About us

Meet the StoryConnect team

Een palet van meerdere competenties is beschikbaar binnen het StoryConnect team voor het uitvoeren van narratief werk, waaronder het evalueren met ervaringsverhalen. De competenties zijn o.a. methodologische, instrumentele en technische competenties rond het ophalen van hoog kwalitatieve verhalen bijvoorbeeld met een online vertelpunt of anderszins. Naast deze competenties hebben we competenties in huis voor het opwerken van de gedeelde ervaringsverhalen tot informatie die gebruikt kan worden voor nieuw beleid, verander- of verbeterinitiatieven en experimenten om de impliciete culturele en de relationele patronen te doorbreken. Een belangrijke onderlegger voor deze laatst genoemde competenties is de theorievorming over ‘sensemaking’. Daar is veel over geschreven vooral vanuit de sociale psychologie en het sociale complexiteitsdenken. Nederlandse auteurs die zich hiermee bezighouden zijn o.a.: Thijs Homan, Jaap Boonstra en Shirine Moerkeren. In de Engelstalige literatuur o.a.: Karl Weick, Haridimos Tsoukas, Dave Snowden en Chris Argyris en nog vele anderen. Het begrip is vermoedelijk gemunt door Karl Weick, die rond 1970/80 de eerste veel geprezen artikelen en boeken daarover schreef. Ook op dit vlak blijven we als Storyconnect bezig met het telkens opnieuw nadenken hoe we onze methoden en aanpakken verder kunnen verbeteren en ontwikkelen. Haridimos Tsoukas heeft een interessant overzichtsartikel geschreven over een typologie van sensemaking: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2631787719879937 Als StoryConnect waken we voor een sterk instrumentele insteek van het verzamelen van verhalen waarbij vooral het technische aspect op de voorgrond staat. Zorgvuldig narratief werken met ervaringsverhalen moet o.i. zijn ingebed in de constructionistische opvatting over de werkelijkheid (het fenomeen sensemaking vormt daarin een cruciale hoeksteen), hoe je kennis vergaart over dynamieken en patronen in dat systeem en hoe je in een sociaal systeem met verschil in sensemaking-en. Leg contact met het team om hun verhaal te horen waarom zij geloven in het werken met verhalen.

Violet Oosterwijk

Global Health Researcher
Recently started working with stories

Wytske de Vries

Anthropologist
2 years of experience in working with stories

Arno Kopershoek

Agile specialist and coach
13 years of experience in working with stories

Caroline de Bes

Facilitator in change management
8 years of experience in working with stories

Erwin Duurland

Facilitator in change management
14 years of experience in working with stories

Keith Fortowsky

Data specialist
14 years of experience in working with stories

Marco Koning

Social and organisational psychologist
13 years of experience in working with stories

Matthijs van de Gronden

Service Delivery Coordinator, StoryPoint specialist

Michiel Boot

Facilitator in change management
8 years of experience in working with stories

Richard Hijmans

A&O Psycholoog Verander begeleider.
4 years of experience in working with stories

Onze partners

The Human Effect

Partner in High Performing Organisations

Utrechtzorg

Partner in retention of workforce

Antichaos

Tableau partner

EpilepsieNL

Innovation partner

Stichting K&Z

Partner in the evaluation of child- and family centered care

The CodeCrowd

Technical partner

Experience Republic

Innovation partner in creative concepts

Scroll to Top