StoryConnect

Evalueer, leer en verbeter door verhalen

Al meer dan 10 jaar ervaring in werken met verhalen

StoryCycle_gestructureerde aanpak werken met verhalen

Onze unieke werkwijze

We helpen publieke, maatschappelijke en commerciële organisaties met onze gestructureerde werkwijze. Om te werken met verhalen, vanuit meerdere perspectieven. Zo ondersteunen we om in complexe vraagstukken inzicht te vergroten en initiatieven te ontwikkelen. We bieden handelingsperspectief voor gedragen veranderingen en maken het effect van veranderingen inzichtelijk.

Waarom verhalen?

Belangrijke redenen om te werken met verhalen zijn: 1. Verhalen helpen ons om (belevingen van) mensen te begrijpen en een beeld te krijgen van situaties. 2. In verhalen zit veel informatie: ingrediënten voor het opbouwen van inzicht en het bedenken van grove ideeën voor verandering, experimenten en/of initiatieven. 3. Door een verhaal te vertellen reflecteert de verteller over zijn/haar eigen leven en handelen. Daarmee start een verandering. 4. Verhalen maken zichtbaar wat zonder verhalen verborgen blijft. In organisaties noem je dat de onderstroom. 5. Iedereen kan verhalen vertellen, niemand wordt buitengesloten. 6. Verhalen zijn goed te onthouden en daarmee krachtig in storytelling.

Vertelpunt_dashboard_Evalueren_Leren_verbeteren_met_verhalen

Patronen worden zichtbaar

Voor welke manier je kiest, wij zorgen ervoor dat onze dashboards zijn gevuld met zowel verhalen als data over de verhalen. Via patroon evaluatie wordt duidelijk wat bijvoorbeeld belangrijke thema’s zijn waarover mensen verhalen delen.

De unieke mix van kwalitatieve data en kwantitatieve data zorgt ervoor dat verandering over tijd inzichtelijk wordt. Niet alleen in kwantitatieve data (over het verhaal) maar ook in de verhalen.

Wat levert het op?

We bieden ondersteuning in complexe vraagstukken door te werken met verhalen. Vragen die we begeleiden zijn bijvoorbeeld: hoe innoveren we ons werk, hoe sluiten we beter aan bij onze cliënten, hoe behouden we ons personeel, hoe leren en verbeteren we in het sociaal domein en jeugdhulp, hoe verbeteren we ons product, hoe leren verschillende generaties in organisaties beter van elkaar en hoe krijgen we zicht op de onderstroom in organisaties. Meestal doen we dit door vanuit meerdere perspectieven en belevingen verhalen op te halen, inzichten op te bouwen, te begeleiden in verandering en veranderingen te monitoren door onze continue aanpak. Zo is narratief evalueren, leren en veranderen en verantwoorden vanuit meerdere perspectieven in complexe vraagstukken mogelijk.

Delen op verschillende manieren

Op verschillende manieren kunnen mensen verhalen delen. Bijvoorbeeld via een interview of een verteltafel waar op een persoonlijke manier (fysiek of online) mensen verhalen vertellen. Of via digitale vertelpunten waar mensen (anoniem) verhalen delen wanneer en hoe vaak ze dat willen. Dat kan op verschillende devices (laptop, tablet of telefoon). Wij zorgen dat alle verhalen in een database terecht komt.