+316 1160 1912 info@storyconnect.nl

 StoryConnect

Evalueren, leren en verbeteren door verhalen

Evalueer, leer en verbeter door verhalen vanuit meerdere perspectieven. StoryConnect heeft brede ervaring in het werken met verhalen. We beschikken over een deskundig team dat u helpt om tot verandering te komen. Daarbij maken we gebruik van een gestructureerd proces en op maat middelen om van verhalen naar verandering te komen.

Vertelpunt_dashboard_Evalueren_Leren_verbeteren_met_verhalen

Van luisteren naar ….

Werken met verhalen maakt het mogelijk om echt verschil te maken. In ons werk blijven we niet hangen op het inzichtelijk maken. We veranderen daadwerkelijk met onze gestructureerde aanpak en maken het effect van veranderingen inzichtelijk. We gebruiken unieke (digitale) vertelpunten waarop mensen verhalen kunnen delen. En hun eigen verhaal kunnen coderen (duiden). Door bijvoorbeeld vragen te beantwoorden als: welke emotie voel je bij het verhaal, welk thema is voor jou belangrijk, wanneer vond het plaats, etcetera. Dit levert belangrijke data op over het verhaal.  Alle informatie wordt gevisualiseerd op een dashboard.

Aspecten van ons werk

t

Complexiteit

De vraagstukken die we begeleiden zijn complex te noemen. Onbekend is wat wat beïnvloedt.

w

Verhalen delen

Dan is het belangrijk om te luisteren naar de verhalen die mensen elkaar vertellen.

Multi perspectief

We doen dat vanuit meerdere perspectieven. Bijv. de zorgontvanger én de zorggever.

Dashboard

De verhalen en de data over de verhalen worden in een dashboard gevisualiseerd.

Privacy

We zorgen dat verhalen niet tot een persoon te herleiden zijn. Daar hebben we een zorgvuldig proces voor.

Participatief

In het hele proces werken we samen met mensen die bv de organisatie kennen.

Werkwijze

We gebruiken een gestructureerde werkwijze om inzichten op te bouwen en initiatieven te ontwikkelen.

Ontwikkelgericht

De initiatieven voor verandering ontwikkelen we met elkaar. Deze komen uit de organisatie.

We maken het delen van een verhaal gemakkelijk en leuk 

We beschikken over meerdere mogelijkheden om mensen verhalen te laten delen. Bijvoorbeeld via een verteltafel waar op een persoonlijke manier (fysiek of online) mensen verhalen aan elkaar vertellen. Of via digitale vertelpunten waar mensen (anoniem) verhalen kunnen delen wanneer en hoe vaak ze dat willen. Dat kan op verschillende devices (laptop, tablet of telefoon).

 

Welke verhalen delen mensen over ons

De meeste mensen vinden het interessant om juist de persoonlijke verhalen te horen over gebeurtenissen. Zo vonden we dat ook van de redenen waarom medewerkers bij zorg- en welzijnsorganisaties vertrekken. Over het algemeen zijn interviews zeer tijdrovend en ontbreekt het dan aan gestructureerde informatie over de context, die te analyseren is. StoryConnect heeft een methode ontwikkeld waarbij het delen van verhalen in een zgn. vertelpunt mogelijk is én gepaard gaat met vragen over de context en de verteller van het persoonlijke verhaal. Er komt daarmee heel veel bruikbare én te analyseren informatie vrij.
De professionals van StoryConnect staan voor hun aanpak en waken ervoor dat de verhalen ALTIJD centraal blijven staan. Op basis van de verhalen is een veranderaanpak ontwikkeld, waarbij de gehele organisatie van de deelnemers wordt betrokken door het delen van de inzichten, het ophalen van ideeën voor oplossingen, het kiezen van initiatieven en het vormgeven aan de gekozen verandering. Voor de implementatie worden de deelnemende organisaties ondersteund met een action learning traject.
Deze aanpak (van onderzoek tot implementatie) zou eigenlijk overal kunnen werken waar onderzoek nodig is en geeft heel veel meer context informatie dan het vullen van standaard vragenlijsten. Wij zijn zeer onder de indruk van deze aanpak en enthousiast over de samenwerking met StoryConnect als partner voor ‘jouw verhaal, onze zorg’.

Natascha Kalkman

Projectleider, Utrechtzorg

Storyconnect is een pro in narratief onderzoek en het ondersteunen van actionplanning en actionlearning processen. Lees verder

Ponijem Thomassen

Projectleider Zorg, AxionContinu

Tijdens het inbedden van Het Nieuwe Werken op de nieuwe locatie van Astellas in Leiden maakten wij Lees verder

Harry de Boer

COO Tensor Sustainable

Bij de meedenkers (onafhankelijke cliëntondersteuners) in Tilburg waren we uit de startblokken gekomen. Lees verder

Gabi Conradi

Kwartiermaker, Zorgbelang Tilburg

Samen met Storyconnect halen we verhalen op van medewerkers binnen onze zorgorganisatie. Lees verder

Mirna Noorlander

Organisatie ontwikkeling, Strategisch HR, Quarijn

Langlopende projecten

Jouw verhaal, onze zorg in 4 zorgorganisaties

Ketenanalyse paspoorten en identiteitskaarten Ministerie van Binnenlandse Zaken

Leren en verbeteren in het sociaal domein bij Wijkteams Enschede

Leren en verbeteren bij team Jeugdlink Ede

Werkbelevingsonderzoek via verhalen bij meerdere opdrachtgevers

Evaluatie kind- en gezinsgerichte zorg in zorginstellingen voor Stichting Kind en Ziekenhuis

Na marktoriëntatie en onderzoeken is de StoryConnect methode door onderstaande partijen als waardevol benoemd in het Sociaal Domein om verhalend te werken vanuit verschillende perspectieven.

Nivel, Vilans Waardigheid en Trots, NJI

Narratieve evaluatie Jeugdhulp

 Ontmoet het StoryConnect team

Ons team wil van betekenis zijn via het werken met verhalen, op vraagstukken die hen zelf raken. Sommige teamleden hebben een passie om de GGZ te helpen innoveren. Andere teamleden hebben een passie om taaie vraagstukken in organisaties te begeleiden. Leg contact met het team om hun verhaal te horen waarom zij geloven in het werken met verhalen.

Arno Korpershoek

12 jaar ervaring in werken met verhalen, Linkedin Arno

Caroline de Bes

6 jaar ervaring in werken met verhalen, Linkedin Caroline

Erwin Duurland

12 jaar ervaring in werken met verhalen, Linkedin Erwin

Keith Fortowsky

12 jaar ervaring in werken met verhalen, Linkedin Keith

Marco Koning

11 jaar ervaring in werken met verhalen, Linkedin Marco

Marloes Veldhuizen

6 jaar ervaring in werken met verhalen, Linkedin Marloes

Michiel Boot

8 jaar ervaring in werken met verhalen, Linkedin Michiel

 Onze samenwerkingspartners

Aanpak Re-architecting work voor opdrachtgevers

Deloitte

Partner werken met verhalen in sociaal domein

Haute Equipe

Partner in aanpak Jouw Verhaal Onze Zorg

Utrechtzorg

Partner bij vraagstukken van complexiteit en innovatie

TNO

Partner in evaluatie van kind- en gezinsgerichte zorg

Stichting Kind en Ziekenhuis

Technische ontwikkelpartner in werken met verhalen

The Codecrowd

Innovatiepartner met specialisatie in creatieve concepten

Experience Republic

Partner in innovatieve aanpak vergroten weerbaarheid jongeren

Fynder

Start vandaag en …

ontdek de rijkdom van veranderen door verhalen