De kennis voor de toekomst zit in mensen

Mensen weten en zien veel van uw producten, organisaties en diensten. Vaak meer dan u.

Klanten, patiënten, medewerkers en inwoners kunnen u vertellen waar en wanneer het werkt (of niet), wie of wat iets doet (of niet), hoe het beter kan (of moet) en nog veel meer.

StoryConnect zorgt voor diep inzicht, snellere innovatie, gestage verbetering en nieuwe kennis door de waardevolle informatie in ruwe ervaringen van al deze mensen slim met elkaar te verbinden.

Connecting Human Insights

Heeft u een uitdaging waarvan de oplossing in mensen zit?

Missen uw onderzoekers trends of signalen?
Slaan uw experts regelmatig de plank mis?
Stuurt u vragenlijsten waarmee mensen hun kennis niet kunnen delen?
Meet u cijfers en statistieken die geen richting geven voor verbetering?
Komt uw organisatie-transformatie niet op gang?
Bent u de controle over beveiliging of veiligheid van uw faciliteiten kwijt?
Vindt u geen onderwijsaanbod dat past bij de nieuwe eisen aan uw mensen?

Dan bent u bij StoryConnect & Partners aan het juiste adres.

Samen met onze partners leveren we Narrative Business Solutions die wél grip geven in onze snel veranderende complexe wereld. Oplossingen die optimaal gebruik maken van de observaties, denkkracht en het lerend vermogen van de mensen in én buiten uw organisatie.

Er zijn Narrative Business Solutions voor een breed scala aan uitdagingen in profit en non-profit

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

CareConnect

Ziekenhuizen, instellingen voor langdurige zorg en tehuizen voldoen aan keurmerken en kwaliteitsstandaarden met CareConnect

ProductConnect laat u meekijken naar uw product door de ogen van klanten en gebruikers.

ProductConnect

Productbedrijven en marketingafdelingen leren van gebruikers, ontwikkelen sneller en innoveren slimmer met ProductConnect

SecurityConnect verbetert Security, Safety en Facilitair beheer met de collectieve waarnemingen en suggesties van medewerkers, bezoekers en burgers.

SecurityConnect

Beheerders, bewakers en eigenaren van vastgoed, assets en installaties krijgen meer grip met SecurityConnect

PeopleConnect geeft grip op de weerbarstige processen achter de cijfers door zicht op de echte praktijk van leven en werken.

PeopleConnect

HR afdelingen, verander-managers en coaches ontwikkelen mensen, motivatie en werkbeleving effectiever met PeopleConnect

SecurityConnect gebruikt de waarneemkracht van klanten voor het managen van services-kwaliteit en services-innovatie

ServiceConnect

Retailers, overheden en vervoerders monitoren en innoveren kwaliteit en eisen van hun diensten met ServiceConnect

CitizenConnect maakt de kennis, kunde, creativiteit en toezichtskracht van burgers en bedrijven beschikbaar voor het evalueren van beleid en het oplossen van problemen in het publieke domein.

CitizenConnect

Overheden vergroten de participatie van inwoners en bedrijven bij beleidsvorming en evaluatie met CitizenConnect

Meer weten? Of staat uw oplossing er niet bij?

10 + 13 =