Work Re-Architected in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis staat aan de vooravond van een groot vernieuwbouwproject. “De veranderopgave is de perfecte aanleiding om ook naar de toekomst van werk te kijken”, zegt Annemarie Emmens, Sectormanager Verloskunde & IC Neonatologie bij Erasmus MC. “Samen met Deloitte en StoryConnect hebben we daarom de regie bij de verpleegkundigen gelegd en met Work Re-Architected bekeken hoe hun werk leuker gemaakt kan worden.”

“Work Re-Architected is een Amerikaanse methode waarmee we opnieuw naar werk kijken. Het doel is niet om te optimaliseren maar om plezier in het werk terug te brengen bij de medewerker, in dit geval de verpleegkundige”, vertelt Marly Kiewik, Director Health Human Capital bij Deloitte. “Samen bekijken we hoe het werk het beste ingericht kan worden, zodat iedereen zich prettig voelt en gemak ontstaat. Verandertrajecten zijn vaak puur gefocust op efficiëntie en hebben een sterke ‘technology push’. Maar de mens is schaars en technologie is eindeloos. Verpleegkundigen hebben unieke kwaliteiten die je niet kunt missen, laten we daarom eerst kijken waar zij gelukkig van worden en vervolgens hoe technologie dit kan ondersteunen. Niet andersom.” Marco Koning, Directeur bij StoryConnect vult aan: “We starten met het luisteren naar ervaringsverhalen van de mensen die het werk uitvoeren EN naar de ervaringsverhalen van mensen die hun klanten zijn. Dat zijn in dit geval de ouders/verzorgers van de kinderen. In die ervaringsverhalen zit veel informatie verborgen waarmee we verbeteringen kunnen ontdekken.” Aan de basis van dit soort verandertrajecten staat niet de techniek maar de beleving van mensen.

Vanaf februari dit jaar zijn Deloitte, StoryConnect en het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis aan de slag gegaan met het Work Re-Architected-project. “Corona was toen net de deur uit en dat gaf ruimte om de werkvloer op te gaan”, legt Annemarie uit. “Op de vijf afdelingen kraam & zwangere, verloskamers, neonatologie, intensive care kinderen unit 3 en kinderthoraxcentrum, liep Deloitte mee met verpleegkundigen, zijn er interviews gehouden en werden workshops georganiseerd.” “We zijn daarmee eerst teruggegaan naar de basis”, vult Marly aan. “Wat moet de uitkomst van jouw werk zijn? Waar doe je het voor?” Dit was voor alle verpleegkundigen duidelijk: een zorgproces waarbij voldoende tijd is voor de patiënt, er optimale samenwerking is tussen professionals en de verpleegkundige technologisch optimaal ondersteund wordt. Vervolgens zijn we gaan kijken wat de knelpunten zijn, wat frustratie oplevert en waar de meeste kansen voor verbetering zitten.

“Wat opvalt, is dat verpleegkundigen heel veel en goede ideeën hebben. Ze weten zelf uitstekend hoe hun werk het beste kan worden ingericht”, zegt Annemarie. “Zo kan de overdracht beter, is de roostering een uitdaging en wordt veel tijd verloren aan controles en registratie.” Marco: “Ook ouders/verzorgers dragen vanuit hun ervaring bij aan ontwikkeling van ideeen, zo ontdekten we dat de samenwerking tussen ouders/verzorgers en verpleegkundigen kan worden geoptimaliseerd. Ze zijn een tijdelijk team dat afspraken kan maken over de uitvoer van verzorgende taken.”

Marly: “Op al deze vlakken hebben we samen een oplossing bedacht, al dan niet met behulp van nieuwe technologie. Denk aan een app die bij de start van een dienst direct (team)updates, wijzigingen in de protocollen en of roosterwijzigingen laat zien. Of het informeren van een patiënt via AI. Een digital human kan bijvoorbeeld prima simpele vragen beantwoorden over de bezoekregeling of eventuele ontslagdatum. Maar ook een wearable kan uitkomst bieden als de verpleegkundige direct risicovolle veranderingen in de vitale waarden van een patiënt doorkrijgt. Het geeft rust en een lagere werkdruk. En wat te denken van spraaktechnologie waardoor metingen direct in het patiëntendossier komen zonder dat er handmatige administratie aan te pas komt? Er is ontzettend veel mogelijk.”

Enthousiast over hun werk en vakgebied

“Voor alle afdelingen is een flow van de toekomstige werkdag ontwikkeld, met toevoeging van mogelijke technologie. Door de kans te grijpen nu we het vernieuwbouwtraject met het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis ingaan, kunnen we het menselijk handelen een boost geven met technologie”, vertelt Annemarie. “Ik heb gezien hoe enthousiast onze verpleegkundigen worden als ze over hun werk en vakgebied praten. Dat is een geweldig voordeel van de Work Re-Architected methode. Doe je een veranderproject als dit bottom-up vanaf de werkvloer, dan ben je al halverwege de oplossing.” “In de zorg wordt ontzettend veel top-down gedaan”, gaat Marly verder. “Medewerkers zijn afhankelijk van regels van de overheid, zorgverzekeraars en het management.” Marco: “De eerst stap om een verandertraject te laten slagen, is het luisteren naar de betrokken mensen. Het is belangrijk om de toekomst van werk vanuit de mens te bekijken. Betrek je hen, dan maak je niet alleen gebruik van wisdom of the crowd maar vergroot je ook het draagvlak. De verandering is dus al begonnen op het moment dat we samen de nieuwe reis zijn gaan ontwerpen.”

Deel dit bericht

Scroll naar boven