Evalueren door gebruik te maken van narratieven

Narratieve systemen en diensten voor beleid, evaluatie, transformatie, zelf-organisatie en innovatie.
StoryConnect - Enabling Collective Intelligence for sustaining change

Ontdek een nieuwe praktijk van evalueren

Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties proberen allemaal te besturen. Of het nu gaat om de samenleving, markten, consumentengedrag, kwaliteitsborging, betaalbaarheid van zorg, sociaal domein, politieke besluitvorming of beïnvloeden van de publieke opinie. Bijna zonder uitzondering worden daarvoor wetten, regels, procedures, cijfers, modellen, certificeringen, campagnes en andere methoden ingezet die geacht worden vooraf gestelde doelen te bereiken of realiseren.

Dat lukt echter steeds minder. Wetten veroorzaken niet het beoogde effect, modellen zitten er ver naast, campagnes ontploffen op sociale media, begrotingen lopen uit de hand en kwaliteit kalft af naarmate eisen strenger worden en het aantal regels toeneemt. De standaard reactie – meer administratie, meer analyse, meer data, meer toezicht en meer regels – maakt het alleen maar erger. Er is een overduidelijk een radicaal andere besturingstheorie nodig

Sturen lukt niet meer in onze complexe samenleving en economie
Er is een radicaal andere beleid- en besturingstheorie nodig

De bedoeling van een systeem is wat het doet
Niet wat het zegt dat het doet of geacht wordt te doen 

Stafford Beer

Grondlegger management cybernectica

Narratieve oplossingen voor jeugd, zorg, samenleving en commercie

StoryConnect levert narratieve maatwerkoplossingen aan overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onze specialisten hebben unieke kennis over complexiteitskunde, narratologie, tranformatie en systeemkunde. Onze  kennis en ervaring is gebundeld in onze StoryCycle aanpak voor het ontwikkelen en ondersteunen van toepassingen.

Het gaat daarbij eerst over het ontsluiten  wat er gebeurd in de praktijken rondom inwoners, gezinnen, scholen, allerlei soorten zorgorganisaties en natuurlijk bedrijven, ketens en netwerken. De inzichten die daaruit ontstaan helpen wij – o.a. met behulp van het SenseCanvas – verder te ontwikkelen tot allerlei aanpassingen en interventies.

Via de StoryAcademy™ geven we keynotes, seminars en trainingen over narratieve oplossingen op ieder niveau van expertise en voor ieder publiek. Van wetenschappelijke congressen tot festivals.

Jeugd en Onderwijs

Het evalueren van jeugdzorg en (passend) onderwijs is essentieel om zicht te krijgen op wat de betekenis daarvan is voor kinderen, jongeren, ouders, docenten en hulpverleners. Wat gebeurd er echt in gezinnen, scholen, instellingen? En helpen behandelingen? Op die vragen en veel andere vragen geven onze toepassingen in het jeugd en onderwijs antwoord. Dat is een goede basis om beleid te evalueren en te vormen.

Jeugdzorg

De budgetten voor jeugdzorg rijzen de pan uit omdat er geen informatie is waarmee gemeenten kunnen sturen op impact op het leven van kinderen, jongeren en gezinnen. Narratieve evaluatie maakt zichtbaar wat er gebeurt in de praktijken, in instellingen, achter de voordeur.

(Passend) onderwijs

Voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ontwikkelden wij een regionale aanpak voor het vergroten van het oplossend vermogen van professionals in het onderwijs. Ouders, kinderen, jongeren, docenten/leraren, leerplichtambtenaren en locale bestuurders worden betrokken in het continue zichtbaar maken van betekenis, passendheid en onpassendheid van onderwijs. Gevonden oplossingen worden slim gebruikt, gevonden barrières samen afgebroken. 

Contact

Erwin Duurland

Erwin Duurland

Businessline Jeugdzorg en onderwijs

tel:+31 (0)6 4871 5013

Sociaal domein

Steeds meer gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden ontdekken dat transformatie van het sociaal domein niet planbaar is. De transities (WMO, Jeugdzorg en Participatie) bleken kinderspel vergeleken met de transformaties die daarop (zouden) moeten volgen. 

De manier waarop gemeenten en sociale diensten het sociaal domein bedienen verschilt sterk. Van eigen organisaties tot wijkteams en van open house constructies tot algehele uitbesteding. Overal is echter de behoefte om zicht te hebben op de daadwerkelijke betekenis van hulp en zorg.

Gelukkig is er een oplossing. Onze toepassingen voor wijk/inwoner gericht werken geven teams, organisaties en gemeenten zicht op de betekenis van publieke dienstverlening voor inwoners en hulp/zorgverleners. Dat blijkt essentieel voor het op gang brengen en houden van de gewenste transformatie.

Wijkgericht werken

Veel teams, wijkteams of gemeentelijke teams, hebben moeite om de draai te maken van productie naar preventie. Ook het vinden van een nieuwe balans tussen eigen kracht/regie, rechtmatigheid en optimaliseren van de besteding van publieke middelen lukt maar matig zonder goed zicht op welke hulp en ondersteuning goed doet en welke niet. De toepassing wijkgericht werken help om de balans tussen opgave en bedoeling te besturen. 

Inclusieve samenleving

Het sociaal domein is breed en internationaal. Wij ontwikkelen o.a. de monitor VN verdrag voor mensen met een beperking, brachten de barrières voor opleiding / werk /voedsel in beeld in Afrika en Azie, evalueerden de uitvoering van WMO en zorgden dat mensen met een lage SES ook betrokken werden in beleidsevaluatie. 

Contact

Marco Koning

Marco Koning

Businessline Sociaal domein

tel:+31 (0)6 1160 1912‬