Aantal ervaringen tot middernacht

Gelijke rechten beperking of chronische ziekte – deel jouw ervaringen!

Het VN-verdrag Handicap in Nederland verplicht overheden om de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte te verbeteren. De Alliantie zet zich in om de implementatie van dit verdrag te versnellen en te verbeteren. Om dit te kunnen doen, verzamelen we verhalen om aan de Verenigde Naties te rapporteren. Niet vanuit het perspectief van de overheid, maar juist vanuit jou als ervaringsdeskundige. Deel via dit Vertelpunt jouw ervaringen om in kaart te brengen hoe het staat met de gelijke rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Over het VN-verdrag Handicap en de Alliantie

De Alliantie VN-verdrag Handicap zet zich in om de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland te realiseren. De inbreng van ervaringsdeskundigen is daarbij onmisbaar. Sterker nog: in het verdrag zelf is vastgelegd dat de Rijksoverheid, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemingen bij de uitvoering ervan ervaringsdeskundigen moeten betrekken.

Waarom nu?

Voor het einde van dit jaar moeten we onze rapportage voor de VN afronden. Met dit Vertelpunt willen we de periode tot september benutten om zoveel mogelijk ervaringsverhalen op te halen. De rode draad in deze verhalen combineren we met informatie uit onderzoeken, meldacties, artikelen, zwartboeken en de uitkomsten van verschillende focusgroepen. Dit verwerken we samen tot een rapportage die begin december gereed moet zijn.

Kom in actie!
Jij kan ons helpen! Ben je een ervaringsdeskundige? Of een ouder, verzorgende of mantelzorger van een ervaringsdeskundige? Via het VN-Vertelpunt willen we graag van jou horen wat je ervaringen zijn met de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland.

 

Jouw mening telt om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland straks onbeperkt kan meedoen!

 

Privacy-aspecten

We vinden jouw privacy belangrijk. De Alliantie VN-verdrag Handicap houdt zich aan de AVG. Respecteer ook de privacy van anderen door geen namen te noemen. Zie voor meer informatie:  https://nietsoveronszonderons.nl/privacy/

Aan de slag als ervaringsdeskunige

Zelf als ervaringsdeskundige de slag met de implementatie van het VN-verdrag kijk op nietsoveronszonderons.nl