+316 1160 1912 info@storyconnect.nl

2022 met een knal

Yes; 2022 met een knal! Veel zin hebben we in dit jaar omdat het vol zit met betekenisvolle projecten. Waar we met veel energie mee zijn gestart, bijvoorbeeld: – Verhalend werkbelevingsonderzoek bij een grote organisatie. Hier kunnen we onze ontwikkelde...

Ongewone Reisgids met verhalen

De Ongewone Reisgids is uit! Het is een handzame, uitnodigende en vooral prikkelende gids die Astrid Greven, Mario Nossin en Helena Hartholt hebben ontwikkeld. Om heldere aanknopingspunten te geven aan iedereen die het gewone leven van vastgelopen jonge mensen en...

Informatiebijeenkomst JVOZ; behoud personeel in de zorg

Een belangrijk thema: 𝐛𝐞𝐡𝐨𝐮𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞𝐞𝐥. Klassiek wetenschappelijk onderzoek vertelt ons dat belangrijke redenen: salaris, werkdruk, mogelijkheden voor eigen ontwikkeling zijn waarom mensen een organisatie verlaten. In ons participatief, narratief actie-onderzoek...

(zeldzame) ziektes en narratief evalueren en leren

ZonMw en Health-Holland bundelen de krachten voor het programma Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ). De focus ligt op onderzoek en innovatie op het gebied van de eigen gezondheid en zorg, op initiatief van burgers die samenwerken met onderzoekers,...

Behoud het personeel door te luisteren

De laatste tijd zijn we meer actief op het gebied van de “werkende mens”. Bijvoorbeeld narratief werkbelevingsonderzoek, herontwerp van werk en behoud van personeel in de zorgsector. De laatste was voor ons zeer betekenisvol. Het verloop onder zorgpersoneel is zeer...

Werkbelevingsonderzoek; mag en kan het alsjeblieft anders?

“Werkbelevingsonderzoek; mag het alsjeblieft anders?” Afgelopen week sprak ik een directeur van een grote organisatie, die deze vraag stelde. Hij was de cijfers zat en gaf aan dat die wat hem betreft niet veel betekenis hadden. Hij zei: “ik snap dat tellen belangrijk...

Team Jeugdlink: leren en verbeteren met ervaringen

In gemeente Ede is sinds kort team Jeugdlink actief. In dit team werken medewerkers van het lokale team, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming actief samen aan casuïstiek. De bedoeling is dat deze nieuwe werkwijze ook...

Inslijten narratief evalueren bij Wijkteams Enschede

In 2021 mogen we in Enschede de evaluatie van de wijkteams begeleiden door gebruik te maken van verhalen van wijkteam medewerkers en van cliënten. Deze verhalen en de data over de verhalen geven zicht op de praktijk van gegeven en beleefde hulp. Zodat inzicht kan...

Doorontwikkeling StoryConnect een deep dive?

De laatste jaren is de ontwikkeling van StoryConnect BV in een stroomversnelling geraakt waardoor het bedrijf is gegroeid in de markt voor evalueren, leren en verbeteren met behulp van narratieven. De laatste twee jaar kwam daar de markt voor anders besturen en anders...

StoryConnect 10 jaar; een eigen verhaal

In reactie op mijn Linkedin-posts van de afgelopen dagen waar ik vanwege het 10-jarig bestaan van StoryConnect enkele mooie projecten uitlicht, vroeg iemand of ik vanuit mezelf wilde vertellen waarom ik zo enthousiast ben over narratief leren en evalueren. Ik doe dat...

Evaluatie Jeugdhulp en leren en verbeteren met narratieven

In een aantal regio’s loopt op dit moment het traject ‘Leren en verbeteren met ervaringen’. We evalueren en verbeteren hierin op basis van concrete ervaringen uit de jeugdhulp. Het gaat daarbij niet zozeer om het leren van individuele casussen op zich, maar juist van...

StoryConnect start serie over beleidstheorie voor het sociale domein

StoryConnect start een serie artikelen op LinkedIn over nieuwe beleidstheorie voor het sociaal domein. In vijf delen over bedoeling, opgave, narratieve betekenisgeving, evaluatie en verantwoorden, worden concepten uit de complexiteitskunde, systeemkunde en narratologie vertaalt naar een solide en samenhangende theorie die bruikbaar is voor gemeenten, aanbeiders, toezichthouders, beleidsmakers en politici.