Evalueer, leer en verbeter
door verhalen

We vertellen je graag meer

Maak een afspraak

De afgelopen 10 jaar leerden we onze klanten de kracht van verhalen te gebruiken in meer dan 100 projecten.

Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Vanuit de leefwereld

Ervaringsverhalen staan centraal in ons werk. Deze verhalen vertellen iets over wat er gebeurt in organisaties en in de samenleving. En wat die ervaringen voor de mensen betekenen. Wij helpen organisaties beleid te evalueren en te verbeteren door middel van het verzamelen en ontsluiten van verhalende informatie. En begeleiden organisaties om die informatie te benutten voor het evalueren van beleid en het versterken van leer- en verbeterprocessen.

Daarmee stellen we onze klanten in staat om medewerkers beter te betrekken bij de organisatie, het verloop van personeel te beperken, diensten te verbeteren en ondersteuning en zorg voor mensen te verbeteren.

Wij geloven in de kracht van het werken met verhalen. Onze StoryConnect Academy leert medewerkers van onze klanten hoe ze zelf narratieve werkvormen moeten begeleiden en hoe ze de aanpak op lange termijn in hun organisatie kunnen verankeren. Wij ondersteunen het leerproces van de klant van voordoen, naar meedoen tot zelf doen.

Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Waarom werken met verhalen

Redenen om te werken met verhalen zijn:  a. Verhalen helpen ons om (belevingen van) mensen te begrijpen en een beeld te krijgen van situaties. b. In verhalen zit veel informatie voor het opbouwen van inzicht en het bedenken van grove ideeën voor verandering, experimenten en/of initiatieven. c. Door een verhaal te vertellen reflecteert de verteller over zijn/haar eigen leven en handelen. Daarmee start een verandering. d. Verhalen maken zichtbaar wat zonder verhalen verborgen blijft. In organisaties noem je dat de onderstroom. e. Iedereen kan verhalen vertellen, niemand wordt buitengesloten. f. Verhalen zijn goed te onthouden en daarmee krachtig in storytelling.

We werk(t)en oa voor: Ministerie van Binnenlandse zaken, Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Volksgezondheid, Wijkteams Enschede, Nationale Nederlanden, Koninklijke Luchtmacht, Politie, Ferring, Astellas, Gemeente Ede, Gemeente Enschede, Regio Foodvalley, NS, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Ieder(in)

Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Leer uit de praktijk

Van werkbeleving naar leertafels

Een grote organisatie die landelijk actief is begeleiden we om te leren van verhalen over werkbeleving.

Verbeteren in hulpverlening

We begeleiden het leren in de hulpverlening door gebruik te maken van verhalen van cliënten en hulpverleners.

Behouden van personeel

Binnen 4 zorgorganisaties zijn kwartiermakers opgeleid om vanuit verhalen kleine veranderingen te begeleiden.

Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Ons digitale platform

Ons digitale platform stelt onze klanten in staat om continue en grootschalig te luisteren naar verhalen. Het platform bestaat uit een vertelpunt en bijbehorend live dashboard. De vertelpunten maken we samen met onze klant op maat. Door onze ruime ervaring met werken met verhalen is veel kennis opgebouwd over: 1) Hoe je mensen stimuleert een verhaal te delen. 2) Welke vragen je kan stellen over een verhaal. 3) Hoe je vertelpunten zo inricht dat het invullen niet veel tijd kost en voor de invuller prettig is om in te vullen. Ook het bijbehorende live dashboard ontwikkelen we samen met de klant. Zodat deze gebruiksvriendelijk is en die informatie zichtbaar maakt die voldoet aan de wensen van de klant.

Wij zorgen ervoor dat onze dashboards zijn gevuld met zowel verhalen als data over de verhalen. Via patroon evaluatie wordt duidelijk wat bijvoorbeeld belangrijke thema’s zijn waarover mensen verhalen delen.

Privacy- en veiligheidseisen

Verhalen zijn voor ons heel waardevol. We zorgen ervoor dat mensen anoniem hun verhaal kunnen delen en beschermen de verhalen met de grootst mogelijke zorg. Ons platform voldoet aan de meest strenge privacy- en veiligheidseisen, waaronder het DigiCert certificaat.

Evalueer, leer en verbeter door verhalen​

Ons aanbod samengevat

Verhalen

Centraal in ons werk staat het leren en verbeteren door verhalen. Effecten worden zichtbaar door veranderende verhalen.

Multi perspectief

Vanuit meerdere perspectieven delen mensen verhalen over hoe bijvoorbeeld de zorg wordt beleefd: degene die zorg ontvangt én geeft.

Dashboard

Mensen delen verhalen en beantwoorden een paar vragen over hun verhaal. In live dashboards wordt de informatie zichtbaar gemaakt.

Zelf doen

Via onze Academy en on the job training dragen we onze kennis over werken met verhalen over. Onze klanten voeren zelf het proces uit.

Participatief

In het hele proces werken we samen met mensen die de organisatie kennen en/of het vraagstuk goed kennen. We werken samen toe naar verandering.

Verbinding

We blijven met elkaar in verbinding via intervisie en onze stories connect bijeenkomsten. Hierdoor blijft het geleerde actueel.

Scroll naar boven