StoryConnect logo

Al meer dan 10 jaar de specialist in narratief evalueren, leren en verbeteren.

Ontdek een nieuwe praktijk van evalueren, leren en verbeteren

Dagelijks vertellen we elkaar verhalen. Wat er gebeurde op het werk. Hoe we zorg of hulp beleven, die we krijgen. Hoe we een dienst beleven, etc. Zij geven inzicht in de belevingswereld van mensen. Het luisteren naar verhalen van anderen leert ons wat een ander belangrijk vindt en vergroot het wederzijds begrip. Maar dat is niet alles, de dienstverlening kan bijvoorbeeld beter worden afgestemd op de behoeften van klanten/cliënten. Onze structurele werkwijze helpt om zicht te krijgen op de dagelijkse praktijken door het laten delen van verhalen en de deler een aantal vragen te laten beantwoorden over het verhaal. Zo voegt de verteller context toe aan een verhaal. Via inzichtgevende sessies (fysiek of online) helpen we inzicht op te bouwen uit de gedeelde informatie en acties te ontwikkelen. Het effect van deze acties is te monitoren door de cyclische werkwijze. Zo gaan we rond in narratief evalueren, narratief leren en narratief verbeteren.

Hoe werkt het?

De StoryCycle voor narratief evalueren

Storycycle

De Storycycle is een proces voor narratief evalueren van situaties en ontwikkelingen in organisaties, markten en de maatschappij.

Lees verder

Een aantal rondes Storycycle

De StoryCycle wordt in een project minstens twee maal doorlopen om:  

  • het onderzoeksplan of een procesontwerp te maken of aan te passen.
  • het narratieve onderzoek uit te voeren of het narratieve bedrijfsproces in de praktijk te brengen.  

Lees verder

Het Sense Canvas

Het SenseCanvas is een hulpmiddel voor het in kaart brengen van aspecten van een situatie of Lees verder

Narratieve oplossingen voor wijkgericht werken, jeugd, zorg, samenleving en commercie

StoryConnect levert narratieve maatwerkoplossingen aan overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onze specialisten hebben unieke kennis over complexiteitskunde, narratologie, transformatie en systeemkunde. Onze kennis en ervaring is gebundeld in onze StoryCycle aanpak voor het ontwikkelen en ondersteunen van toepassingen.

Het gaat daarbij eerst over het ontsluiten wat er gebeurt in de praktijken rondom inwoners, gezinnen, scholen, allerlei soorten zorgorganisaties en natuurlijk bedrijven, ketens en netwerken. De inzichten die daaruit ontstaan helpen wij verder te ontwikkelen tot allerlei aanpassingen en interventies.

Via de StoryAcademy™ geven we keynotes, seminars en trainingen over narratieve oplossingen op ieder niveau van expertise en voor ieder publiek. Van wetenschappelijke congressen tot festivals.

Wijkgericht werken

Veel teams, wijkteams of gemeentelijke teams hebben moeite om de draai te maken van productie naar preventie. Ook het vinden van Lees verder

Narratief evalueren wijkgericht werken
Narratief evalueren van Passend Onderwijs

(Passend) onderwijs

Voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ontwikkelden wij een regionale aanpak voor het vergroten van het oplossend vermogen Lees verder

Jeugdzorg

De budgetten voor jeugdzorg nemen toe. Gemeenten hebben slechts beperkte informatie waarmee ze kunnen sturen op impact op Lees verder

Narratief evalueren jeugdzorg

Opzet ketendialoog

De Research en Development afdeling van Binnenlandse zaken benaderde StoryConnect hoe een continue ketendialoog Lees verder

Narratieve evaluatie gebruik paspoort en id-kaart
Narratief evalueren werk

Evalueren van werk praktijken

Ons werk ontwikkelt snel, zeker door alles wat we meemaken. We ontwikkelden een narratieve manier om het werk en de beleving daarvan te Lees verder

Inclusieve samenleving

Het sociaal domein is breed en internationaal. Wij ontwikkelen o.a. de monitor VN verdrag voor mensen met een beperking, brachten de Lees verder

Narratief evalueren ontwikkelingslanden

Kind- en gezinsgerichte zorg

Al ruim 9 jaar steunt StoryConnect als een goede doelen project de Stichting Kind en Ziekenhuis. In meer dan 10 ziekenhuizen wordt de kind- en gezinsgerichte zorg geëvalueerd. Kinderen, jongeren en ouders/verzorgers delen over hun ervaring met de zorg in het ziekenhuis. Ruim 18.000 vertelde en geduide ervaringen zorgen zo voor een continue vinger aan de pols. Het is het grootste en langstlopende participatieve narratieve evaluatie- en kwaliteitensysteem ter wereld.