Krijg ook grip

Met de narratieve oplossingen van StoryConnect

Heeft uw organisatie te weinig grip?

Bent u onzeker of u wel tijdig dingen merkt en dan de goede dingen doet?

Mist u een structurele aanpak om zwakke signalen op te sporen, zachte processen te managen en complexe veranderingen te realiseren?

Dan kunnen narratieve oplossingen van StoryConnect u helpen. Ze geven uw organisatie continue de grip die het nodig heeft.

 

StoryConnect - Enabling Collective Intelligence for sustaining change

Heeft uw organisatie moeite om kwaliteit, beleidsimpact, innovatie, transformatie, veiligheid, alertheid, radicalisering, marktbewegingen, concurrenten, medewerkers-motivatie en/of merkbeleving op niveau te houden?

StoryConnect & Partners bieden narratieve oplossingen voor profit, non-profit en overheid

Oplossingen die grip geven op veranderingen in uw organisatie.

Die de impact van beleid zichtbaar maken tot in de haarvaten van de sameleving.

Die bewegingen van de maatschappij, markten of concurrenten in beeld brengen.

Zij maken signalen en trends zichtbaar die gemist worden door uw huidige onderzoeken en bedrijfsprocessen

De meest populaire zijn gebundeld in zes Solution Lines

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Policy & CitizenConnect

laten burgers en bedrijven effectief participeren in vorming en evaluatie van beleid

Lees meer ...

Policy & CitizenConnect oplossingen helpen overheden en zelfstandige bestuursorganen beleid te evalueren of te ontwikkelen via burger- en bedrijfsparticipatie. We bieden oplossingen voor:

 • Narratieve evaluatie WMO beleid (voor de gemeenten Apeldoorn, Leiden en Peel en Maas)
 • Narratieve evaluatie gemeentelijk of regionaal jeugdzorg beleid (voor Holland Rijnland en de gemeenten Weert, Leudal en Nederweert)
 • Narratieve Evaluatie keten-innovatie (ministerie EZ)
 • Gemeentelijk dienstverlening sociaal domein, wijkteams en inwonertevredenheid (gemeente Enschede).
 • Landelijke monitoring en verbetering jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (ministerie VWS met DSP groep)
 • Landelijke evaluatie en regionale oplossingen  de transformatie naar (passend) onderwijs (ministerie OCW met OOG)
 • Evaluatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (voor Coalitie voor Inclusie en Iderin)

Meer weten? Neem contact op met Erwin Duurland.

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

ProductConnect

voor agile product introductie en gebruiker-gedreven marktonderzoek

Lees meer ...

ProductConnect toepassingen laten u door de ogen van klanten en gebruikers meekijken hoe ze uw prototypes / producten gebruiken en uw innovaties omarmen of afwijzen

ProductConnect laat klanten en gebruikers vertellen hoe zij een product (willen) gebruiken en ervaren. ProductConnect kan eventueel worden uitgebreid met een module voor aankooponderzoek en prijs/locatie-onderzoek

ProductConnect is toegepast voor voor het doorontwikkelen van voedingsproducten, voor het monitoring van customer trends in een pilot store. ProductConnect wordt – onder de naam Dutch ID Monitor – door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens ook gebruikt voor het monitoren van het gebruik van Nederlandse identiteitsdocumenten.

ProductConnect wordt meestal toegepast voor eenmalige onderzoeken, maar kan ook periodiek worden uitgevoerd. ProductConnect is het krachtigst als customer feedback en requirements discovery instrument in een portfolio benadering.

Meer weten? Neem voor commerciële toepassingen contact op met Harold van Garderen en met Marco Koning voor de Dutch ID monitor

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Security & SafetyConnect

voor beveiliging, anti-terreur, veiligheid, facilitair/vastgoed en de procesindustrie

Lees meer ...

SecurityConnect en SafetyConnect zetten de mens weer centraal in bewaking, beveiliging, informatie-gestuurd optreden en veilig werken.

De oplossingen zijn gebaseerd op de kracht van observatie- en besliskracht van mensen en menselijke netwerken. Sensoren, video-systemen en machine learning hebben een nuttige rol als verlengstuk van de mens, maar zijn uiteindelijk beperkt als het gaat om informatie-gestuurd optreden, het opmerken van zwakke signalen en het handelen in onzekere situaties.

SecurityConnect en SafetyConnect oplossingen zijn bijna altijd continue actief en bestaan daarom bijna altijd uit een combinatie van een Observation Point voor het doen en interpreteren van observaties. door bewakers, operators, facilitaire medewerkers, veiligheidsfunctionarissen, managers en/of gewone medewerkers en een aantal back-office systemen en diensten voor het continu evalueren van de situatie, aansturen van de operatie én periodiek herijken van onzekerheden in de safety en/of security situatie. 

SecurityConnect toepassingen zijn meestal geheim. Het noemen van klanten en beschrijven van specifieke toepassingen is daarom niet mogelijk. In Nederland werkt StoryConnect samen met Q-Share in IBISS voor SecurityConnect toepassingen voor bewaking en veiligheidscultuur.

Meer weten? Neem contact op met Marco Koning voor IBISS. En met Erwin Duurland voor toepassingen in de engineering en procesindustrie en voor SafetyConnect.

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Coach & HumanConnect

narratieve alternatieven voor medewerker-onderzoek, HR-ontwikkeling en coaching

Lees meer ...

HumanConnect is een innovatieve vorm van medewerker beleving onderzoek waarin gebeurtenissen die mensen vertellen over hun werk de basis vormen.

CoachConnect is een variant gericht op coachingnetwerken  en op inzichtelijk maken van de impact (resultaat) van het coachen van mensen binnen grote organisaties.

Omdat iedere organisatie uniek wil (moet) zijn worden HumanConnect en CoachConnect altijd op maat samengesteld. De focus kan daarbij o.a. liggen op ervaringen over:

 • Motivatie/demotivatie
 • Werkdruk/verveling
 • Management/leiderschap
 • Boeien/boeien/vervelen/afhaken
 • Ethiek
 • Leren
 • Succes/falen
 • Persoonlijk/team functioneren
 • Kennistransfer
 • Verkoopeffectiviteit
 • Energie
 • Veiligheid (fysiek en emotioneel)
 • Stress

Via een vertelpunt delen medewerkers (naar keuze anoniem of) hun ervaringen en beantwoorden ze vragen over hun ervaring, de impact van de ervaring op henzelf en de context waarin deze plaats vond. Na een uitgebreide patroon-evaluatie ontvangt u naar keuze een advies-rapportage of we organiseren een aantal werkbijeenkomsten waarin u medewerkers of management inzichten opbouwen en vervolgens verbetervoorstellen doen die u kunt implementeren.

Eventueel kan HumanConnect worden gecombineerd met regulier medewerker beleving onderzoek om continuïteit te waarborgen of benchmarking binnen de sector mogelijk te maken. HumanConnect kan ook als continu HR proces worden geïmplementeerd. 

Meer weten? Neem contact op met Harold van Garderen.

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

CareConnect

voor borging en verbetering van patiënt-tevredenheid en kwaliteit in de zorgsector

Lees meer ...

CareConnect geeft ziekenhuizen en zorginstellingen diep inzicht in hoe patiënten zorg echt ervaren. De basis uitvoering laat CareConnect patiënten en/of bewoners vertellen over uw zorg en aangeven hoe zij de zorg van uw medewerkers en uw faciliteiten ervaren en kunt u de ontwikkeling daarvan een aantal malen per jaar evalueren en bijsturen.

In de meest uitgebreide vorm is CareConnect een geïntegreerd proces voor monitoring en bijsturen van zorg-kwaliteit, klant-beleving en medewerker-motivatie.

CareConnect kan ook gecombineerd worden met medewerker tevredenheid en/of motivatie onderzoek en voor het monitoren van hygiëne, medicijngebruik of lifestyle-onderzoek. Voor dit laatste werken werken we samen met de Hogeschool Utrecht.

CareConnect basis wordt al sinds 2012 door de Stichting Kind & Ziekenhuis gebruikt voor het monitoren van kind- en gezinsgerichtheid op kinderafdelingen. Kinderen, jongeren en ouders deelden al bijna 15.000 ervaringen. Ziekenhuizen ontvingen al ruim honderd zogenaamde Smiley rapportages.

CareConnect kan eenmalig, periodiek of continue worden toegepast.

Meer weten? Ontdek het hele CareConnect aanbod. Of neem contact op met Caroline de Bes.

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Brand & ServiceConnect

geven grip op kwaliteit en merkbeleving via klantervaringen en observaties van medewerkers

Lees meer ...

BrandConnect & ServiceConnect oplossingen helpen organisaties om hun merkbeleving en/of kwaliteit van dienstverlening te managen door door de ogen van hun klanten mee te kijken. Eerder leverden StoryConnect en partners al oplossingen voor:

 • Klanttevredenheid voor een consultancy organisatie
 • Reizigersbeleving voor een grote vervoerder.
 • Onderzoek naar het waarmaken van de merkbelofte voor een financiële instelling
 • Ouders en ledentevredenheid voor een jeugdsport-organisatie

Meer weten? Neem contact op met Harold van Garderen.

Het gaat niet meer om wat u wil weten van mensen
Het gaat om wat mensen willen dat u weet

Harold van Garderen

Oprichter en mede-eigenaar, StoryConnect

Voor het nemen van goede beslissingen bent u afhankelijk van wat anderen willen dat u weet

Onze narratieve onderzoeken, processen en trainingen werken met observaties en vertelde ervaringen van mensen

Onze werkwijze ontsluit signalen en trends die daarin verscholen zitten

U krijgt nieuwe inzichten en kan beslissingen nemen op basis van wat mensen u willen vertellen

En heeft u grip op de zachte aspecten achter de harde cijfers. Wij bieden …

Solutions

voor het ontsluiten van de rijke en warme waarnemingen, inzichten, suggesties en meningen van mensen via vertelpunten

StoryCycle

werkwijze voor het werken, beslissen en verbeteren met ervaringen waardoor u inzicht krijgt en grip op wat er speelt

StoryAcademy

waarin we onze passie voor het werken met ervaringen delen via trainingen, support en keynotes

Uitbesteding

en interim management voor permanente of tijdelijke ontzorging bij onderzoeken of processen

 

Blog

IBISS zet de mens weer centraal in Security & Safety

IBISS zet de mens weer centraal in Security & Safety

Na een lange tijd van voorbereiding en ontwikkeling maken we vandaag openbaar: StoryConnect start haar eerste dochteronderneming genaamd IBISS. Door het combineren van de methode en trainingen van Q|Share voor pro-actief beveiligen met de kennis van narratieve...

Lees meer
Tevredenheid en kwaliteit in de zorg. Hoe nu verder?

Tevredenheid en kwaliteit in de zorg. Hoe nu verder?

Kwaliteit en beleving meten en verbeteren is hot in de zorgsector en bij beleidsmakers. StoryConnect publiceerde eerder vandaag in samenwerking met Caroline de Bes van Werkplaats Anders Doen een artikel over de stand van zaken en de ontwikkeling van instrumenten voor...

Lees meer

Wij zijn trots dat StoryConnect deze klanten mocht helpen

Vertel uw uitdaging, stel een vraag of maak een opmerking ....

10 + 6 =