StoryConnect logo

Al meer dan 10 jaar de specialist in narratief evalueren, leren en verbeteren.

Over StoryConnect

Ruim 10 jaar geleden is StoryConnect opgericht vanuit de visie dat narratief evalueren noodzakelijk is om zicht te krijgen in wat speelt in de samenleving en in organisaties. Alleen op basis van deze inzichten kan men op effectieve wijze de kwaliteit van dienstverlening evalueren en verbeteren en beleid bijsturen.

Inmiddels beschikt StoryConnect over een ongeëvenaarde ervaring in het toepassen van continue narratief evalueren in verschillende domeinen. Wij zijn door onze in de praktijk geteste participatieve hybride aanpak, ons eigen onderzoeksplatform en ons ervaren team van adviseurs een waardevolle partner voor onze klanten.

De StoryCycle

De Storycycle is een proces voor narratief evalueren van situaties en ontwikkelingen in organisaties, markten en maatschappij. De StoryCycle kent voor vier fasen: Delen, Inzicht opbouwen, Ontwikkelen, Evolueren).

StoryConnect helpt organisaties hiermee sneller innoveren, betrouwbaarder zelf-organiseren, duurzamer transformeren, waakzamer zijn en krachtiger beleid vormen en evalueren.

De StoryCycle voor narratief evalueren

PNI als basis

StoryConnect baseert haar diensten op Participatory Narrative Inquiry (PNI). Deze gestructureerde hybride (online én offline) kwalitatieve-kwantitatieve methode gaat uit van concrete ervaringsverhalen. PNI start met het stellen van open uitlokkende vragen, waardoor vertellers ervaringen delen over wat zij belangrijk vinden, niet wat onderzoekers denken dat belangrijk is. PNI vraagt de vertellers tegelijkertijd te reflecteren op hun ervaring door een aantal duidingsvragen te laten beantwoorden.

Deze antwoorden leveren kwantitatieve data op over de kwalitatieve narratieven. De kwantitatieve gegevens maken het mogelijk patronen in de narratieve data te visualiseren en trends en opvallende signalen te observeren. PNI ontsluit zo waardevolle contextuele informatie van individuele ervaringen. De toegevoegde waarde van deze methode is dat zij medewerkers, managers, bestuurders en andere stakeholders inzichten en contextuele informatie levert voor het initiëren van concrete en gerichte verbeteracties en aanpassingen van beleid.

Ons platform

StoryConnect beschikt over een eigen PNI onderzoeksplatform dat grote aantallen vertellers in staat stelt continue (24/7) en anoniem ervaringsverhalen te delen en dat het mogelijk maakt het deelproces live te volgen. Een digitaal online Vertelpunt stimuleert vertellers ervaringsverhalen te delen en de duidingsvragen te beantwoorden. Een interactief Dashboard visualiseert real time de respons en de kwantitatieve data, ontsluit de ervaringsverhalen in de database en faciliteert analyse en evaluatie.

Enkele ontwikkelde toepassingen

Wijkgericht werken

Lees verder

(Passend) onderwijs

Lees verder

Evaluatie Jeugdhulp

Lees verder

Ketendialoog BZK

Lees verder

Evalueren van werk

Lees verder

Zicht op inclusiviteit

Lees verder