Cynthia over samenwerking met StoryConnect en haar nieuwe cursus.

Een interview met de ontwikkelaar van het toonaangevende Participatory Narrative Inquiry (PNI)

Het verzamelen, leren en evalueren van verhalen vormt de ruggengraat van onze trajecten. Onze methode had in haar huidige  vorm niet bestaan zonder het pionierende werk van de Amerikaanse wetenschapper, consultant en auteur Cynthia Kurtz. Als auteur van het toonaangevende boek “Working With Stories,” heeft Cynthia een krachtig fundament gelegd voor  organisatorische transformaties door middel van het ophalen en inzetten van verhalen als bouwsteen voor effectieve interventies. Haar boek Working With Stories is een verhelderende uitleg van het door haar ontwikkelde Participatory Narrative Inquiry (PNI), een begrip waar onze klanten bekend mee zullen zijn.

In de afgelopen tien jaar maakten we niet alleen dankbaar gebruik van Cynthia’s naslagwerk. Ook ondersteunde ze binnen verschillende trajecten met haar expertise en inzichten. In de nabije toekomst zal ze nauwer en gestructureerder betrokken zijn bij ons als StoryConnect als consultant en coach. Ook is vanaf september 2023 haar PNI-cursus beschikbaar voor eenieder die al doende PNI zich eigen wil maken. Een goede reden om Cynthia te interviewen over haar werk, successen, visie en plannen.

Cynthia, kan je jouw relatie met StoryConnect toelichten? Wat verandert er aan jouw rol?
“In het afgelopen decennium heb ik geholpen bij meerdere projecten, vooral in een adviserende rol en het bieden van een ander perspectief. Die rol en verantwoordelijkheden worden nu meer uitgebreid; ik zal meer op de stoel van consultant gaan zitten. Daarnaast pak ik zelf het lesgeven op, onder andere in het PNI Practicum waar cursisten een eigen project vormgeven en zo leren PNI toe te passen. In september begint de eerstvolgende. Maar dat vanuit mijn eigen label. Ook zal ik nieuw personeel van StoryConnect gaan coachen in werken met verhalen.

Wat zie jij zelf als je grootste succesverhaal tot nu toe?
Ik kan er veel bedenken; wat een traject een succes maakt, is de reactie van de mensen die erbij betrokken zijn. Ik hoor vaak “bedankt dat je dit doet”. Een voorbeeld dat ik me nog goed herinner was een project bij een stichting voor pleegkinderen. Ik coachte hierbij een jongeman die binnen zijn PhD-onderzoek op zoek was naar een betere manier van evalueren. Het bleek voor de volwassen geworden voormalige pleegkinderen die betrokken waren bij het project zó waardevol te zijn geweest. Het was de eerste keer dat ze zich niet een casus voelden, maar echt onderdeel van een oplossing. Dat is het mooie van PNI. Mensen krijgen echt het gevoel dat ze ergens deel van uitmaken.

Zijn er trajecten die je zijn bijgebleven, als je kijkt naar de impact die ze hebben op een organisatie? Of verhalen die je deden beseffen hoe waardevol het werken met verhalen kan zijn?
Ik moet nu denken aan een traject waar ik heel gelukkig mee was, bij een kindersportorganisatie. Dat was een groot succes: er werden veel verhalen verzameld onder ouders en coaches waaruit zo veel mooie inzichten naar voren kwamen. Bij de ouders en coaches die onze sensemaking-sessies bijwoonden, konden we zien dat ze zowel genoten van het ontdekken van nieuwe ideeën als van de kans om gehoord en betrokken te worden. Dat project was echt waardevol voor de gemeenschap. Het is moeilijk om de langetermijnimpact van een project te kennen, maar tijdens de looptijd heeft het project positieve veranderingen teweeggebracht.

Hoe zie je jouw toekomst voor je wat betreft je werk en verdere loopbaan?
Momenteel ben ik bezig met de vierde editie van Working With Stories, wat vier verschillende boeken zullen worden. Naast een revisie van het origineel komt er onder andere een afgeslankte versie in prentenboekvorm en een boek met vragenlijsten en casestudies. Daarna zal ik met pensioen, wat schrijven betreft althans. Mijn wens is dat PNI levend blijft en een plek behoud binnen het curriculum. Ik vind het bijvoorbeeld mooi om te zien dat NGO’s het nu oppikken. Over vijf tot tien jaar zie ik mezelf een stap opzij doen voor de nieuwe generatie die het oppakt. Daar ben ik niet rouwig om; ik zou graag zien dat PNI dusdanig sterk is dat het gedijt zonder mijn steun. Dat is ook de reden waarom mijn werk open source is en dus vrij te verkrijgen en gebruiken. Ik vind dat een ieder de beschikking dient te hebben over de kennis in mijn boeken en de software die ik heb ontwikkeld. 

Wat vind je fijn aan de samenwerking met StoryConnect?
Het prettige aan werken met StoryConnect is dat ze het gewoonweg snappen; ze weten welke methodes je moet inzetten binnen organisaties om ze te helpen – ook al is dat vaak niet de makkelijke weg. Ik vertrouw ze, ze zijn ethisch en dat is wat ik nodig heb in mijn werk.”

Wie is Cynthia

Cynthia begon haar loopbaan als etholoog na een studie biologie, met specialisatie in de evolutie van sociaal gedrag. Na jaren in de softwareindustrie begon ze in 1999 met het verzamelen van verhalen bij IBM. Als onderzoeksconsultant en directeur was ze nauw betrokken bij het opzetten en uitbouwen van het Cynefin Center – daarbij een significante bijdrage leverend aan Snowdens framework voor beslissers. Een jaar na haar start als zelfstandig consultant, zag in 2008 Working With Stories het levenslicht. Ondertussen hielp ze vele grote en kleine organisaties met haar methode, waaronder het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Coca-Cola, verschillende universiteiten en de Singaporese politiemacht. Meer over Cynthia haar publicaties, diensten en cursussen is te vinden op haar website. 

Cynthia op Linkedin

Maak verbinding met Cynthia via linkedin

Haar werk

Kurtz is de grondlegger van PNI. PNI is ontworpen om “inzichten te ontdekken, opkomende trends op te merken, beslissingen te nemen, ideeën te genereren, conflicten op te lossen en mensen met elkaar in contact te brengen”. Deze benadering draait om het verzamelen van ruwe data in de vorm van persoonlijke verhalen van groepen mensen die hun diverse ervaringen, overtuigingen, waarden en gevoelens via verhalen delen. PNI begint met het participatief delen van verhalen. Er wordt een reflectief element toegevoegd door mensen vragen te laten beantwoorden over de overtuigingen, perspectieven en gevoelens die in de verhalen naar voren komen. Dit voegt betekenis toe aan de verhalen en leidt tot nieuwe inzichten en ideeën waarmee de organisatie en belanghebbenden verder kunnen. 

PNI wordt uitvoerig uitgelegd op de website van haar boek Working With Stories, dat beschikbaar is als hardcopy en gratis download – donaties voor Cynthia zijn welkom. 

Deel dit bericht

Scroll naar boven