Impact onderzoek met narratieve methoden

Hoe weet je of een leertraject impact heeft (gehad)? Susanne Verdonschot en Diede Stevens ontwikkelden een aanpak en beschreven deze in hun boek “Impact Onderzoek – Samen in kaart brengen wat een leertraject oplevert. Naast de ervaringen van de deelnemers wordt in hun aanpak ook de doorwerking van het traject in de organisatiepraktijk in kaart gebracht. De aanpak vormt zelf ook weer een interventie binnen het leertraject ook vanwege het participatieve karakter. Het geeft inzicht, spoort lacunes op en levert aanknopingspunten voor verbetering. Naast kwantitatieve scores worden ook verhalen met ervaringen meegenomen.

Utrechtzorg vroeg StoryConnect om voor het Action Learning een impact onderzoek uit te voeren. Voor Wytske de Vries, antropologe was dit kolfje naar haar hand. 

Utrechtzorg gaf StoryConnect begin 2021 de opdracht om een luister- en veranderaanpak te ontwikkelen voor het behouden van personeel in zorgorganisaties. Deze aanpak wordt “Jouw Verhaal Onze Zorg (JVOZ)” genoemd. Vanuit 4 zorgorganisaties deelden meer dan 400 (oud) medewerkers van verhalen over organisatorisch welbevinden en vertrekgedachten. Veel verhalen gingen over haarscheurtjes die medewerkers ervoeren. Haarscheurtjes die wel of niet werden gesignaleerd of ‘gelijmd’ door de organisatie.

Dit gaf veel inzicht waar werk aan de winkel was om personeel te behouden. Na de verhalen volgde een Action Learning traject waarin kwartiermakers uit de 4 organisaties aan de slag gingen met organisatorische interventies en experimenten om de haarscheurtjes te verminderen of  ‘lijmmomenten’ toe te voegen. In het programma zijn kwartiermakers zelf ook getraind in de uitvoering narratieve methoden. Dat gaf hen hele concrete aangrijpingspunten voor hun interventies.

Gangbaar bij impact onderzoek is vragenlijstonderzoek en interviews. Wij experimenteerden met een online vertelpunt en een vertelkring gevolgd door hele korte interviews om de impact op te sporen. Deze aanpak verliep voorspoedig. Nu is zaak het materiaal te ordenen aan de hand van de onderzoeksvragen. Parallel daaraan is begonnen met het opstellen van een  impactmap die helder in beeld brengt hoe er van deelnemers, bekwaamheden, werkgedrag tot organisatorische impact is gekomen. Begin 2023 worden de resultaten aan de bestuurders en kwartiermakers van de 4 zorgorganisaties en UtrechtZorg gepresenteerd door Natascha Kalkman, de projectleider van Utrechtzorg. 

Deel dit bericht

Scroll naar boven