Narratief evalueren, Werken met verhalen in Amsterdam

Recent is het onderzoek Halverwege de opdracht gestart in Amsterdam. Een onderzoek dat op basis van verhalen wordt uitgevoerd door een onderzoekscoalitie bestaande uit StoryConnect, Meetellen en Centrum voor Cliëntervaringen (CVC). Het opdrachtgeverschap wordt gedeeld door Gemeente Amsterdam en Buurtteam Organisaties. We interviewen Berend de Groote, van het expertteam van de Gemeente Amsterdam, samen met Roos Marijn Kok, o.a. MT-lid van Buurtteam West over de start van dit traject. We stelden hen de vraag: Wat motiveert jullie te werken met verhalen en waarop hopen jullie in dit traject?

Waarom werken met verhalen in dit onderzoek?
Berend: Buurtteam organisaties zijn in Amsterdam voor 6 jaar gecontracteerd, en bij de contractering was al afgesproken dat halverwege een onderzoek zou plaatsvinden. We zijn gewend met cijfers te werken, maar toen we een cijfermatige opzet maakten voor de evaluatie, leek het nogal dubbelop. Dus daar kwam de vraag: kunnen we niet iets heel anders doen, waardoor we inzicht krijgen in de praktijk? Toen ontstond het idee om met verhalen te werken en we zijn daar als gemeente meteen heel enthousiast over geraakt!
Roos Marijn: En de Buurtteam organisaties zelf zijn ook enthousiast! De mensen die er werken en die er komen delen graag verhalen. Wat dat betreft is het onderzoek heel congruent met de praktijk. Dus nu is het de kunst voor ons om goed te luisteren en open te staan voor wat er naar boven komt.
Berend: In klassiek onderzoek heb je natuurlijk van tevoren al bedacht welke thema’s je belangrijk vindt. Wat dat betreft is het aardig om het eens om te draaien. Wat vinden die professionals, bewoners, beleidsmedewerkers en directie? Het is dus ook een manier om verschillende perspectieven te belichten.

Vanuit welke rol zijn jullie betrokken bij dit project?
Roos Marijn: Ik heb persoonlijk affiniteit met onderzoek, dus vanuit die achtergrond ben ik gevraagd om een rol te spelen. Daarnaast ben ik lid van de begeleidingscommissie. Daarin zitten de vertegenwoordigers van de BTO’s, gemeente Amsterdam en leden van de onderzoekscoalitie. We stemmen af over de stappen en zien toe op de uitvoering van het onderzoek Halverwege. Alle perspectieven tellen mee, net als in de praktijk van het onderzoek waar zowel de Buurtteams als de Gemeente als de netwerkpartners en de Amsterdammers worden bevraagd. Iedereen heeft ruimte om te reflecteren op het proces en feedback te geven.
Berend: Ja, het is een coöperatieve aanpak, dus daar past een projectleider niet bij vind ik, alhoewel mijn taken wel passen bij die rol. Maar we moeten het met elkaar doen. En op een leuke manier! Ik hoop het op een plezierige manier te coördineren.

Wat hopen jullie dat het oplevert?
Berend: De buurtteams zijn constant in ontwikkeling. Dit is een moment waarop we even willen stilstaan. Doen we de goede dingen en doen we ze goed? Zitten we op het goede spoor in die ontwikkeling? Zijn er blinde vlekken binnen de gemeente? Welke kansen liggen er? Ik zou heel blij zijn als we dat kunnen ontdekken.
Roos Marijn: Veranderingen vinden mensen vaak vervelend, maar verbetering vinden we wel prettig. Eerst wist iedereen wat ze hadden aan een maatschappelijk werker, een schuldhulpverlener, een zorgverlener, etc. De vorming van Buurtteams heeft daar verandering in gebracht, we werken meer integraal. Ik hoop dat die verandering een verbetering is voor het leven van Amsterdammers. Maar ik kijk ook uit naar het horen van verhalen vanuit alle verschillende perspectieven over de ontwikkeling van Buurtteams. Want vaak komen er briljante ideeën uit de praktijk. Dus vertel maar eens, wat maken jullie mee en wat zouden jullie willen voor de toekomst? Laat alles maar ongefilterd op tafel komen, in verhalende vorm, in eigen woorden. Misschien is het heel verschillend per stadsdeel of per wijk binnen een stadsdeel. Ik hoop dat de trends die we daarin zien ons helpen samen op koers te blijven of die tijdig te wijzigen waar nodig.

Vorige week vond de eerste proefsessie plaats met de gemeente, komende weken tot aan de zomer vinden de werksessies plaats met de afzonderlijke Buurtteams. Wil je meer weten over Narratief evalueren, Werken met verhalen in Amsterdam? Vraag het aan de projectleider Caroline de Bes via onderstaande knop.

Deel dit bericht

Scroll naar boven