De StoryCycle

Het valt misschien niet altijd op, maar mensen delen de hele dag ervaringen met elkaar. Aan elkaar vertellen is onderdeel van ons dagelijks leven én het begin van de StoryCycle. 

 

Wij helpen onze klanten om het ontstaan van, luisteren naar, werken met en vertellen van verhalen te verbeteren.

Liever een StoryCycle brochure?
StoryConnect - Enabling Collective Intelligence for sustaining change

De StoryCycle

De levenscyclus van ervaringen vormen samen de StoryCycle. Wij helpen organisaties te werken met ervaringen in alle vier de fasen daarvan. Voor complexe, grootschalige en continue toepassingen bieden we vier ondersteunende activiteiten.

Activiteiten

StoryLife staat voor het feit dat er ieders leven, iedere organisatie en onze maatschappij aan elkaar hangt van narratieven, verhalen, ervaringen, enz. Wat mensen doen (of niet), én de producten en diensten van een organisatie én alle reclame, website, presentaties en andere vormen van informatievoorziening voegt continu nieuwe ervaringen toe aan deze ecologie. Het is allemaal onderdeel van de StoryLife van een organisatie.

StoryListening gebeurd op natuurlijk wijze als mensen elkaar ontmoeten en als mensen doen dingen met en voor elkaar. Wij helpen bij het slim bij elkaar brengen van ervaringen – bijvoorbeeld via een vertelfafel of een vertelpunt – van uw eigen mensen, klanten, gebruikers, patiënten, burgers, enzovoort. Wat slim is hangt o.a. af van hun status, mogelijkheden, verwachtingen, werkwijze en het onderwerp. Gelukkig zijn er vele manieren om StoryListening te realiseren. Eventueel trainen we hiervoor ook uw medewerkers via de StoryAcademy™.

StoryInsight gaat over bewust werken met ervaringen om de betekenis ervan voor de organisatie te ontdekken. Groepen mensen ontdekken zo signalen, trends en verbindingen in grote hoeveelheden data en narratieven. Dat doen ze door ervaringen te selecteren, informatie uit de ervaringen te aggregeren, samen tijdlijnen en landschappen te bouwen. Deze fase gaat ook over de vraag hoe de inzichten moeten worden vertaald naar veranderingen,  interventies en verhalen die passen bij de gevonden trends, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.

StoryTelling is de laatste jaren bekend geworden als een vervanger voor saaie powerpoint presentaties van directeuren en een nieuwe vorm van reclame maken. StoryTelling is echter breder dan dat. Het SenseCanvas biedt 8 vormen van interventies die allemaal moeten worden uitgelegd met een narratief. Uiteraard kunnen deze interventies worden gecombineerd voor meer effect of juist om te testen welke interventies gewenste danwel ongewenste effecten veroorzaken.

Ondersteuning

Het StoryProces en de ondersteunende activiteiten wordt op maat ontworpen. We houden rekening met uw planning, wensen en mogelijkheden

Het vinden van StoryPatterns in de grote hoeveelheid narratieve data. Hiervoor ontwerpen we o.a. StoryCards en StoryWorkbenches.

Onze facilitators ondersteunen groepen bij het vormen van inzicht en het convergeren naar een samenhangende set veranderingen door StoryFacilitation

Evalueren van hoe de StoryEcology verandert. Dat noemen we StoryTracing

 

Referenties

De StoryCycle is gebaseerd op de PNI methode, ook wel working with stories genoemd. De belangrijkste veranderingen en uitbreidingen ten opzichte van het originele PNI zijn:

  • De namen van de fasen zijn aangepast voor betere communicatie richting klanten en meer focus op continue toepassingen.
  • De fase StoryTelling (een combinatie van Intervention en Return) is een basisfase geworden.
  • De ondersteunende activiteiten StoryFacilication en StoryTracing zijn expliciet gemaakt.
  • De ondersteunende activiteiten zijn naast de StoryCycle geplaatst.