Evalueer, leer en verbeter door verhalen

In de afgelopen 10 jaar hebben we onze klanten in meer dan 100 projecten geleerd hoe ze verhalen kunnen gebruiken. En we zijn pas net begonnen!

We vertellen je graag meer

Maak een afspraak

Waarom werken met verhalen?

Redenen om te werken met verhalen zijn:  a. Verhalen helpen ons om (belevingen van) mensen te begrijpen en een beeld te krijgen van situaties. b. In verhalen zit veel informatie voor het opbouwen van inzicht en het bedenken van grove ideeën voor verandering, experimenten en/of initiatieven. c. Door een verhaal te vertellen reflecteert de verteller over zijn/haar eigen leven en handelen. Daarmee start een verandering. d. Verhalen maken zichtbaar wat zonder verhalen verborgen blijft. In organisaties noem je dat de onderstroom. e. Iedereen kan verhalen vertellen, niemand wordt buitengesloten. f. Verhalen zijn goed te onthouden en daarmee krachtig in storytelling.

Werken met verhalen

Onze unieke werkwijze

Wij helpen klanten met ingewikkelde problemen door middel van het gebruik van verhalen. Voorbeelden van vragen die we begeleiden zijn: hoe kunnen we ons werk verbeteren, hoe kunnen we beter aansluiten bij onze cliënten, hoe kunnen we ons personeel behouden, hoe kunnen we in het sociaal domein en jeugdhulp leren en verbeteren, hoe kunnen we ons product verbeteren, hoe kunnen verschillende generaties in organisaties beter van elkaar leren en hoe kunnen we zicht krijgen op de onderstroom in organisaties. Meestal doen we dit door vanuit meerdere perspectieven en belevingen verhalen op te halen, inzichten op te bouwen, te begeleiden in verandering en veranderingen te monitoren door onze continue aanpak. Zo is narratief evalueren, leren en veranderen en verantwoorden vanuit meerdere perspectieven in complexe vraagstukken mogelijk.​

onze manier van werken

Werken met verhalen

Vakkundige begeleiding op maat

StoryConnect begeleidt u om (samen) patronen in de data over de verhalen te ontdekken

Van verhalen naar inzichten

Via verschillende opdrachten beweeg je van het lezen van verhalen naar inzicht

Naar initiatieven voor vervolg

Van inzicht naar initiatieven is een taaie stap waar we in begeleiden

Delen op verschillende manieren

Op verschillende manieren kunnen mensen verhalen delen. Bijvoorbeeld door een interview of een verhaaltafel, waar mensen verhalen kunnen vertellen op een persoonlijke manier (fysiek of online). Of via digitale plekken waar mensen (anoniem) verhalen kunnen delen, wanneer en hoe vaak ze dat willen. Dat kan op verschillende devices (laptop, tablet of telefoon). Wij zorgen ervoor dat alle verhalen in een database terecht komen.

Patronen worden zichtbaar

Wij zorgen ervoor dat onze dashboards zijn gevuld met zowel verhalen als data over de verhalen. Via patroon evaluatie wordt duidelijk wat bijvoorbeeld belangrijke thema’s zijn waarover mensen verhalen delen. W

De unieke mix van kwalitatieve data en kwantitatieve data zorgt ervoor dat verandering over tijd inzichtelijk wordt. Niet alleen in kwantitatieve data (over het verhaal) maar ook in de verhalen.

een overzicht

werken met verhalen

Verhalen

Centraal in ons werk staat het leren en verbeteren door verhalen. Effecten worden zichtbaar door veranderende verhalen.

Multi perspectief

Vanuit meerdere perspectieven delen mensen verhalen over hoe bijvoorbeeld de zorg wordt beleefd: degene die zorg ontvangt én geeft.

Dashboard

Mensen delen verhalen en beantwoorden een paar vragen over hun verhaal. In live dashboards wordt de informatie zichtbaar gemaakt.

Zelf doen

Via onze Academy en on the job training dragen we onze kennis over werken met verhalen over. Onze klanten voeren zelf het proces uit.

Participatief

In het hele proces werken we samen met mensen die de organisatie kennen en/of het vraagstuk goed kennen. We werken samen toe naar verandering.

Verbinding

We blijven met elkaar in verbinding via intervisie en onze stories connect bijeenkomsten. Hierdoor blijft het geleerde actueel.

Scroll naar boven