Ieders verhaal is het waard gehoord te worden

StoryConnect & Partners is hét innovatieve dienstverlenende netwerk voor tevredenheid, kwaliteit, kennisflow en innovatie bij zorgorganisaties, gemeenten, ministeries, stichtingen, bedrijven, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen.

Onze oplossingen helpen hen ervaringen, meningen, opmerkingen, kennis en onderzoekskracht van klanten, medewerkers, patiënten en burgers te vertalen naar verbetering en innovatie van hun producten, diensten en organisaties.

Liever een brochure?

Welkom

Inzicht krijgen in klantgerichtheid, zorgkwaliteit, inclusie, werkbeleving, veiligheid, mensenrechten en kennisuitwisseling lukt niet met interviews, vragenlijsten of big data. En dus ook niet met de rapporten, cijfers en statistieken die daaruit komen.

Wij doen het anders

We helpen mensen hun ervaring en observaties te delen inclusief hun interpretatie daarvan. Zo komen hun perspectieven tot hun recht en ontstaat diep zicht op de diversiteit en omstandigheden van context, krachten, machten. Dat kan eenmalig of continu, klein of grootschalig, besloten of open.

Verbeteren met draagvlak

Doordat mensen – maar ook klanten en/of andere belanghebbenden – zelf vervolgens met de ervaringen en interpretaties inzicht opbouwen, over verbeteringen besluiten en deze inpassen in hun organisatie, strategie, beleid, projecten, producten of diensten wordt het beste resultaat bereikt: draagvlak en verbinding op inhoud en resultaat.

Inzicht - Verbeteren - Innoveren

StoryConnect oplossingen helpen klanten inzicht te krijgen, slimmer te verbeteren en sneller te innoveren door continue de waardevolle signalen en verbanden die verborgen zitten in menselijke ervaringen en observaties zichtbaar te maken en daarmee betere beslissingen te nemen.

Wilt u dat ook voor uw producten, diensten of uw organisatie of netwerk? Neem dan een kijkje bij onze diensten en oplossingen.

Bekijk onze oplossingenNaar onze diensten

Van kwaliteit naar kwaliteiten

Afgelopen week is de StoryConnect methode opgenomen in de kwaliteitswijzer van Vilans. Daar zijn we heel blij mee. Het is een teken dat onze benadering van kwaliteit in de zorg serieus genomen wordt. Zoiets was tien jaar geleden onmogelijk geweest omdat destijds het begrip kwaliteit nog – ten onrechte – gereserveerd werd voor meetbare grootheden.

Lees meer

Mijlpaal kindgerichte en gezinsgerichte zorg

Jongen van 7 vertelt over kindgerichte en gezinsgerichte zorg tjjdens zijn dagopname in het Nij Smellinge ziekenhuis. In 2013 ontwikkelde StoryConnect met Stichting Kind en Ziekenhuis de Ervarings- en Medewerker monitoren kind- en gezinsgerichte zorg. Hiermee kunnen...

Lees meer

Het gaat niet om wat u wilt weten van mensen,

maar om wat mensen willen dat u weet.

Harold van Garderen

Oprichter, StoryConnect

Klanten

Samen met onze partners werken we o.a. voor profit en non-profit organisaties, bedrijven, overheden, kennisinstellingen, coöperaties, stichtingen, verenigingen, patiënten en burger-organisaties.
Naar klanten & toepassingenOntdek ons partnernetwerk

Druk op de logo’s om meer te lezen

Natuurlijk zijn meningen en standpunten heel belangrijk, de praktijkervaringen daarachter geven echter meer aangrijpingspunten om mee te werken: zicht te vergroten op beleving, betrokkenheid en veranderingen continue te evalueren

drs. Marco Koning

Partner en Psycholoog NIP, StoryConnect

StoryConnect is

Onderdeel van Holland Food Ventures, de prijswinnende high-tech business incubator
Mede-oprichter van en drijvende kracht achter het Instituut voor de ontwikkeling van PNI
Associate lid van het GloComNet platform voor sociale complexiteit en onzekerheid