Wetenschappelijke positionering StoryConnect

In deze blog bespreken we de wetenschappelijke positionering van de StoryConnect benaderingen, werkwijzen en gereedschappen
Leest u deze blog liever op papier. Download dan de PDF versie

by | Mar 19, 2020 | Blog

Namen voor de StoryConnect benadering

De door StoryConnect gebruikte verzameling aan benaderingen, werkwijzen en gereedschappen staat bekend onder drie namen:

 • De wetenschappelijke naam is PNI. Dit staat voor Participatory Narrative Inquiry (1). In gewoon Nederlands, de werkwijze is participatief, gebaseerd op narratieven (noot 1) en onderzoekend (noot 2) van aard. Belangrijk hierbij is dat de combinatie van deze drie leidend is: mensen zijn onderzoekers, traditionele (academische) onderzoekers zijn dat in PNI niet. Zij faciliteren het onderzoekend vermogen van mensen (2).
 • De marketing naam is SIDE. Dit staat voor Sharing-Insight-Decisioning-Evolving (3). Deze naam blijkt klanten meer aan te spreken dan de wetenschappelijke naam PNI. Dat is logisch omdat SIDE, vanuit de klanten de verteller gezien, meer de lading dekt. SIDE is in feite een doorontwikkeling van PNI, omdat StoryConnect haar ontwikkeling- en werkwijze-innovaties sinds 2010 – waaronder SenseCanvas en continuous PNI – in SIDE onderbrengt.
 • In de volksmond wordt ook wel gesproken over de StoryConnect-methode. Zelf spreken wij liever van de StoryConnect-benadering, omdat er in feite geen sprake is van een methode, maar van een raamwerk met werkwijzen, processen, modellen en gereedschappen.

Noten

 1. Narratieven zijn o.a. teksten (geschreven en gesproken/verteld), beelden (foto’s en video’s ) en tekeningen/schilderijen.
 2. Let op: dus niet onderzoek, maar onderzoekend.

Narratieven zijn o.a. teksten, foto's, video's en tekeningen

In PNI werken we met ruwe door gewone mensen gedeelde of geschetse ongepolijste narratieven

Herkomst en wetenschappelijke positionering

De PNI benadering is eind jaren ’90 van de vorige eeuw ontstaan in het Militair Industrieel Complex (DARPA, IBM US/ UK). PNI is ontwikkelt voor het managen van kennis en inzicht in menselijke netwerken (lees o.a. spionage en contra- terrorisme (Noot 1) ).

PNI is een zogenaamde abductieve (hypothese vormende) benadering. Dit in tegenstelling tot de meer gangbare hypothese toetsende/verwerpende benadering. De abductieve benadering wordt ook wel de derde wetenschappelijke weg genoemd. De exacte wetenschappelijke klasse waar PNI (SIDE) in valt is

Continuous Concurrent Hybrid (Noot 2) Mixed-Methods (Noot 3) Evaluative Approaches.

Deze is door Cynthia Kurtz (1) kort samengevat als:

Participatory narrative inquiry (PNI) is an approach in which groups of people participate in gathering of and working with raw stories (noot 4)  of personal experience in order to make sense of complex situations for better decision making. PNI focuses on the profound consideration of values, beliefs, feelings, and perspectives through the recounting and interpretation of lived experience. Elements of fact, truth, evidence, opinion, argument, and proof may be used as material for sensemaking in PNI, but they are always used from a perspective and to gain perspective. This focus defines, shapes, and limits the approach.

Een andere manier om de onderscheidende kenmerken van PNI te omschrijven, is:

 • het gebruik van ruwe narratieven van persoonlijke oorsprong;
 • het bewust includeren van een diversiteit aan perspectieven en ervaringen (noot 5);
 • het interpreteren van de narratieven door de vertellers zelf;
 • katalytische patroon-exploratie; en
 • narratieve betekenisgeving in groepsverband.

PNI bevat uiteraard elementen van andere onderzoeksbenaderingen, zoals PAR, NI, NT, OH, CA, CLA en PT. PNI maakt verder ruim gebruik van wetenschappelijke vakgebieden als complexiteitskunde, antropologie, neurologie, cognitieve wetenschappen en uiteraard narratologie.

Noten

 1. StoryConnect werkt voornamelijk aan civiele toepassingen, maar via onze dochteronderneming IBISS zijn wij ook actief in het militaire en veiligheidsdomein.
 2. Offline-Online
 3. Qualitative-Quantitative
 4. Het basismateriaal voor PNI/SIDE zijn ruwe narratieven. Geconstrueerde, ontworpen en gepolijste narratieven (Business Storytelling, marketing uitingen, boeken, films, documentaires, kunstuitingen, enz.) kunnen een output zijn van SIDE/PNI (in de decisioning fase), maar zijn geen onderdeel van de sharing fase.
 5. En daarmee een diversiteit aan ontologiën.

StoryConnect gaat tot het uiterste als het gaat om participatie

Inwoners, patienten en medewerkers zijn idealiter de hoofd-onderzoekers, hoofd-beslissers én hoofd-veranderaars

De PNI/SIDE-benadering is sinds 1999 internationaal in tientallen landen gebruikt in meer dan 200 toepassingen in profit, non-profit, overheid en wetenschap. In Nederland is de PNI/SIDE-benadering door NIVEL (4) en VILANS (5) geëvalueerd voor toepassing in o.a. de langdurige zorg, GGZ en GZ. De typeringen die door deze organisaties zijn gebruikt, zijn niet altijd geheel correct. Zo wordt PNI/SIDE bijvoorbeeld nogal eens als kwalitatieve methode aangemerkt, terwijl het een mixed-methode benadering is.

Referenties

Door de herkomst van PNI uit het Militair-Industrieel Complex (MIC) i.p.v. de academische wereld is er van PNI – net als van veel andere grote doorbraak-technologiën en -methoden – geen omvangrijk oeuvre aan publicaties en documentatie. Dit is logisch gezien het sterk confidentiële karakter van het MIC.

De meest nuttige referenties zijn:

 1. Kurtz, C. 2014. Working with Stories in Your Community or Organization: Participatory Narrative Inquiry. Third Edition. New York: Kurtz-Fernhout Publishing.
 2. Keynote de medemens als mede-onderzoeker door Harold van Garderen op het slotsymposium van Diagrams RAAK. Utrecht, 19 december 2017.
 3. De SIDE StoryCycle.
 4. In het project Horen, Zien en Spreken is PNI door NIVEL aangewezen als geschikte benadering voor de Langdurige zorg (VV&T), GGZ en GZ. Slechts twee benaderingen kregen deze brede inzetbaarheid.
 5. In de blog Van Kwaliteit naar Kwaliteiten melden we dat PNI/SIDE door VILANS is opgenomen in hun kwaliteitswijzer voor de (langdurige) zorg. Om ons onbekende redenen zijn de documenten uit de kwaliteitswijzer inmiddels niet meer online. Neem contact op als u deze wil ontvangen.

Contactgegevens

Via de StoryAcademy geeft StoryConnect keynotes, seminars en training over PNI/SIDE, de achterliggende ethiek en haar toepassingen. Voor meer informatie en een offerte kunt u contact opnemen via info@storyconnect.nl.