Ieders verhaal is het waard gehoord te worden

StoryConnect & Partners is hét innovatieve dienstverlenende netwerk voor tevredenheid, kwaliteit, kennisflow en innovatie bij zorgorganisaties, gemeenten, ministeries, stichtingen, bedrijven, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen.

Onze oplossingen helpen hen ervaringen, meningen, opmerkingen, kennis en onderzoekskracht van klanten, medewerkers, patiënten en burgers te vertalen naar verbetering en innovatie van hun producten, diensten en organisaties.

Wij maken onze website momenteel klaar voor de toekomst

Sorry voor het ongemak

Welkom

Inzicht krijgen in klantgerichtheid, zorgkwaliteit, inclusie, werkbeleving, veiligheid, mensenrechten en kennisuitwisseling lukt niet met interviews, vragenlijsten of big data. En dus ook niet met de rapporten, cijfers en statistieken die daaruit komen.

Wij doen het anders

We helpen mensen hun ervaringen en observaties te delen inclusief hun perspectieven en de interpretatie daarvan. Zo komen de diversiteit en omstandigheden van context, krachten, machten in beeld. Dat kan eenmalig of continu, klein of grootschalig, besloten of open.

Verbeteren met draagvlak

Doordat uw mensen – maar ook klanten en/of andere belanghebbenden – zelf vervolgens hiermee inzicht opbouwen, verbeteringen voorstellen en deze inpassen in de strategie, beleid, projecten, producten of diensten van uw organisatie wordt het beste resultaat bereikt: draagvlak en verbinding op inhoud én resultaat.

Blog en nieuws

Cynthia Kurtz over PNI in GloComNet conversations

Dat PNI en complexiteit veel met elkaar te maken hebben is duidelijk. Ongeveer een jaar geleden gingen Global Complexity Network en StoryConnect een verbintenis aan, om samen oplossingen te ontwikkelen en te vermarkten. Oplossingen die rekening houden met complexe...

Lees meer

IBISS zet de mens weer centraal in Security & Safety

Na een lange tijd van voorbereiding en ontwikkeling maken we vandaag openbaar: StoryConnect start haar eerste dochteronderneming genaamd IBISS. Door het combineren van de methode en trainingen van Q|Share voor pro-actief beveiligen met de kennis van narratieve...

Lees meer

Inzicht - Verbeteren - Innoveren

StoryConnect oplossingen helpen klanten inzicht te krijgen, slimmer te verbeteren en sneller te innoveren door continue de waardevolle signalen en verbanden die verborgen zitten in menselijke ervaringen en observaties zichtbaar te maken en daarmee betere beslissingen te nemen.

 

Wilt u dat ook voor uw producten, diensten of uw organisatie of netwerk? Neem dan een kijkje bij onze diensten en oplossingen.

Het gaat niet meer om wat u wilt weten van mensen,
maar om wat mensen willen dat u weet.

Harold van Garderen

Oprichter, StoryConnect

Klanten

Samen met onze partners werken we o.a. voor profit en non-profit organisaties, bedrijven, overheden, kennisinstellingen, coöperaties, stichtingen, verenigingen, patiënten en burger-organisaties.

Druk op de logo’s om meer te lezen

Natuurlijk zijn meningen en standpunten heel belangrijk. De praktijkervaringen daarachter geven echter meer aangrijpingspunten om mee te werken: Zicht te vergroten op beleving en/of betrokkenheid, interventies en experimenten te ontwikkelen en veranderingen continu te evalueren

drs. Marco Koning

Partner en Psycholoog NIP, StoryConnect

StoryConnect is

Onderdeel van Holland Food Ventures, de prijswinnende high-tech business incubator

Mede-oprichter van en drijvende kracht achter het Instituut voor de ontwikkeling van PNI

Associate lid van het GloComNet platform voor sociale complexiteit en onzekerheid