StoryCycle

De StoryCycle is onze werkwijze voor het ontwikkelen van narratieve toepassingen die het lerend vermogen van klanten op gang brengen en versterken.

 

De vier stappen en vier ondersteunende activiteiten van de StoryCycle zijn gebaseerd op de natuurlijke manier waarop narratieven in ons persoonlijke leven, werk, organisaties en de maatschappij hun werk doen.

Liever een StoryCycle brochure?
StoryConnect - Enabling Collective Intelligence for sustaining change

De StoryCycle

In onze leven, werk en de maatschappij narratieven – de dingen die we tegen elkaar vertellen en die we doen – een grote rol. De StoryCycle is gebaseerd op het feit dat narratieven ontstaan en door ons leven, werk en de maatschappij zwerven, ze vormen een netwerk, een ecologie. Wij helpen organisaties om de StoryCycle professioneel te gebruiken.

StoryCycle – vier kernfasen

Het “leven” van een narratief doorloopt steeds de fasen StoryTelling, StoryListening, StoryInsight en StoryChange. In de eenvoudigste vorm zien we dit proces rondom een koffieapparaat of op een feestje.

 • StoryTelling is de laatste jaren bekend geworden als een vervanger voor saaie powerpoint presentaties van directeuren en een nieuwe vorm van reclame maken. Dit wordt ook wel business storytelling genoemd. Storytelling is echter veel meer dan dat. Mensen ontmoeten anderen vertellen dingen aan elkaar en doen dingen met en voor elkaar. Van de koffiehoek tot de boardroom en van de productievloer tot bij de kassa. Wat mensen doen (of niet), én de producten en diensten van een organisatie én alle reclame, website, presentaties en andere vormen van informatievoorziening, het is allemaal onderdeel van de StoryTelling van een organisatie.
 • StoryListening is het slim bij elkaar brengen van ervaringen van uw eigen mensen, klanten, gebruikers, patiënten, burgers, enzovoort. Wat slim is hangt o.a. af van hun status, mogelijkheden, verwachtingen, werkwijze en het onderwerp. Gelukkig zijn er vele manieren om StoryListening te realiseren. Eventueel trainen we hiervoor ook uw medewerkers via de StoryAcademy™.
 • StoryInsight gaat over bewust werken met ervaringen om de betekenis ervan voor de organisatie te ontdekken. Groepen mensen ontdekken zo signalen, trends en verbindingen in grote hoeveelheden data en narratieven. Dat doen ze door ervaringen te selecteren, informatie uit de ervaringen te aggregeren, samen tijdlijnen en landschappen te bouwen en ook nieuwe verhalen te maken.
 • StoryChange gaat over de vraag hoe de inzichten moeten worden vertaald naar veranderingnen.  Het gaat daarbij om het samenstellen van interventies die passen bij de gevonden trends, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. Onze facilitators begeleiden de groep bij het convergeren naar een gebalanceerde en samenhangende set veranderingen. We gebruiken het StoryCanvas om die samenhang zichtbaar te maken.

StorySupport – vier ondersteunde activiteiten

De vier fasen van de StoryCycle kunnen voor kleine groepen en korte projecten  prima worden versterkt zonder hulp en gereedschappen. Het verbeteren en versterken van vertellen, luisteren, inzichtvorming, beslissen in complexe situaties en toepassen in de praktijk kan ook op grote schaal en continue door het toevoegen van vier ondersteunende activiteiten:

 • Ontwerpen van activiteiten en tools voor het StoryProces. Bijvoorbeeld StoryCircles, StoryForms of StoryPoints.
 • Het vinden van StoryPatterns in de grote hoeveelheid narratieve data. Hiervoor ontwerpen we o.a. StoryCards en StoryWorkbenches.
 • Ondersteunen van groepen mensen bij het sneller vormen van inzicht en het nemen van beslissen door StoryFacilitation.
 • Evalueren van hoe de StoryEcology verandert. Dat noemen we StoryTracing,

StoryConnect en Partners helpen de StoryCycle in of rond organisaties te versterken. Neem een kijkje bij onze StorySolutions.

Referenties

De StoryCycle is gebaseerd op de PNI methode, ook wel working with stories genoemd. De belangrijkste veranderingen en uitbreidingen ten opzichte van het originele PNI zijn:

 • De namen van de fasen zijn aangepast voor betere communicatie richting klanten en meer focus op continue toepassingen.
 • De fase StoryChange (een combinatie van Intervention en Return) is een basisfase geworden.
 • De ondersteunende activiteiten StoryFacilication en StoryTracing zijn expliciet gemaakt.
 • De ondersteunende activiteiten zijn naast de StoryCycle geplaatst.

De StoryCycle zal net als PNI waarschijnlijk voor eind 2018 worden vrijgegeven onder de CC BY-SA 4.0 licentie.