Werken met verhalen

Een aantal voorbeelden

Jouw Verhaal Onze Zorg

Uitdaging: Behouden van personeel in zorgorganisaties

Opdrachtgever: Utrechtzorg

Elk jaar wisselt één op de vijf medewerkers in de zorg van baan. Dat is een enorm verloop met veel consequenties dat leidt tot hoge kosten, veel extra werk en onrust bij medewerkers en cliënten. In 2020 ontstond de wens om op geheel andere wijze te willen ontdekken hoe we het werken in de zorg kunnen verbeteren. AxionContinu (VVT), QuaRijn (VVT), Reinaerde (GHZ) en Sherpa (GHZ) hebben daarom samen met Utrechtzorg de handen ineen geslagen en zijn het project “Jouw verhaal, onze zorg” gestart.

Vanuit StoryConnect begeleiden we het werken met verhalen in dit project. In totaal werden 550 verhalen gedeeld over momenten dat werknemers een haarscheurtje ervaarden in hun relatie tot hun werk of een lijmmoment meemaakten. Met mensen uit de 4 organisaties werd inzicht opgebouwd, werden verbeterinitiatieven benoemd binnen behoud-domeinen. En wordt via een actieleer-proces de kartrekkers van de behoud-domeinen begeleid in het creëren van speelveldjes waar verschillende initiatieven kunnen worden geprobeerd. De organisaties leren daarin continue van elkaar. Het effect van de initiatieven wordt geëvalueerd door veranderingen in verhalen, data over de verhalen of harde data (zoals verloop, ziekteverzuim, etc) te monitoren. In april start een tweede cohort met organisaties.

De aanpak is 1 van de 10 genomineerden voor de Impactmakersprijs in de zorg 2021.

Ketendialoog R&D en gebruikers

Uitdaging: Verbeteren van de dialoog tussen controleurs en beleidsmedewerkers

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelden we een aanpak van continue ketendialoog in de keten van ontwikkeling tm controle van identiteitsbewijzen. Als onderdeel daarvan ontwikkelden we de app de Dutch ID Monitor. De aanpak maakt evalueren, leren en verbeteren met praktijkverhalen van controleurs mogelijk. Daarnaast levert het input voor het continue optimaliseren van het Nederlands paspoort, de Identiteitskaart en het proces van uitgifte tot en met controle van beide documenten.

Inmiddels heeft het project een looptijd van  6 jaar. In deze periode zijn een aantal werksessies gehouden die hebben geleid tot aanpassingen van beide documenten. 

Daarnaast is een project opgestart voor het vergroten van het inzicht over Identiteitsfraude aan de gemeentebalies. Gemeente ambtenaren delen verhalen uit de praktijk over identiteitsfraude.

In 2022 wordt de Dutch ID Monitor verder uitgebreid. Onder andere om zicht te krijgen op de beleving van burgers van digitale echtheidscontroles.

Meer weten over de aanpak: klik op deze link.

Re-architecting Work van verpleegkundigen

Uitdaging: Innoveren van de functie van verpleegster vanuit hun perspectief

Opdrachtgever: Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis vindt het belangrijk dat medewerkers vitaal én met plezier in het Sophia werken. Het menselijke aspect van de zorg staat daarbij centraal, zodat kinderen en hun familie zo goed mogelijk worden geholpen.

Naast de renovatie van hun gebouw heeft COVID-19 voor een turbulente periode gezorgd. Dit heeft impact op de cultuur en manier van werken. Het traject “Re-Architecting Work”-traject heeft als doel om het verplegend personeel binnen het werk meer centraal te stellen. Daarbij wordt gekeken op welke manier we voldoening en tevredenheid in het werk kunnen vergroten en waar we meer menselijke waarde aan het zorgproces kunnen toevoegen.

In deze ontwikkelgerichte aanpak zijn de verhalen van werknemers over wat goed gaat en wat beter kan de basis. Naast verhalen van mensen die bijvoorbeeld zorg ontvangen.

Na implementatie van de veranderinitiatieven wordt het effect van de verandering ge-evalueerd door veranderende verhalen, verandering in data over de verhalen en harde data.

Dit project voeren we samen met onze partner Deloitte uit.