StoryCycle

De StoryCycle is onze werkwijze voor het ontwikkelen van narratieve toepassingen.

 

De vier fasen van de StoryCycle zijn gebaseerd op de natuurlijke manier waarop narratieven in ons persoonlijke leven, werk, organisaties en de maatschappij hun werk doen.

 

Met de vier ondersteunende activiteiten verbeteren we de kwaliteit en effectiviteit van het doorlopen van de StoryCycle.

Liever een StoryCycle brochure?
StoryConnect - Enabling Collective Intelligence for sustaining change

De StoryCycle

In onze leven, werk en de maatschappij spelen narratieven – de dingen die we tegen elkaar vertellen en die we doen – een grote rol. De StoryCycle is gebaseerd op het feit dat narratieven ontstaan en door ons leven, werk en de maatschappij zwerven, ze vormen een netwerk, een ecologie. Wij helpen organisaties om de StoryCycle professioneel te gebruiken.

StoryCycle – vier kernfasen

Het “leven” van een narratief doorloopt steeds de fasen StoryLife, StoryListening, StoryInsight en StoryTelling. In de eenvoudigste vorm zien we dit proces rondom een koffieapparaat of op een feestje.

 • StoryLife staat voor het feit dat er ieders leven, iedere organisatie en onze maatschappij aan elkaar hangt van narratieven, verhalen, ervaringen, enz. Wat mensen doen (of niet), én de producten en diensten van een organisatie én alle reclame, website, presentaties en andere vormen van informatievoorziening voegt continu nieuwe ervaringen toe aan deze ecologie. Het is allemaal onderdeel van de StoryLife van een organisatie.
 • StoryListening gebeurd op natuurlijk wijze als mensen elkaar ontmoeten en als mensen doen dingen met en voor elkaar. Wij helpen bij het slim bij elkaar brengen van ervaringen – bijvoorbeeld via een vertelfafel of een vertelpunt – van uw eigen mensen, klanten, gebruikers, patiënten, burgers, enzovoort. Wat slim is hangt o.a. af van hun status, mogelijkheden, verwachtingen, werkwijze en het onderwerp. Gelukkig zijn er vele manieren om StoryListening te realiseren. Eventueel trainen we hiervoor ook uw medewerkers via de StoryAcademy™.
 • StoryInsight gaat over bewust werken met ervaringen om de betekenis ervan voor de organisatie te ontdekken. Groepen mensen ontdekken zo signalen, trends en verbindingen in grote hoeveelheden data en narratieven. Dat doen ze door ervaringen te selecteren, informatie uit de ervaringen te aggregeren, samen tijdlijnen en landschappen te bouwen. Deze fase gaat ook over de vraag hoe de inzichten moeten worden vertaald naar veranderingen. Het gaat daarbij om het samenstellen van interventies en ook nieuwe verhalen die passen bij de gevonden trends, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. Onze facilitators begeleiden de groep bij het convergeren naar een gebalanceerde en samenhangende set veranderingen. We gebruiken het StoryCanvas om die samenhang zichtbaar te maken.
 • StoryTelling is de laatste jaren bekend geworden als een vervanger voor saaie powerpoint presentaties van directeuren en een nieuwe vorm van reclame maken. StoryTelling is echter breder dan dat. Het SenseCanvas biedt 8 vormen van interventies die allemaal moeten worden uitgelegd met een narratief. Uiteraard kunnen deze interventies worden gecombineerd voor meer effect of juist om te testen welke interventies gewenste danwel ongewenste effecten veroorzaken.

StorySupport – vier ondersteunde activiteiten

De vier fasen van de StoryCycle kunnen voor kleine groepen en korte projecten  prima worden versterkt zonder hulp en gereedschappen. Het verbeteren en versterken van vertellen, luisteren, inzichtvorming, beslissen in complexe situaties en toepassen in de praktijk kan ook op grote schaal en continue door het toevoegen van vier ondersteunende activiteiten:

 • Ontwerpen van activiteiten en tools voor het StoryProces. Bijvoorbeeld StoryCircles, StoryForms of StoryPoints.
 • Het vinden van StoryPatterns in de grote hoeveelheid narratieve data. Hiervoor ontwerpen we o.a. StoryCards en StoryWorkbenches.
 • Ondersteunen van groepen mensen bij het sneller vormen van inzicht en het nemen van beslissen door StoryFacilitation.
 • Evalueren van hoe de StoryEcology verandert. Dat noemen we StoryTracing,

StoryConnect en Partners helpen de StoryCycle in of rond organisaties te versterken. Neem een kijkje bij onze StorySolutions.

Referenties

De StoryCycle is gebaseerd op de PNI methode, ook wel working with stories genoemd. De belangrijkste veranderingen en uitbreidingen ten opzichte van het originele PNI zijn:

 • De namen van de fasen zijn aangepast voor betere communicatie richting klanten en meer focus op continue toepassingen.
 • De fase StoryTelling (een combinatie van Intervention en Return) is een basisfase geworden.
 • De ondersteunende activiteiten StoryFacilication en StoryTracing zijn expliciet gemaakt.
 • De ondersteunende activiteiten zijn naast de StoryCycle geplaatst.

De StoryCycle zal net als PNI waarschijnlijk voor eind 2018 worden vrijgegeven onder de CC BY-SA 4.0 licentie.