Wij zijn StoryConnect. Begeleiders bij verbetering

Onze kennisintensieve, complexe, dynamische, veeleisende en geglobaliseerde wereld confronteert mensen en organisaties met steeds meer onzekerheden. Klassieke management-, onderzoek- en kennis-methoden bieden daarvoor geen passend antwoord.

Onze Narrative Business Solutions geven mensen en organisaties wél meer grip op onzekerheden door slim en ethisch gebruik van menselijke waarnemingen, inzichten en creativiteit.

Daarmee kunnen ze continue ontdekken wat er speelt en verandert om daarmee betere beslissingen nemen, hun strategie aan te passen, succesvoller te innoveren of hun organisatie transformeren.

Wij zijn geen advies-consultants en ook geen software-verkopers. We begeleiden u bij het zelf realiseren en borgen van verbeteringen.

Narrative Business Solutions

In menselijke uitingen en ervaringen (Stories) zitten waardevolle signalen, inzichten en observaties verborgen

Wij ontwikkelen samen met onze partners Narrative Business Solutions om deze waarde te ontsluiten en te gebruiken

Het gaat niet meer om wat u wil weten van mensen

Maar om wat mensen willen dat u weet

Harold van Garderen

Directeur en oprichter, StoryConnect

Klanten

We werken o.a. voor

Profit en non-profit organisaties

Bedrijven, overheden, kennisinstellingen

Coöperaties,  stichtingen en verenigingen

Klanten, patiënten en burger-organisaties

Druk op de logo’s om meer te lezen