StoryPoints

StoryDashboards

Hexagon Sensemaking Canvas

StoryPoints

StoryPoints helpen mensen hun ervaring delen en daarover vragen te beantwoorden om zo de daadwerkelijke betekenis van hun ervaring te delen.

Een StoryPoint is meestal een website, maar deze kan ook op papier staan. En de StoryConnect App is speciaal bedoeld voor situaties waarin er geen netwerk beschikbaar of als het (op)nemen foto’s, video, of geluid nodig is.

StoryPoints zijn er in 3 typen:

 • Public StoryPoint – Een plek waar het algemene publiek hun ervaring delen over een organisatie, product, onderwerp of dienst.
 • DiaryBook – Een verhalendagboek, waar mensen regelmatig privé reflecteren op eigen handelen of andere vertrouwelijke onderwerpen.
 • FirePlace – Hierbij komt een gemeenschap samen om ervaringen uit te wisselen, onderzoek te doen of besluiten te nemen.

Voor een nieuwe toepassing wordt een StoryPoint ontwikkeld in een Inception project. Voor bestaande toepassingen kan een eenmaal ontworpen StoryPoint worden hergebruikt in Insight of Impact toepassingen.

StoryDashboards

StoryDashboards maken de resultaten van een StoryConnect toepassing beschikbaar voor klanten en gebruikers.

Een StoryDashboard moet passen bij de fase waarin een project verkeert. StoryDashboards groeien daarom qua functionaliteit en kracht mee met de behoeften van een toepassing. Er zijn er 3 typen:

 • ProjectDashboard – Hierop staat de belangrijkste voortgangsinformatie als het aantal ervaringen in de loop van de tijd of per doelgroep. Hiermee houdt de klant de vinger aan de pols qua voortgang. Ook bevat het StoryCards waarop per pagina één narratief, titel en andere relevante infomatie staat. Deze worden o.a. gebruikt in StoryWorkshops.
 • ResultatenDashboard – Hierop staat naast de project informatie ook alle data over de ervaringen in de vom van histogrammen, tijdsgrafieken, heatmaps, enzovoort. Hiermee kan snel een overzicht verkregen worden over de resultaten. Een ResultatenDashboard wordt gebruikt voor het opbouwen van inzicht en het nemen van beslissingen in kleine projecten of de beginfase van grote projecten.
 • VersnellingsDashboard – Dit type dashboard is bedoeld voor diepgravende en uitputtende evaluatie van de resultaten en het doen van goed onderbouwde observaties door StoryConnect experts en getrainde partners. Een VersnellingsDashboard is zeer interactief, bevat o.a. geavanceerde statistische tests en is bedoeld om snel en efficient een versnellingsstudie uit te voeren om input voor Insight and Decision workshops te genereren.

StoryDashboards worden per toepassing op maat gemaakt en kunnen publiek toegankelijk zijn of afgeschermd, naar wens automatisch worden ge-update alsmede ook inhouse worden geïnstalleerd.

Hexagon Sensemaking Canvas

Een hulpmiddel voor betekenisgeving en het ontwerpen van StoryConnect toepassingen
Hexagon SenseMaking Canvas version 2017.3

Het Hexagon Sensemaking Canvas is een hulpmiddel voor het opbouwen van inzicht (betekenisgeving). Het Canvas helpt bij het in kaart brengen van interne en externe aspecten en perspectieven van een organisatie of situatie.

Het HSC bestaat uit zeven vlakken:

 • De zwarte vlakken staan voor interne aspecten Controle – Samenwerking – Autonomie. Deze komen uit de organisatie driehoek van Robert Keidel.
 • De oranje vlakken staan voor externe aspecten Orde – Complex – Chaos. Deze zijn afkomstig uit de bètawetenschappen en recent in goede samenhang gebracht door Stuart Kauffman.
 • Het zwarte vlak in het midden staat voor het Zelf. Deze bestaat uit de waarden en identiteiten die mensen bewust of onbewust hanteren bij het nemen van beslissingen en/of die men wil bewaken, versterken of veranderen door interventies.

Het Canvas wordt onder andere gebruikt voor:

 • Het in kaart brengen van aspecten van situaties en gebeurtenissen.
 • Het in kaart brengen van voorgenomen interventies.
 • Het ontwerpen van gereedschappen als vertelpunten en dashboards
 • Het evalueren van project-cycli of toepassingen.