Doorontwikkeling StoryConnect een deep dive?

De laatste jaren is de ontwikkeling van StoryConnect BV in een stroomversnelling geraakt waardoor het bedrijf is gegroeid in de markt voor evalueren, leren en verbeteren met behulp van narratieven. De laatste twee jaar kwam daar de markt voor anders besturen en anders...
StoryConnect 10 jaar; een eigen verhaal

StoryConnect 10 jaar; een eigen verhaal

In reactie op mijn Linkedin-posts van de afgelopen dagen waar ik vanwege het 10-jarig bestaan van StoryConnect enkele mooie projecten uitlicht, vroeg iemand of ik vanuit mezelf wilde vertellen waarom ik zo enthousiast ben over narratief leren en evalueren. Ik doe dat...
StoryConnect start serie over beleidstheorie voor het sociale domein

StoryConnect start serie over beleidstheorie voor het sociale domein

StoryConnect start een serie artikelen op LinkedIn over nieuwe beleidstheorie voor het sociaal domein. In vijf delen over bedoeling, opgave, narratieve betekenisgeving, evaluatie en verantwoorden, worden concepten uit de complexiteitskunde, systeemkunde en narratologie vertaalt naar een solide en samenhangende theorie die bruikbaar is voor gemeenten, aanbeiders, toezichthouders, beleidsmakers en politici.

Wetenschappelijke positionering StoryConnect

In deze blog bespreken we de positionering van StoryConnect toegepaste benaderingen, werkwijzen en gereedschappen voor wetenschappers en onderzoekers. Aan bod komen de methodische klasse, herkomst, ontwikkeling, positionering en toepassingen.

Mijn ontdekkingstocht van frustraties naar succes

Mijn ontdekkingstocht van frustraties naar succes

Mijn ontdekkingstocht van frustraties naar succes Over hoe Marco Koning frustraties in zijn werk als organisatie-psycholoog omzette naar succesvolle toepassingen van leren en verbeteren met vertelde ervaringen ; Marco Koning is als operationeel directeur betrokken bij...
Het gaat niet meer om wat u wil weten

Het gaat niet meer om wat u wil weten

Het gaat niet meer om wat u wil weten Over de nieuwe realiteit voor onderzoekers, politici, bestuurders en managers in de kennissamenleving Weten, het lijkt belangrijker dan ooit. Onderzoekers, bestuurders, politici en managers hebben veel informatie nodig om hun werk...