Hij is niet meer zo jong, maar toch mag Harold maandag spreken als Young Innovator (https://dezwijger.nl/young-innovators-talk/) op het Doe Open! Festival na Minister Plasterk en voor Job Cohen over Antwoord voor Overheden. Harold houdt een prikkelend betoog over de 7 uitgangspunten voor onbestuurbaar Nederland

In de tijd van Swiebertje leek Nederland overzichtelijk. De burgemeester, notaris, schoolmeester, agent en dokter bestuurden samen het dorp. In de stad deden politiek geïnteresseerde ondernemers ook een duit in het zakje en nationale politiek – daarbij geholpen door universiteiten en de grote technologische instituties – ging vooral over planmatig opbouwen van economie, infrastructuur en sociale zekerheid.

Anno 2015 is dat beeld compleet achterhaald en dat is maar goed ook. Nederland is gelukkig onbestuurbaar geworden, burgers en bedrijven weten meer dan de instituties, er is grote behoefte aan constructieve belangenverstrengeling, burgers anticiperen sneller dan overheden kunnen nadenken, gratis kennis bestaat niet meer en beleidsvormingprocessen volgen inverse routes. Kortom, de kennis voor de toekomst zit in de Nederlanders. Maar hoe gaan we uitdagingen in het publieke domein oplossen? Hoe komen overheden dan aan hun antwoorden?

Antwoordvooroverheden.nl heeft daarop een visie gebaseerd op zeven uitgangspunten. Als we die omarmen kan kennis, ervaring en onderzoekskracht van burgers en bedrijven worden ingezet voor het omgaan met taaie vraagstukken waar ons land en vele andere pluriforme maatschappijen wereldwijd mee kampen.