Selecteer een pagina

StoryConnect is uw partner voor continue narratief evalueren en verantwoorden

Onze oplossingen brengen de betekenis van producten, diensten, innovaties en beleid in beeld

Natuurlijk heeft u alle vertrouwen in uw mensen, klanten, inwoners! Maar ….

Moet uw organisatie sneller reageren op veranderingen?

Zoekt u een structurele aanpak om trends vroeger te onderkennen?

Wilt u succesvoller innoveren of uw organisatie transformeren?

Of vragen stakeholders uw maatschappelijke bijdrage zichtbaar te maken?

Dan kunnen narratieve oplossingen van StoryConnect u helpen.

Na het doorgronden van uw uitdaging of probleem leveren wij uw narratieve oplossing in 4 stappen

Verbinden

Eerst vinden, verbinden en versterken we de relevante narratieven (ervaringen, verhalen, observaties). We helpen u deze te begrijpen. Zo ontstaan de eerste inzichten.

Inzicht

We introduceren een vertelpunt waarmee honderden mensen hun ervaringen zelf onderzoeken. We helpen u uit deze data inzicht op te bouwen en te gebruiken voor actie en/of verantwoording.

Impact

Door continue te delen, inzicht opbouwen en actie te ondernemen worden effecten van interventies en/of veranderingen in markt of samenleving voortdurend gevolgd.

Verspreiden

We helpen uw organisatie om narratief evalueren en/of verantwoorden steeds breder en zelfstandiger toe te passen. Natuurlijk blijven we wel samen innoveren.

Narratieve oplossingen zijn anders dan u gewend bent. Niet wij maar uw medewerkers, klanten, patiënten of inwoners zijn de onderzoekers.

Ontdek onze oplossingslijnen

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Policy & CitizenConnect

laten burgers en bedrijven effectief participeren in vorming en evaluatie van beleid

Lees meer ...

Policy & CitizenConnect oplossingen helpen overheden en zelfstandige bestuursorganen beleid te evalueren of te ontwikkelen via burger- en bedrijfsparticipatie. We bieden oplossingen voor:

 • Narratieve evaluatie WMO beleid (voor de gemeenten Apeldoorn, Leiden en Peel en Maas)
 • Narratieve evaluatie gemeentelijk of regionaal jeugdzorg beleid (voor Holland Rijnland en de gemeenten Weert, Leudal en Nederweert)
 • Narratieve Evaluatie keten-innovatie (ministerie EZ)
 • Gemeentelijk dienstverlening sociaal domein, wijkteams en inwonertevredenheid (gemeente Enschede).
 • Landelijke monitoring en verbetering jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (ministerie VWS met DSP groep)
 • Landelijke evaluatie en regionale oplossingen  de transformatie naar (passend) onderwijs (ministerie OCW met OOG)
 • Evaluatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (voor Coalitie voor Inclusie en Iderin)

Meer weten? Neem contact op met Erwin Duurland.

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

ProductConnect

voor agile product introductie en gebruiker-gedreven marktonderzoek

Lees meer ...

ProductConnect toepassingen laten u door de ogen van klanten en gebruikers meekijken hoe ze uw prototypes / producten gebruiken en uw innovaties omarmen of afwijzen

ProductConnect laat klanten en gebruikers vertellen hoe zij een product (willen) gebruiken en ervaren. ProductConnect kan eventueel worden uitgebreid met een module voor aankooponderzoek en prijs/locatie-onderzoek

ProductConnect is toegepast voor voor het doorontwikkelen van voedingsproducten, voor het monitoring van customer trends in een pilot store. ProductConnect wordt – onder de naam Dutch ID Monitor – door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens ook gebruikt voor het monitoren van het gebruik van Nederlandse identiteitsdocumenten.

ProductConnect wordt meestal toegepast voor eenmalige onderzoeken, maar kan ook periodiek worden uitgevoerd. ProductConnect is het krachtigst als customer feedback en requirements discovery instrument in een portfolio benadering.

Meer weten? Neem voor commerciële toepassingen contact op met Harold van Garderen en met Marco Koning voor de Dutch ID monitor

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Security & SafetyConnect

voor beveiliging, anti-terreur, veiligheid, facilitair/vastgoed en de procesindustrie

Lees meer ...

SecurityConnect en SafetyConnect zetten de mens weer centraal in bewaking, beveiliging, informatie-gestuurd optreden en veilig werken.

De oplossingen zijn gebaseerd op de kracht van observatie- en besliskracht van mensen en menselijke netwerken. Sensoren, video-systemen en machine learning hebben een nuttige rol als verlengstuk van de mens, maar zijn uiteindelijk beperkt als het gaat om informatie-gestuurd optreden, het opmerken van zwakke signalen en het handelen in onzekere situaties.

SecurityConnect en SafetyConnect oplossingen zijn bijna altijd continue actief en bestaan daarom bijna altijd uit een combinatie van een Observation Point voor het doen en interpreteren van observaties. door bewakers, operators, facilitaire medewerkers, veiligheidsfunctionarissen, managers en/of gewone medewerkers en een aantal back-office systemen en diensten voor het continu evalueren van de situatie, aansturen van de operatie én periodiek herijken van onzekerheden in de safety en/of security situatie. 

SecurityConnect toepassingen zijn meestal geheim. Het noemen van klanten en beschrijven van specifieke toepassingen is daarom niet mogelijk. In Nederland werkt StoryConnect samen met Q-Share in IBISS voor SecurityConnect toepassingen voor bewaking en veiligheidscultuur.

Meer weten? Neem contact op met Marco Koning voor IBISS. En met Erwin Duurland voor toepassingen in de engineering en procesindustrie en voor SafetyConnect.

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Coach & HumanConnect

narratieve alternatieven voor medewerker-onderzoek, HR-ontwikkeling en coaching

Lees meer ...

HumanConnect is een innovatieve vorm van medewerker beleving onderzoek waarin gebeurtenissen die mensen vertellen over hun werk de basis vormen.

CoachConnect is een variant gericht op coachingnetwerken  en op inzichtelijk maken van de impact (resultaat) van het coachen van mensen binnen grote organisaties.

Omdat iedere organisatie uniek wil (moet) zijn worden HumanConnect en CoachConnect altijd op maat samengesteld. De focus kan daarbij o.a. liggen op ervaringen over:

 • Motivatie/demotivatie
 • Werkdruk/verveling
 • Management/leiderschap
 • Boeien/boeien/vervelen/afhaken
 • Ethiek
 • Leren
 • Succes/falen
 • Persoonlijk/team functioneren
 • Kennistransfer
 • Verkoopeffectiviteit
 • Energie
 • Veiligheid (fysiek en emotioneel)
 • Stress

Via een vertelpunt delen medewerkers (naar keuze anoniem of) hun ervaringen en beantwoorden ze vragen over hun ervaring, de impact van de ervaring op henzelf en de context waarin deze plaats vond. Na een uitgebreide patroon-evaluatie ontvangt u naar keuze een advies-rapportage of we organiseren een aantal werkbijeenkomsten waarin u medewerkers of management inzichten opbouwen en vervolgens verbetervoorstellen doen die u kunt implementeren.

Eventueel kan HumanConnect worden gecombineerd met regulier medewerker beleving onderzoek om continuïteit te waarborgen of benchmarking binnen de sector mogelijk te maken. HumanConnect kan ook als continu HR proces worden geïmplementeerd. 

Meer weten? Neem contact op met Harold van Garderen.

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

CareConnect

voor borging en verbetering van patiënt-tevredenheid en kwaliteit in de zorgsector

Lees meer ...

CareConnect geeft ziekenhuizen en zorginstellingen diep inzicht in hoe patiënten zorg echt ervaren. De basis uitvoering laat CareConnect patiënten en/of bewoners vertellen over uw zorg en aangeven hoe zij de zorg van uw medewerkers en uw faciliteiten ervaren en kunt u de ontwikkeling daarvan een aantal malen per jaar evalueren en bijsturen.

In de meest uitgebreide vorm is CareConnect een geïntegreerd proces voor monitoring en bijsturen van zorg-kwaliteit, klant-beleving en medewerker-motivatie.

CareConnect kan ook gecombineerd worden met medewerker tevredenheid en/of motivatie onderzoek en voor het monitoren van hygiëne, medicijngebruik of lifestyle-onderzoek. Voor dit laatste werken werken we samen met de Hogeschool Utrecht.

CareConnect basis wordt al sinds 2012 door de Stichting Kind & Ziekenhuis gebruikt voor het monitoren van kind- en gezinsgerichtheid op kinderafdelingen. Kinderen, jongeren en ouders deelden al bijna 15.000 ervaringen. Ziekenhuizen ontvingen al ruim honderd zogenaamde Smiley rapportages.

CareConnect kan eenmalig, periodiek of continue worden toegepast.

Meer weten? Ontdek het hele CareConnect aanbod. Of neem contact op met Caroline de Bes.

CareConnect geeft echt inzicht in en grip op beleving, waarden en motivatie van cliënten/bewoners én personeel.

Brand & ServiceConnect

geven grip op kwaliteit en merkbeleving via klantervaringen en observaties van medewerkers

Lees meer ...

BrandConnect & ServiceConnect oplossingen helpen organisaties om hun merkbeleving en/of kwaliteit van dienstverlening te managen door door de ogen van hun klanten mee te kijken. Eerder leverden StoryConnect en partners al oplossingen voor:

 • Klanttevredenheid voor een consultancy organisatie
 • Reizigersbeleving voor een grote vervoerder.
 • Onderzoek naar het waarmaken van de merkbelofte voor een financiële instelling
 • Ouders en ledentevredenheid voor een jeugdsport-organisatie

Meer weten? Neem contact op met Harold van Garderen.

Het gaat niet om wat u wilt weten van mensen
Het gaat om wat mensen willen dat u weet

Harold van Garderen

Oprichter en mede-eigenaar, StoryConnect

Lees over ons werk

Het gaat niet meer om wat u wil weten

Het gaat niet meer om wat u wil weten

Weten, het lijkt belangrijker dan ooit. Onderzoekers, bestuurders, politici en managers hebben veel informatie nodig om hun werk uit te voeren. OK, onderzoekers moeten vaak een hoop moeite doen om informatie te vergaren. En soms duurt het even voordat gevraagde...

Lees meer

We zijn trots dat we deze klanten mochten helpen

Neem contact op

8 + 7 =