Monitoring implementatie VN verdrag

Betrekt alle mensen met een beperking bij schaduwrapportages aan de VN

De uitdaging

Onder de noemer VN verdrag waarmaken werkt de Coalitie voor Inclusie aan het bevorderen van ratificatie, implementatie en monitoring van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Op 14 juli 2016 heeft Nederland het verdrag naar jaren van voorbereiding en belangenbehartiging geratificeerd, maar de implementatie moet nog grotendeels beginnen. Om zicht te krijgen op waar burgers tegenaan lopen, maar ook wat al goed gaat, was er behoefte aan een voor iedereen toegankelijk vertelpunt waar mensen de stand van zaken kunnen delen door ervaringen te delen over concrete gebeurtenissen en observaties uit hun eigen leven of dat van hun naasten.

De oplossing

StoryConnect ontwikkelde samen met de doelgroep een vertelpunt voor het verzamelen van concreet ervaringen met inclusie of exclusie op straat, bij vervoer, tijdens het werk, in zorginstellingen, enz. Naast de ervaring ook gevraagd naar zaken als locatie, thema’s, wie er betrokken was, hoe het voelde voor de verteller, enz. Alle ervaringen en data worden gepubliceerd op een StoryDashboard dat inzicht in waar het goed gaat met de implementatie en waar nog actie nodig is. Dat is waardevolle informatie voor belangengroepen die schaduwrapportages willen maken.

Looptijd in jaren

Aantal ervaringen

Dankzij het VN-vertelpunt is iedereen toezichthouder voor de VN

De klant:

De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, inclusief beleid bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. In het bereiken van haar missie, het vergroten van het draagvlak voor een inclusieve samenleving, staat de implementatie van het VN Verdrag centraal.

Vergelijkbare projecten