Het SenseCanvas is een hulpmiddel voor het in kaart brengen van aspecten van een situatie of uitdaging en het verbeteren van groepsbeslissingen met behulp van ruw (vertelde) ervaringen van mensen.

 

Het Canvas biedt structuur bij het nemen van beslissingen. Het Canvas onderscheidt zich van andere sensemaking (betekenisgevings) modellen en raamwerken door de expliciete ondersteuning voor het evalueren van interne en externe aspecten.

 

Het SenseCanvas is zeer geschikt voor situaties waarin groepen betekenis moeten geven aan zowel interne als externe ontwikkelingen en ook interne en externe interventies willen ontwikkelen. Daarnaast gebruiken wij het SenseCanvas in alle fasen van de StoryCycle.

StoryConnect - Enabling Collective Intelligence for sustaining change

Het SenseCanvas

Het SenseCanvas heeft 7 vlakken die gebruikt worden aspecten van situaties of gebeurtenissen in kaar te brengen. Bij ieder soort aspecten hoort een type interventie. De aspecten en bijbehorende interventies voor buitenste 6 vlakken zijn:

  • Controle aspecten – Als oorzaak en gevolg zeker zijn is er sprake van contole. Hiervoor kunnen maatregelen genomen worden.
  • Ordelijke aspecten – Als expert-analyse nieuwe informatie kan opleveren over gecompliceerde zaken. Dan is onderzoek een geschikte interventie
  • Organisatie aspecten – Bij organisatorische uitdagingen is reorganisatie het aangewezen middel.
  • Complexe aspecten – Als effecten van interventies onzeker zijn kan geprobeerd worden om de situatie met experimenten te beïnvloeden.
  • Autonome aspecten – Voor het veranderen van autonome aspecten gaat via herstructurering.
  • Chaotische aspecten – Als er geen enkele structuur bekend of zichtbaar is. Deze kunnen mogelijk door exploratie worden ontdekt.

Het middelste vlak heet zelf en is bedoeld voor aspecten die het wezen van de organisatie vormen:

  • Waarden – Hierbij horen aspecten die iets zeggen over de hartskeuzen van de organisatie. Wie zij wil zijn. Deze kunnen beïnvloed  door het communiceren van narratieven (storytelling) die de (nieuwe of bestaande) waarden van de organisaties uitdragen of versterken.
  • Identiteiten – Hierbij horen aspecten die iets zeggen over hoe de organisatie gezien wordt of wil worden door haar omgeving. Deze kunnen beïnvloed  door het communiceren van normstellende narratieven (storytelling) over gewenst (ethisch, veilig, klantgericht) handelen van medewerkers.

Het SenseCanvas is vergelijkbaar met het Confluence Sensemaking Framework en het Cynefin model. Het SenseCanvas kent een lange historie en blijft in ontwikkeling. Niet in de laatste plaats omdat we het  ook gebruiken voor het ontwerpen van StoryPoints en StoryDashboard, het ontwerpen van nieuwe StoryConnect toepassingen en voor het evalueren van projecten. Het SenseCanvas is daarmee dé basis onder veel van de stappen van de StoryCycle.