ImpactConnect

Ontdek continue veranderingen en leer daarop te handelen

ImpactConnect

ImpactConnect projecten geven continu inzicht in wat er speelt. Dat is ideaal voor het monitoren van beleid, uitwisselen van kennis en innoveren van producten en diensten. enz. Daarmee wordt uw organisatie weerbaarder en kan ze flexibel inspelen op veranderingen, innoveren en transformeren.

ImpactConnect projecten doorlopen dezelfde fasen als InsightConnect projecten, maar de activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen, inrichten, oefenen en gebruiken van PNI voor continue toepassingen, cPNI dus.

Een ImpactConnect project leert de organisatie continu te werken met narratieven, trends te zien, veranderingen te managen, strategie of beleid bij te stellen enz. In wezen wordt de veerkracht van de organisatie continu verbeterd en is het doel om de organisatie levensvaatbaar te houden door interne en externe veranderingen goed op elkaar af te blijven stemmen.

Resultaten

U kunt de voor u belangrijke ontwikkelingen volgen en erop inspelen. U krijgt continu zicht en grip omdat cPNI u houvast geeft op de zachtere processen die nu nog ongrijpbaar zijn.

k

Narratieven

Voor een goed zicht op de dynamiek zijn ongeveer 150 tot 250 narratieven per tijdseenheid per context nodig. Dat kan zijn per dag, per week, per maand of zelfs langer afhankelijk van de dynamiek van de context.

}

Doorlooptijd

Het goed ontwikkelen van cPNI voor Impact vergt meerdere iteraties. U moet rekening houden met minimaal 6 tot 9 maanden. Na iedere iteratie heeft u beter zicht op de dynamiek.

Omvang

Dit is niet concreet te maken omdat het sterk afhangt van de omvang, het aantal locaties, contexten, processen, organisatie-levels, enz dat betrokken is bij het project.