Evalueer, leer en verbeter door verhalen

Projecten werken met verhalen

StoryCycle

Wij gebruiken het StoryCycle-model in onze projecten. Deze is opgebouwd uit verschillende stappen. De eerste stap (Verhalen delen en duiden) houdt in het luisteren naar verhalen die worden gedeeld en vragen die worden beantwoord over het eigen verhaal. Meestal is dat vanuit verschillende perspectieven: mensen die zorg krijgen en mensen die zorg geven, of mensen die beleid uitvoeren en mensen die beleid ontwikkelen.

In de tweede stap (Inzichten opbouwen) bouwen we in werksessies inzicht op. In de volgende stap (Initiatieven voor verandering) ontwikkelen we in werksessies acties of initiatieven voor verbeteringen. Tot slot (Inpassen in de praktijk) wordt het ingepast in de praktijk en teruggekoppeld aan de vertellers.

Als je de StoryCycle meerdere keren doorloopt, kun je het effect van de acties of initiatieven zien: in veranderende verhalen of wijziging in de data over de verhalen.

Evalueer, leer en verbeter door verhalen

Een aantal voorbeelden van projecten

Jouw verhaal onze zorg

Uitdaging: Behouden van personeel in zorgorganisaties
Opdrachtgever: Utrechtzorg

Elk jaar wisselt één op de vijf medewerkers in de zorg van baan. Dat is een enorm verloop met veel consequenties dat leidt tot hoge kosten, veel extra werk en onrust bij medewerkers en cliënten. In 2020 ontstond de wens om op geheel andere wijze te willen ontdekken hoe we het werken in de zorg kunnen verbeteren. AxionContinu (VVT), QuaRijn (VVT), Reinaerde (GHZ) en Sherpa (GHZ) hebben daarom samen met Utrechtzorg de handen ineen geslagen en zijn het project “Jouw verhaal, onze zorg” gestart.

Vanuit StoryConnect begeleiden we het werken met verhalen in dit project. In totaal werden 550 verhalen gedeeld over momenten dat werknemers een haarscheurtje ervaarden in hun relatie tot hun werk of een lijmmoment meemaakten. Met mensen uit de 4 organisaties werd inzicht opgebouwd, werden verbeterinitiatieven benoemd binnen behoud-domeinen. En wordt via een actieleer-proces de kartrekkers van de behoud-domeinen begeleid in het creëren van speelveldjes waar verschillende initiatieven kunnen worden geprobeerd. De organisaties leren daarin continue van elkaar. Het effect van de initiatieven wordt geëvalueerd door veranderingen in verhalen, data over de verhalen of harde data (zoals verloop, ziekteverzuim, etc) te monitoren. In april start een tweede cohort met organisaties.

De aanpak is 1 van de 10 genomineerden voor de Impactmakersprijs in de zorg 2021.

Ketendialoog R&D en gebruikers

Uitdaging: Verbeteren van de dialoog tussen controleurs en beleidsmedewerkers
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelden we een aanpak van continue ketendialoog in de keten van ontwikkeling tm controle van identiteitsbewijzen. Als onderdeel daarvan ontwikkelden we de app de Dutch ID Monitor. De aanpak maakt evalueren, leren en verbeteren met praktijkverhalen van controleurs mogelijk. Daarnaast levert het input voor het continue optimaliseren van het Nederlands paspoort, de Identiteitskaart en het proces van uitgifte tot en met controle van beide documenten.

Inmiddels heeft het project een looptijd van  6 jaar. In deze periode zijn een aantal werksessies gehouden die hebben geleid tot aanpassingen van beide documenten. 

Daarnaast is een project opgestart voor het vergroten van het inzicht over Identiteitsfraude aan de gemeentebalies. Gemeente ambtenaren delen verhalen uit de praktijk over identiteitsfraude.

In 2023 wordt de Dutch ID Monitor verder uitgebreid. Onder andere om zicht te krijgen op de beleving van burgers van digitale echtheidscontroles. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het voldoen aan de WCAG eisen zodat het vertelpunt inclusief is.

Meer weten over de aanpak: klik op deze link.

Enschede vertelt!

Uitdaging: Evaluatie betekenis van ondersteuning in wijken & Narratieve werkbeleving wijkteam medewerkers
Opdrachtgever: Wijkteams Enschede

Sinds 2016 begeleiden we de wijkteams Enschede en de gemeente Enschede in het leren, evalueren en verbeteren door verhalen van wijkteam medewerkers uit de praktijk. In leerkringen op thema leert men vanuit verschillende organisaties van verhalen over bijvoorbeeld schuldproblematiek. Inmiddels zijn 4 werknemers van Wijkteams Enschede opgeleid om zelfstandig werksessies te kunnen uitvoeren als vertel- en duidingstafels. In een aantal grotere werkbijeenkomsten is met medewerkers van de gemeente gewerkt met verhalen en met de gemeenteraad. 

In 2022 evalueerde StoryConnect de doorontwikkeling van de Wijkwijzers in Enschede samen met inwoners, vrijwilligers en medewerkers van de Wijkwijzers. Dit resulteerde in een grote werksessie waar de deelnemers een rpioritering maakten van verbeterideeen voor de Wijkwijzers. Lees hier een artikel: klik hier.

In 2023 gaan ook inwoners van de gemeente Enschede verhalen delen over hij zij de ondersteuning vanuit de wijkteams beleven. Zodat evalueerbaar wordt of de goede ondersteuning wordt geleverd en de ondersteuning goed doet.

Lees meer over deze aanpak in dit artikel: klik hier.

Evaluatie Kind- en gezinsgerichte zorg

Uitdaging: Ondersteunen van ziekenhuizen in evalueren, leren en verbeteren door klantverhalen
Opdrachtgever: Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis behartigt de belangen van kinderen en jongeren en hun gezin vanuit de rechten van het kind in de gezondheidszorg door zich integraal en participatief in te zetten voor een betere kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren met als doel: het optimaliseren van de kind- en gezinsgerichte zorg in Nederland. Een manier om dat doel te bereiken is een kwaliteitsontwikkeling van kind- en gezinsgerichte zorg in zorgorganisaties. Dit kan door middel van de ontwikkeltool van Stichting Kind en Ziekenhuis: de Smiley. Zorgorganisaties kunnen door het behalen van een Smiley aan kinderen, jongeren en ouders laten zien dat zij zich daadwerkelijk inzetten voor kind- en gezinsgerichte zorg en dit ook in de praktijk zichtbaar maken.

Voor Stichting Kind en Ziekenhuis ontwikkelden we als onderdeel van het Smiley keurmerk een aanpak om te evalueren, leren en verbeteren van verhalen van kinderen, jongeren en ouders over kind- en gezinsgerichte zorg in ziekenhuizen. Ruim 20.000 verhalen zijn in de loop van de jaren gedeeld door kinderen, jongeren en ouders. De betrokken ziekenhuizen gebruiken de verhalen om hun dienstverlening te optimaliseren.

In 2022 is een grote ontwikkelslag uitgevoerd op zowel het vertelpunt van Stichting Kind en Ziekenhuis als het gekoppelde dashboard. De kinderadviesraden in ziekenhuizen kunnen nu zelfstandig werken met het dashboard met verhalen vanuit hun eigen ziekenhuis.

De aanpak is gebaseerd op het Handvest Kind en Zorg. Meer weten daarover: klik op deze link.

Op pagina 6 van deze magazine staat meer geschreven over de kind- en gezinsgerichte Ervaringsmonitor. Kind & Zorg mag december 2022

Re-architecting Work van verpleegkundigen

Uitdaging: Innoveren van de functie van verpleegster vanuit hun perspectief
Opdrachtgever: Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis vindt het belangrijk dat medewerkers vitaal én met plezier in het Sophia werken. Het menselijke aspect van de zorg staat daarbij centraal, zodat kinderen en hun familie zo goed mogelijk worden geholpen.

Naast de renovatie van hun gebouw heeft COVID-19 voor een turbulente periode gezorgd. Dit heeft impact op de cultuur en manier van werken. Het traject “Re-Architecting Work”-traject heeft als doel om het verplegend personeel binnen het werk meer centraal te stellen. Daarbij wordt gekeken op welke manier we voldoening en tevredenheid in het werk kunnen vergroten en waar we meer menselijke waarde aan het zorgproces kunnen toevoegen.

In deze ontwikkelgerichte aanpak zijn de verhalen van werknemers over wat goed gaat en wat beter kan de basis. Naast verhalen van mensen die bijvoorbeeld zorg ontvangen.

Na implementatie van de veranderinitiatieven wordt het effect van de verandering geëvalueerd door veranderende verhalen, verandering in data over de verhalen en harde data.

Dit project voeren we samen met onze partner Deloitte uit.

High Performing Organizations Scan

Uitdaging: HPO factoren in kaart brengen en verandering evalueren via verhalen
Opdrachtgever: The Human Effect

Wat onderscheidt goed presterende bedrijfsonderdelen van minder goed presterende? Waarom heeft de ene businessunit met dezelfde middelen (veel) betere resultaten dan de andere?

André de Waal voerde een grootschalig onderzoek uit naar succesfactoren van organisaties. Hij hanteert de term ‘High Performance Organization’ (HPO) Of een organisatie succesvol is of niet, hangt voor een groot deel af van menselijk gedrag, stelt De Waal.

Volgens de omschrijving van De Waal is een HPO een organisatie die gedurende 5 tot 10 jaar zowel strategisch als financieel beter presteert dan vergelijkbare organisaties. Deze constatering is gebaseerd op 290 internationale onderzoeken op het gebied van excellent presterende organisaties van de laatste 30 jaar. De meest voorkomende succesfactoren zijn daarna in een wereldwijd onderzoek bij meer dan 3.500 profit- en non-profitorganisaties getest.

Wat maakt dat een organisatie excellent wordt en blijft? We ontwikkelden samen met The Human Effect een scan om de belangrijkste HPO-factoren in kaart te brengen en om veranderingen in de praktijk te kunnen volgen en evalueren. De HPO-scan wordt nu in een grote organisatie gebruikt en doorontwikkeld om in meerdere organisaties te gebruiken.

Werkbeveling in kaart met verhalen

Uitdaging: Beter luisteren naar personeel en hen betrekken in verandering
Opdrachtgever: Grote landelijke organisatie

Voor een grote organisatie met landelijke dienstverlening is een aanpak ontwikkeld om te kunnen werken met verhalen. Een aantal mensen is door onze StoryConnect Academy opgeleid tot procesbegeleider.  Werknemers deelden verhalen via een vertelpunt voor werkbeleving. In werksessies werden inzichten opgebouwd. Via leertafels werkt men met elkaar ideen voor verbetering op zodat deze in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Door het continue delen van verhalen is het mogelijk om kleine veranderingen opmerkbaar te maken.

In 2023 ontwikkelen we deze aanpak door voor deze klant en starten we met het landelijk luisteren naar de ontwikkelingen in het land.

Scroll naar boven