StoryConnect en GloComNet bundelen de krachten voor het ontwikkelen en leveren van oplossingen en diensten die bedrijven en overheden helpen om te gaan met onzekerheden. De eerste stappen zijn reeds gezet. Met dit bericht publiceren we niet alleen dit feit, maar geven ook achtergrond informatie over de ontwikkelingen die daaraan vooraf gingen.

Door: Harold van Garderen

Het fenomeen complexiteit is al duizenden jaren bekend en zeker in het Verre Oosten integraal onderdeel van de maatschappij en cultuur. In onze westerse samenleving begint de omarming van complexiteit rond 1880 en pas na de Tweede Wereldoorlog ontstond binnen universiteiten, onderzoeksinstituten en commerciële R&D organisaties langzaamaan meer bekendheid en begrip rondom complexiteit.

Met de oprichting van het Santa Fé Instituut in 1984 begon een periode waarin complexiteit wat bekender werd bij een breder publiek van kunstenaars, ondernemers en tenslotte beleidsmakers en het algemene publiek. In de jaren ’90 en ’00 werden tientallen zo niet honderden door universitaire en overheden gesponsorde onderzoek-, beleid- en incubator-groepen opgericht. Een kenmerk van bijna al deze groepen is hun focus op theorie-vorming, begrip en simulatie waardoor er nog steeds heel weinig praktische toepassingen zijn op basis van complexiteits-principes en inzichten.

Jarenlang beijverde onze landgenoot Jan Wouter Vasbinder zich voor het oprichten van een op toepassingen gericht complexiteits-instituut – Para Limes genaamd – in Nederland. Vasbinder en ondergetekende ijverden tussen 2010 en 2012 voor de oprichting van een instituut met Europese uitstraling dat zich had moeten richten op de sociale en culturele complexiteit die Europa – zowel qua historie, heden en hopelijk ook toekomst – kenmerkt.

De hulp van ondergetekende mocht niet baten, maar de vasthoudendheid van Jan Wouter werd uiteindelijk beloond met de oprichting van het Complexity Institute aan de Nanyang Technological University in Singapore, waarvan hij directeur werd. Waar het Santa Fé instituut zich vooral richt op het vertalen van inzichten uit de biologie, ecologie, complexiteitskunde voor bedrijfskunde en economie richt het Nanyang instituut zich meer op het ontwikkelen van toepassingen van complexiteitskunde voor het bedrijfsleven en de overheid. In een klein land als Singapore (eigenlijk één groot bedrijf wat toevallig ook een land is) is dat logisch

Zoals hierboven beschreven kwam het Para Limes instituut er niet in Nederland en daarmee bestond er wereldwijd nog steeds een hiaat omdat er geen instituut of organisatie was voor het definieren en ontwikkelen van direct door bedrijfsleven en overheden bruikbare toepassingen op basis van inzichten uit complexiteitskunde. Dat is namelijk waar het tot op heden aan ontbreekt: handelingsperspectief.

Velen weten dat voor succesvol ondernemen, beleidsvorming en besturen in onze sterk verweven en geglobaliseerde wereld klassieke management en strategie methoden niet voldoen, maar het ontbreekt aan alternatieven. Hoe moeten bedrijven en overheden handelen in de wetenschap dat de toekomst geen lineaire oorzaak-gevolg voortzetting is van heden en verleden, dus niet planbaar en weetbaar is, en zich ook niet laat ontdekken via simulatie of het verzamelen van meer (big) data?

Groot was dan ook onze vreugde bij StoryConnect toen we dit voorjaar ontdekten dat GloComNet was opgericht door Lex Hoogduin, Rik Berbé en Erik Huizinga. Contact was snel gelegd waarbij bleek dat onze beide organisaties elkaar prachtig aanvullen, maar ook één groot gezamenlijk doel hebben en dat is het ontwikkelen van direct bruikbare diensten en oplossingen voor bedrijven en overheden.

Inmiddels ontwikkelen we samen een aantal toepassingen voor bedrijven en die samenwerking hebben we vandaag formeel bekrachtigd doordat StoryConnect associate member is geworden van GloComNet. Deze oplossingen zijn combinaties van de 3 basis van:

  • THAI – De Theory of Human Action & Interaction zoals deze volgt uit o.a. de Oostenrijkse economische school, complexiteitskunde en general systems theory / cybernetica
  • FAUC – Het Framework for Acting under Uncertainly dat vuistregels biedt hoe een complexe systeem (een mens, organisatie, bedrijf, land, the maatschappij, enz) kan handelen in haar ecosysteem en de wereld.
  • cPNI – De continuous Participatory Narrative Inquiry benadering waarmee organisaties grip krijgen op interne en externe onzekerheden door kortcyclische verbeteren met behulp van inzichtverwerving, betekenisgeving en veranderportfolio’s door continu de organisatie te laten werken met haar eigen narratieve informatie en die van haar ecologie.

Als u meer wil weten over deze samenwerking en/of de oplossingen die wij ontwikkelen neem dan contact op of mail naar info@storyconnect.nl.