Selecteer een pagina

Ons verhaal

StoryConnect werd in 2010 opgericht door Harold van Garderen, Wouter de Heij en Bert Tournois. Erwin Duurland was vanaf het begin betrokken. Harold en Erwin kenden elkaar uit het Cognitive Edge Netwerk omdat beiden – via totaal verschillende wegen – ontdekt hadden dat veranderen, kenniscreatie en innoveren complexe aspecten kent die niet via de bekende route ontwerpen – implementeren – borgen te realiseren zijn.

In 2011 werd Keith Fortowsky Chief Information Officer om zich te richten op de evaluatie en visualisatie van patronen in narratieve data. In 2013 sloot Marco Koning aan omdat hij de potentie zag van de StoryConnect/PNI benadering voor het verbeteren van methoden voor coaching, patient-participatie en het inzichtelijk maken van medewerkerbeleving, in het bijzonder voor mensen die onder stress werken. Na veel voorbereiding, en ook inpassingen vanuit StoryConnect verscheen in 2014 het boek Working With Stories van Cynthia Kurtz. Cynthia is de onderzoeker die vanaf het eind van de jaren ’90 de PNI benadering ontwikkelde en betrokken was bij vele toepassingen. Tussen 2013 en heden ontwikkelde zij zich tot een belangrijke businesspartner voor StoryConnect. Sinds 2014 zijn we bij StoryConnect volledig overgestapt op de door haar ontwikkelde terminologie en werken we veel samen in projecten en in het PNI Instituut aan de doorontwikkeling van PNI.

In 2016, werden Keith, Erwin and Marco aandeelhouders en onderdeel van het management team. Anno 2017 is StoryConnect een internationaal opererende consultancy en onderzoeks-organisatie. We ontwikkelen concepten en diensten op basis van participatieve en vaak ook narratieve management, consultancy en onderzoeks-methoden. Vanuit haar vestigingen in Nederland en Canada bedient StoryConnect haar klanten samen met een sterke en groeiende ecologie van partners in Europa, Afrika, Canada en Noord-Amerika.

Via onze partners zijn we in veel markten actief. Van veiligheid tot aan zorg. We maken gebruik van open source tools, die continue ontwikkelen en aanpassen aan de nieuwste eisen en mogelijkheden.