. Liefst maken we onszelf overbodig. 

De volgende training waar jij je bij kunt aansluiten vindt plaats op 12 en 13 juni. In deze tweedaagse opleiding leren we je wat nodig is om een volwaardige facilitatorrol in narratieve werkvormen op je te nemen. Lees via de link hieronder meer over de training Facilitator StoryWorks. 

Training Facilitator StoryWorks

Van duizenden verhalen tot effectieve oplossingen

In het afgelopen decennium heeft StoryConnect duizenden verhalen verzameld binnen vele projecten. Een voorbeeld van een succesverhaal is het traject “Jouw verhaal, onze zorg”, dat in 2020 vorm kreeg. Het pijnpunt van de opdrachtgever, Utrechtzorg: het hoge personeelsverloop binnen zorgorganisaties. Meer dan 500 verhalen kwamen hierbij naar boven, die tot heldere inzichten en verbeterinitiatieven leidden. Binnen de betrokken organisaties is een continu actie-leerproces opgezet, waarbij veel ruimte is voor evaluatie en monitoring. Zo heeft de opdrachtgever een essentiële bron van informatie tot diens beschikking, als onmisbare aanvulling op de harde data. Narratief evalueren, leren en verbeteren heeft een vaste plek binnen de organisaties gekregen. 

We zijn bezig met het opstarten van een tweede cohort. Deze aanpak heeft een nominatie op zak voor de Impactmakersprijs in de zorg 2021. Met recht een succes te noemen!

Meer voorbeelden van onze resultaten op de werkvloer lezen? Bekijk hier een greep uit StoryConnect projecten. Mocht je vragen hebben over de potentie van narratief evaluaren, leren en verbeteren binnen jouw organisatie en onze werkwijze, kom dan gerust met ons in contact. 

Deel dit bericht

Scroll naar boven