In gemeente Ede is sinds kort team Jeugdlink actief. In dit team werken medewerkers van het lokale team, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming actief samen aan casuïstiek. De bedoeling is dat deze nieuwe werkwijze ook beschikbaar komt voor de andere gemeenten in de Jeugdhulpregio FoodValley. Om de nieuwe werkwijze van team Jeugdlink verder te ontwikkelen en tot een succes te maken is veel nodig. Zoals zicht krijgen op hoe hulp wordt beleefd door ontvanger en professional. We zijn dankbaar dat we ook in deze regio als StoryConnect hieraan kunnen bijdragen. #narratiefevalueren Benieuwd naar onze werkwijze voor jouw regio of organisatie? Neem gerust contact op via info@storyconnect.nl

Team Jeugdlink Ede
Team Jeugdlink Ede