Ervaar het SIDE effect

Narratieve oplossingen voor innovatie, zelf-organisatie, transformatie, intelligence en beleid
StoryConnect - Enabling Collective Intelligence for sustaining change

Ontdek het SIDE effect

Mensen zien en weten veel en praten daarover met elkaar (engels: share). Ze bouwen zo nieuwe inzichten (engels: insight) op. Daarmee ontwikkelen (engels: develop) ze initiatieven waardoor de wereld verandert (engels: evolve). Dit sharing-insighting-developing-evolving (SIDE) proces vinden we in iedere organisatie en de maatschappij.

Het is goed dat SIDE proces bestaat, want het zorgt voor gezonde veerkracht, uitvindingen én innovatie. Maar ook voor onwenselijke weerstand, intransparantie én crisissen. Dat alles meestal naast de contrôle, beleid-, bestuursystemen van organisaties en de democratie. Letterlijk en figuurlijk aan de SIDE-line. Daardoor missen organisaties veel kansen en lopen ze onnodige risico’s.

Het SIDE effect ontstaat als individuele en ongestructureerde SIDE processen op een structurele én ethische manier collectief wordt verbonden met de formele processen in onze complexe organisaties, markten, sectoren en maatschappij. SIDE vergroot daarmee de kans op succesvolle innovatie, duurzame zelf-organisatie, geleide transformatie, tijdige intelligence en effectieve beleidsvorming, -evaluatie en -verantwoording.

StoryConnect is uw partner voor continue narratief evalueren en verantwoorden

Onze oplossingen brengen trends en ontwikkelingen in de betekenis van producten, diensten en beleid voor mensen, organisaties en de maatschappij in beeld

Er is een SIDE toepassing voor u

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Burgerparticipatie

Overheden ervaren dat het steeds moeilijker wordt om beleid te vormen én uit te voeren in onze complexe kennis-intensieve samenleving. Het is essentieel om burgers, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te betrekken bij het vormen en (continu) evalueren van beleid.

Lees meer ...

Of het nu gaat om WMO, jeugdzorg, innovatie of inclusie, PolicyConnect oplossingen helpen overheden en zelfstandige bestuursorganen beleid te evalueren of te ontwikkelen via burger- en bedrijfsparticipatie. PolicyConnect maakt de echt impact van beleid (of het ontbreken daarvan) op het leven van mensen zichtbaar.

Zoals alle SIDE-gebaseerde oplossingen zijn echte ervaringen van mensen de basis van PolicyConnect. Mensen vertellen én duiden hoe ze de zorg en diensten van de overheid hebben ervaringen. Wij helpen u de patronen daarin te ontdekken en direct toe te passen voor aanpassingen in uw beleid en/of uitvoering daarvan. Zo kunt u positieve impact (of goedkopere oplossingen met gelijke impact) bevorderen en negatieve impact (of dure/onwerkzame maatwerk oplossingen) verminderen.

PolicyConnect werd al toegepast door:

 • De gemeenten Apeldoorn, Leiden en Peel en Maas voor evaluatie van WMO beleid.
 • Jeugdzorgregio Holland Rijnland en de gemeenten Weert, Leudal en Nederweert voor evaluatie gemeentelijk of regionaal jeugdzorg beleid.
 • Het ministerie van Econonomische zaken voor evaluatie van keten-innovatie beleid.
 • Coalitie voor Inclusie en Iderin voor evaluatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Onze PolicyConnect oplossingen laten burgers en klanten effectief participeren in vorming en evaluatie van beleid.

Meer weten? Neem contact op met Erwin Duurland.

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Sociaal domein

Steeds meer gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden ontdekken dat transformatie van het sociaal domein niet planbaar is. De transities (WMO, Jeugdzorg en Participatie Passend Onderwijs) bleken kinderspel vergeleken met de transformaties die daarop (zouden) moeten volgen. Gelukkig is er een oplossing.

Lees meer ...

 

Onze CitizenConnect oplossingen bevorderen transformatie in het sociaal domein door het zichtbaar maken van impact op inwoners en medewerkers.

CitizenConnect oplossingen helpen overheden sneller en met minder schade voor mensen te transformeren

 • Gemeentelijk dienstverlening sociaal domein, wijkteams en inwonertevredenheid (gemeente Enschede)
 • Landelijke evaluatie en regionale oplossingen in de transformatie naar (passend) onderwijs (ministerie OCW met OOG)
 • Landelijke monitoring en verbetering jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (ministerie VWS met DSP groep)

Meer weten? Neem contact op met Marco Koning.

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Zorg

De zorgsector zoekt naar nieuwe manieren om de betekenis van zorg zichtbaar te maken. Meten, certificeren en registreren hebben grotendeels afgedaan als kwaliteitsinstrumenten. CareConnect helpt maatschappelijke opgaven te vertalen en te verantwoorden op de echte betekenissen van zorg voor mensen.

Lees meer ...

Als bestuurder bent in de zorg herkent u vast minimaal één van de onderstaande uitdagingen:

 • De kwaliteit en betekenis van uw dienstverlening laat zich niet uitdrukken in cijfers en statistieken.
 • Uw client- en medewerker-belevingsonderzoeken geven geen inzicht in wat er speelt.
 • U heeft last van onverklaard verzuim, motivatie-issues en/of hoog verloop.
 • Uw stakeholders vragen naar uw maatschappelijke bijdrage, maar u kunt alleen verantwoorden met cijfers, accreditaties en certificaten.

Wilt u zicht op de betekenis van de zorg? Wilt u dat uw organisaties grip krijgt op beleving en motivatie? Wilt u de betekenis van zorg gebruiken voor verantwoording? Stap dan over op CareConnect.

CareConnect is geschikt voor ziekenhuizen, zelfstandige behandel centra, langdurige zorg en GGZ instellingen. CareConnect is er in vier uitvoeringen:

 • CareConnect Basis – Via het CareConnect StoryPoint luistert u 24/7/365 naar hoe patiënten, cliënten, familieleden inwoners, bewoners uw zorg en uw faciliteiten beleven. U kunt de ontwikkeling daarvan dagelijks zien en er direct op handelen.
 • CareConnect Basis+ – Bij Basis+ helpen we u om een aantal malen per jaar trends en ontwikkelingen in beeld te krijgen, deze te evalueren en daarop uw beleid bij te sturen.
 • CareConnect Integraal – Beleving van zorg, medewerker-motivatie en efficiënt werken zijn nauw met elkaar verbonden. In deze uitvoering worden de ervaringen van uw medewerkers bij het geven en leveren van zorg integraal meegenomen. U krijgt dagelijks zicht op uw dienstverlening,. En periodiek evalueren we samen de interactie tussen betekenis van zorg, zorgverlening, werkbeleving/organisatie en efficientie. Waar nodig ontwikkelen we een congruent leer- en verbeterprogramma. Optioneel kunnnen ook hygiëne en medicijngebruik worden meegenoten.
 • CareConnect Narrative Accounting – In deze uitvoering helpen we uw organisatie eerst haar maatschappelijke opgave te vertalen naar een nieuwe visie op zorg, het doorvertalen naar opgeven voor teams, afdelingen en professies. Vervolgens helpen we de betekenis van uw zorg voor clienten én medewerkers zicht te maken en daarop transparant én AVG proof narratief te verantwoorden naar uw stakeholders.

CareConnect is een van de oudste en verst ontwikkelde set oplossingen. Een aantal toepassingen:

 • Basis+ wordt al sinds 2012 door de Stichting Kind & Ziekenhuis gebruikt voor het monitoren van kind- en gezinsgerichtheid op kinderafdelingen. Kinderen, jongeren en ouders deelden al bijna 15.000 ervaringen. Ziekenhuizen ontvingen al ruim honderd zogenaamde Smiley rapportages.
 • Basis is diverse malen toegepast voor lifestyle-zelf-onderzoek door patiënten met een zeldzame aandoening.
 • Integraal is toegepast in de langdurige zorg.
 • Narrative Accounting en het onderliggende 4VITAE raamwerk voor narratief verantwoorden wordt momenteel ontwikkelt voor de langdurige zorg i.s.m. de Reigershoeve en het minsterie van VWS.

Meer weten? Download the CareConnect brochure. Of neem contact op met Harold van Garderen.

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Markt- en gebruikersonderzoek

Bedrijven hebben meestal weinig zicht op hoe gebruikers hun producten en diensten gebruiken. Standaard vragenlijsten leveren alleen informatie over wat u wil weten, maar niet over wat gebruikers willen dat u weet.  ProductConnect laat u door de ogen van klanten en gebruikers meekijken hoe ze uw producten gebruiken.

Lees meer ...

ProductConnect laat klanten en gebruikers vertellen hoe zij een product (willen) gebruiken en ervaren. ProductConnect kan eventueel worden uitgebreid met een module voor aankooponderzoek en prijs/locatie-onderzoek

ProductConnect is toegepast voor voor het doorontwikkelen van voedingsproducten, voor het monitoring van customer trends in een pilot store. ProductConnect wordt – onder de naam Dutch ID Monitor – door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens ook gebruikt voor het monitoren van het gebruik van Nederlandse identiteitsdocumenten.

ProductConnect wordt meestal toegepast voor eenmalige onderzoeken, maar kan ook periodiek worden uitgevoerd. ProductConnect is het krachtigst als customer feedback en requirements discovery instrument in een portfolio benadering.

Meer weten? Neem voor commerciële toepassingen contact op met Harold van Garderen en met Marco Koning voor de Dutch ID monitor

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Agile innovation

Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten is niet alleen heel risicovol, de belangrijkste beslissingen worden – ondanks alle agile en service design hypes – nog steeds vooral genomen door ontwikkelaars, ontwerpers en (business) managers. Agile innovation draait dat om. Laat gebruikers en klanten maar beslissen over het lot van een innovatie.

Lees meer ...

We kennen ze allemaal: de kartonnen prototypes, de focus groepen, de engineering prototypes, de proefseries, de klant-samples, de beurs-introducties, enz. Allemaal pogingen om zo vroeg mogelijk de input van toekomstige klanten, gebruikers en de markt te krijgen op producten en diensten die in ontwikkeling zijn.

En daar zit precies het probleem: ze zijn in ontwikkeling door de ontwikkelaar, door het bedrijf. Ja, OK, misschien dat een paar tientallen mensen een glimpt mogen opvangen van het product in wording, maar op de eindbeslissingen hebben ze geen invloed tot ze het product mogen kopen of de dienst kunnen gebruiken. En dat recht gebruiken ze meestal door dat niet te doen.

Agile Innovatie draait het proces om:

 • Er zijn geen prototypes. Producten worden in kleine series geproduceert en aan echte klanten/gebruikers verkocht of gegeven.
 • Klanten en gebruikers vertellen hoe zij een product (willen) gebruiken en ervaren. Dit kan eventueel worden uitgebreid met een module voor aankooponderzoek en prijs/locatie-onderzoek.
 • Patroon-evaluaties en betekenisgevingsprocessen helpen bij het opsporen van vroegtijdige signalen van adoptie, afwijzing en/of latente behoeften.
 • Deze worden verwerkt in de volgende serie en marketingstrategie.

Agile Innovatie is onderdeel van de ProductConnect lijn van narratieve oplossingen. ProductConnect is toegepast voor voor het doorontwikkelen van voedingsproducten en voor het monitoring van customer trends in een pilot store. ProductConnect is het krachtigst als customer feedback en requirements discovery instrument in een portfolio benadering.

ProductConnect wordt – onder de naam Dutch ID Monitor – door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens ook gebruikt voor het monitoren van het gebruik van Nederlandse identiteitsdocumenten.

Meer weten? Neem voor commerciële toepassingen contact op met Harold van Garderen en met Marco Koning voor de Dutch ID monitor

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Veiligheid & beveiliging

Decennia lang waren sensoren, camera’s en big data dé trends voor het vergroten van veiligheid en verbeteren van beveiliging. Dat werkt meestal prima in de procesindustrie en het helpt ook om achteraf criminaliteit op te lossen. Preventie van ongelukken, spionage en ondermijning lukt echt niet. Toezichtsnetwerken voor veiligheid & beveiliging bieden uitkomst.

Lees meer ...

Sensoren, video-systemen en machine learning hebben een nuttige rol als verlengstuk van de mens, maar zijn uiteindelijk beperkt als het gaat om informatie-gestuurd optreden, het opmerken van zwakke signalen en het handelen in onzekere situaties.

Menselijke observatie- en toezichtsnetwerken doen precies wat alle techniek ter wereld net kan: afwijkingen opmerken, buikgevoel uitspreken en tijdig beslissen. Zij vormen de kern van twee oplossingslijnen van StoryConnect – SecurityConnect en SafetyConnect – die zijn gebaseerd op de kracht van observatie- en besliskracht van mensen en menselijke netwerken in combinatie met de SIDE StoryCycle. SecurityConnect en SafetyConnect zetten de mens weer centraal in bewaking, beveiliging, informatie-gestuurd optreden en veilig werken.

SecurityConnect en SafetyConnect oplossingen zijn bijna altijd continue actief en bestaan daarom bijna altijd uit een combinatie van een Observation Point voor het doen en interpreteren van observaties. door bewakers, operators, facilitaire medewerkers, veiligheidsfunctionarissen, managers en/of gewone medewerkers en een aantal back-office systemen en diensten voor het continu evalueren van de situatie, aansturen van de operatie én periodiek herijken van onzekerheden in de safety en/of security situatie. 

SecurityConnect toepassingen zijn meestal geheim. Het noemen van klanten en beschrijven van specifieke toepassingen is daarom niet mogelijk. In Nederland werkt StoryConnect samen met Q-Share in IBISS voor SecurityConnect toepassingen voor bewaking en veiligheidscultuur.

Meer weten? Neem contact op met Marco Koning voor IBISS. En met Erwin Duurland voor toepassingen in de engineering en procesindustrie en voor SafetyConnect.

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Coach & HumanConnect

narratieve alternatieven voor medewerker-onderzoek, HR-ontwikkeling en coaching.

Lees meer ...

HumanConnect is een innovatieve vorm van medewerker beleving onderzoek waarin gebeurtenissen die mensen vertellen over hun werk de basis vormen.

CoachConnect is een variant gericht op coachingnetwerken  en op inzichtelijk maken van de impact (resultaat) van het coachen van mensen binnen grote organisaties.

Omdat iedere organisatie uniek wil (moet) zijn worden HumanConnect en CoachConnect altijd op maat samengesteld. De focus kan daarbij o.a. liggen op ervaringen over:

 • Motivatie/demotivatie
 • Werkdruk/verveling
 • Management/leiderschap
 • Boeien/boeien/vervelen/afhaken
 • Ethiek
 • Leren
 • Succes/falen
 • Persoonlijk/team functioneren
 • Kennistransfer
 • Verkoopeffectiviteit
 • Energie
 • Veiligheid (fysiek en emotioneel)
 • Stress

Via een vertelpunt delen medewerkers (naar keuze anoniem of) hun ervaringen en beantwoorden ze vragen over hun ervaring, de impact van de ervaring op henzelf en de context waarin deze plaats vond. Na een uitgebreide patroon-evaluatie ontvangt u naar keuze een advies-rapportage of we organiseren een aantal werkbijeenkomsten waarin u medewerkers of management inzichten opbouwen en vervolgens verbetervoorstellen doen die u kunt implementeren.

Eventueel kan HumanConnect worden gecombineerd met regulier medewerker beleving onderzoek om continuïteit te waarborgen of benchmarking binnen de sector mogelijk te maken. HumanConnect kan ook als continu HR proces worden geïmplementeerd. 

Meer weten? Neem contact op met Harold van Garderen.

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Brand & ServiceConnect

geven grip op kwaliteit en merkbeleving via klantervaringen en observaties van medewerkers

Lees meer ...

BrandConnect & ServiceConnect oplossingen helpen organisaties om hun merkbeleving en/of kwaliteit van dienstverlening te managen door door de ogen van hun klanten mee te kijken. Eerder leverden StoryConnect en partners al oplossingen voor:

 • Klanttevredenheid voor een consultancy organisatie
 • Reizigersbeleving voor een grote vervoerder.
 • Onderzoek naar het waarmaken van de merkbelofte voor een financiële instelling
 • Ouders en ledentevredenheid voor een jeugdsport-organisatie

Meer weten? Neem contact op met Harold van Garderen.

Het gaat niet om wat u wil weten van mensen
Het gaat om wat mensen willen dat u weet

Harold van Garderen

Oprichter en mede-eigenaar, StoryConnect

Lees over ons werk

Het gaat niet meer om wat u wil weten

Het gaat niet meer om wat u wil weten

Weten, het lijkt belangrijker dan ooit. Onderzoekers, bestuurders, politici en managers hebben veel informatie nodig om hun werk uit te voeren. OK, onderzoekers moeten vaak een hoop moeite doen om informatie te vergaren. En soms duurt het even voordat gevraagde...

Lees meer

We zijn trots dat we deze klanten mochten helpen

Neem contact op