ServiceConnect

Manage de kwaliteit van dienstverlening en innoveer door de creativiteit en behoeften van uw klanten en personeel te omarmen

ServiceConnect is een realtime feedbacksysteem en services-innovatie aanpak voor klanten en uw personeel van dienstverlenende organisatie die hoge kwaliteit en innovatie tegelijkertijd willen realiseren.

ServiceConnect vult de behoefte in van zowel operationele als kennisintensieve dienstverleners om meer gebruik te maken van de waarneemkracht van klanten en de creativiteit van medewerkers bij het monitoren van kwaliteit van dienstverlening én het ontdekken, realiseren en productizeren van innovaties die passen bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van alle betrokkenen.

ServiceConnect realiseert continue monitoring van klantbeleving en implementeert portfolio-management voor diensten-innovatie voor dienstverlenende organisaties in vervoer, overheid, techniek, onderhoud en infrastructuurbeheer.

Operationeel front-line managers – bijvoorbeeld op op stations of in winkels – monitoren de kwaliteitsbeleving van uw dienstverlening en registeren en sturen op afwijkingen en veranderingen in zowel positieve als negatieve zin.

Back-office analisten evalueren trends en patronen over tijd en locaties heen om structurele problemen en kansen te ontdekken en daarop te acteren. Zo ontstaat niet allen zicht op zwakke signalen over de kwaliteit van dienstverlening, maar wordt ook informatie verkregen over gewenste en/of noodzakelijke innovaties.

 

Front-line managers voeren zelfstandig interventies uit en multi-disciplinaire teams ontwikkelen en beslissen samen over het portfolio van innovaties. Hierbij wordt de samenhang tussen operationele continuïteit en het grijpen van strategische kansen om latente klantwensen te vervullen niet uit het oog verloren.

Ook het omgaan met tactische risico’s en onzekerheden wordt zorgvuldig afgewogen met behulp van narratieve methodieken en instrumenten voor betekenisgeving aan ambigue en tegenstrijdige signalen.

Om dat waar te maken ontwerpen en realiseren StoryConnect en Partners eventueel een StoryCampaign via bijvoorbeeld sociale media als Twitter of Facebook om een grote diversiteit aan klanten continu te kunnen bereiken.

Klanten en medewerkers zien en weten meer van uw dienstverlening dan managers en bestuurders. Dienstverlening is altijd – in meer of mindere mate – maatwerk en niet 100% centraal te ontwerpen of te regelen. Daarom zijn ervarings-narratieven van klanten over uw dienstverlening en werkervaringen van uw medewerkers hoe zijn kwalitatief hoogstaande dienstverlening realiseren een rijke bron van inzicht en een sterke factor in toezicht en verantwoording.

ServiceConnect wordt toegepast in de vervoerssector en voor de innoveren van diensten van overheden in het sociale domein

Meer weten over ServiceConnect?

Neem contact op met Erwin Duurland

6 + 1 =