NieuwZorgen partner van StoryConnect

NieuwZorgen is opgericht door Arno Terra en richt zich op vernieuwing van zorgpraktijken.Dat doen ze door verandertrajecten in de zorg in te richten en te begeleiden. NieuwZorgen werkt samen met diverse partners waaronder StoryConnect. Door met klanten hun praktijken narratief te onderzoeken en door het inzetten van verschillende leervormen, denk aan leergroepen voor teams, communities of practice voor professionals of leergangen voor zorgbestuurders.

NieuwZorgen: “Werken met verhalen is voor ons het middel om de betekenis van zorg zichtbaar en bespreekbaar te maken. Met name in de langdurige zorg, maar ook in de Jeugdzorg en GGZ is er een toenemende behoefte om de betekenis en impact van zorg narratief te evalueren en te verantwoorden. Daarom is officieel samenwerken met StoryConnect, een partij waar we al lang mee optrekken, een juiste keuze.”

StoryConnect: “NieuwZorgen heeft een fundamenteel andere en eigen kijk op zorg en bezit de kwaliteit om mensen daarin in betekenisvolle dialogen mee te nemen, in alle lagen van de organisatie. We geloven dat ons aanbod van werken met verhalen in de langdurige zorg wordt versterkt door deze samenwerking.”

We geloven samen dat de kennis over het systeem in het systeem zit en we zien het als opdracht om deze ervaringskennis te ontsluiten.  De warme data die dat oplevert, wordt door klanten benut om te leren, te veranderen, te besturen en te verantwoorden. Het gaat daarbij zowel om ervaringskennis van cliënten/burgers als van professionals en vrijwilligers. Vraagstukken komen zo met context in beeld. Participatief ontstaat er zicht op en inzicht in een zorgsysteem (organisatie, wijk/community, netwerk). Op basis van opgedane inzichten en daaruit volgende interventies kan het desbetreffende systeem zich aanpassen in wisselwerking met de omgeving. Door de samenwerking denken we meer impact te kunnen maken voor onze klanten in de zorg.

Hoe werken we samen?

In deze trajecten is StoryConnect partner bij het ontwikkelen van verteloplossingen en het begeleiden van werk- en ontwikkelsessies. NieuwZorgen ziet zorgorganisaties en zorgnetwerken als sociale betekenisgevende systemen. Deze manier van kijken brengt het denken in sociaal adaptieve systemen, systeemtheorie, veranderkunde (sociaal constructivistische benadering) complexiteitskunde, zorgethiek en het werken met verhalen samen. NieuwZorgen begeleidt hierin. NieuwZorgen is faciliterend en mede-ontwikkelend. Zij zorgen dat er randvoorwaarden en middelen zijn waarmee onze klanten (waaronder regionale samenwerkingsverbanden) zelf vormgeven aan hun transformaties. We zetten daartoe veranderkundigen, narratief onderzoekers, werksessiebegeleiders en leergroepmoderatoren in, zowel vanuit NieuwZorgen als vanuit het web dat wij met onze partners vormen.

Trajecten die in het afgelopen jaar samen zijn gedaan zijn o.a.:

– Traject over seksueel geweld met het centrum Seksueel Geweld

– Evaluatie van MDFT (systeemtherapie) bij complexe echtscheidingen en bij 12-minners

– Trajecten in ouderenzorg in zowel het Gooi als de regio Eemland.

Deel dit bericht

Scroll naar boven