Aantal gedeelde praktijkervaringen

Het Vertelpunt Samenleren is onderdeel van het Kwaliteitskader Wijkteams Enschede. Wijkcoaches en consulenten delen met regelmaat over hun eigen praktijkervaringen in het begeleiden van inwoners van Enschede. Via workshops werken wijkteams met deze ervaringen, zo wordt het inzicht vergroot wat wijkcoaches en consulenten meemaken in hun werk. Dit vergrootte inzicht gebruiken wijkcoaches en consulenten tot het ontwikkelen van nieuwe of het aanpassen van bestaande methodieken, werkwijzen, procedures of richtlijnen.

Wat is een praktijkervaring?

Een praktijkervaring is een ervaring waarin je beschrijft hoe iets is verlopen. Dat hoeft geen opstel te zijn. Het hoeft geen beschrijving te zijn van een complete casus. 

In ervaringen die we delen zit kennis en informatie verborgen. Dat betekent wel dat de gedeelde ervaringen wat ruimer omschreven zijn dan 1 a 2 zinnen. Beschrijf hoe de situatie verliep, wie welke actie ondernam en wat het effect daarvan was.

Een goed beschreven ervaring kan je bijvoorbeeld herkennen aan:

  • opeenvolging van handelingen of acties; toen gebeurde dit en vervolgens deed de ander dat
  • tijdsaanduiding: afgelopen woensdag was ik…….
  • aanduiding van plaats: ik was bij iemand thuis en daar maakte ik dit mee …..
  • aanwezigheid van emotie: ik was teleurgesteld omdat de persoon die ik begeleidde…..

Probeer namen van anderen niet te noemen, dat heeft geen meerwaarde en levert problemen op met betrekking tot de privacy van mensen.

 

Het Vertelpunt Samenleren is ontwikkeld met wijkteams uit Enschede. Een ruime verzameling praktijkervaringen vormde de start van het zoeken naar patronen in data. Veel informatie kwam letterlijk op tafel. Deze informatie vormt de basis van de vragen over iedere praktijkervaring. Deel zoveel praktijkervaringen als je wilt. Iedere praktijkervaring is een nieuwe invulronde. Als je via een mobiel device invult kan je bijvoorbeeld ook je verhaal inspreken. We hopen dat het prettig is om de vragen te beantwoorden. Heb je voorstellen voor verbetering, mail ons dan ajb: k.spanbroek@wijkteamsenschede.nl of marco@storyconnect.nl .

Benieuwd hoe onderstaande foto’s terugkomen in het Vertelpunt Samenleren? Deel een praktijkervaring en je komt deze vanzelf tegen.

Wat doen wijkteams vervolgens met de praktijkervaringen?

De beschreven praktijkervaringen gebruiken we in workshops. In die workshops werken wijkcoaches en consulenten samen met de ervaringen om het inzicht te vergroten wat er speelt bij mensen. Vervolgens gebruiken wijkcoaches en consulenten dit vergrootte inzicht voor het ontwikkelen van nieuwe of het aanpassen van bestaande methodieken, werkwijzen,  procedures of richtlijnen.

Zo wordt bijgedragen aan het professionaliseren van wijkteams, een concrete verantwoording naar de gemeente en een continu lerende organisatie in verbinding met de maatschappij.