Selecteer een pagina

Zorg voor de Jeugd

Het doel van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd is het verbeteren van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (hierna: Jeugdhulp).

Dit actieprogramma heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen.

Naast feiten en cijfers hebben ervaringen van kinderen, jongeren, ouders/verzorgers en professionals daar een belangrijke rol in. Daarmee kunnen ouders, professionals en beleidsmakers ontdekken wat er goed gaat en wat er beter moet. Met die inzichten kunnen zij dan samen de jeugdhulp verbeteren.

Het actieprogramma heeft 6 doelen:

  1. betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen;
  2. meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien;
  3. alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen;
  4. kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden;
  5. jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt;
  6. investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals.

Om die doelen te bereiken moeten we van elkaar weten wat er gebeurt in de jeugdhulp. Hoe professionals hulp geven, hoe kinderen en ouders hulp ervaren. Of zij de juiste hulp krijgen, enzovoort.

Via het vertelpunt Zorg voor de Jeugd kan iedereen die in Nederland Jeugdhulp zoekt, krijgt of geeft anoniem vertellen over hun ervaringen met jeugdhulp, over gebeurtenissen en situaties in de jeugdhulp. Iedereen kan vertellen over alles waarvan zij vinden dat anderen het zouden moeten horen en/of er iets mee moeten doen om de jeugdhulp te verbeteren. Daarbij geldt geen goed of fout. Zowel positieve als negatieve ervaringen zijn welkom. Ervaringen laten de verschillende belevingen, meningen en emoties zien, die vaak meer vertellen dan cijfers.

Het gaat dus om de persoonlijke ervaringen van de mensen voor wie Jeugdhulp is bedoeld: jeugdigen en hun ouders en verzorgers. En ook om de verhalen van de professionals die werken in de Jeugdhulp. We gebruiken de methode ‘Leren van Ervaringen in de Jeugdhulp’ om samen nieuwe inzichten op te bouwen en verbetervoorstellen te ontwikkelen met behulp van de gedeelde ervaringen.

Het vertelpunt biedt drie versies: voor kind/jongere, voor ouder/verzorger en voor professional. Ga naar www.vertelpunt.nl/voordejeugd om je ervaring te delen.

PS: Heb je bijvoorbeeld als professional, maar ook als ouder ervaring met jeugdhulp, dan kan je het vertelpunt vanuit meerdere rollen gebruiken. Ook als je vanuit één rol meerdere ervaringen wilt delen is dat mogelijk.