StoryWorkshops

Intensieve StoryWorkshops voor delen en werken met narratieven om besluitvorming te verbeteren.

i

StoryWorkshops

Workshops van een dag of dagdeel voor het delen en evalueren van narratieven om inzichten op te bouwen die besluitvorming ondersteunen.

In StoryWorkshops delen mensen narratieven en werken zij met deze narratieven om inzichten op te bouwen en besluiten te nemen of deze voor te bereiden. 

Er is een breed scala aan StoryWorkshop methodieken. Deelnemers verzamelen narratieven in StoryInterviews, GroupInterviews, StoryObservation of StoryCircles. Bij de methoden StoryTimelines, StoryLandscapes en StoryElements werken de deelnemers samen om nieuwe informatie en inzichten op te doen die besluitvorming kunnen verbeteren.

Resultaten

Het resultaat van ConnectWorkshops bestaat uit de narratieven zelf en door de deelnemers gecreëerde tijdslijnen, landschappen en clusters van narratieven.

k

Narratieven

In de meeste productieve ConnectWorkshops worden tot 80 narratieven gedeeld en ge-evalueerd. Voor gevoelige onderwerpen zijn meestal StoryInterviews nodig die per stuk enkele narratieven opleveren.

}

Doorlooptijd

ConnectWorkshops zijn zowel een als losse activiteit als onderdeel van grotere cPNI projecten. De doorlooptijd ligt daarom tussen één dag tot periodiek of zelfs continue.

Omvang

Minimaal een dagdeel, oplopend tot enkele dagen. Individuele interviews, vooral met mensen met een beperking, kunnen zeer tijdrovend zijn, maar leveren vaak wel diepe inzichten.