Seminars

Interactieve seminars over het nut van werken met narratieven voor innovatie, kwaliteit van dienstverlening, menselijke factoren, veiligheidscultuur, inclusie en educatie.

U

Seminars

Interactieve seminars van twee uur tot een dag waarin we u laten kennis maken met het nut van het werken met ervaringen voor velerlei toepassingsgebieden.

Interactieve seminars over het nut van werken met narratieven voor innovatie, kwaliteit van dienstverlening, menselijke factoren, veiligheidscultuur, inclusie en educatie.

Na een korte inleiding over de theorie van het werken met ervaringen, nemen we in deze seminars het publiek mee in een interactieve ontdekkingstocht “werken met ervaringen”. Door onze ervaring met meer dan 80 toepassingen en de ervaringen van ons brede internationale partnernetwerk kunnen we voor bijna ieder markt of sector een passend seminar samenstellen.

Resultaten

Deelnemers krijgen een overzicht van de theorie en doen een positieve ervaring op met het werken met ervaringen.

k

Narratieven

In de seminars werken we het liefst met ervaringen van de deelnemers. En als dat niet kan gebruiken we narratieven uit een van onze projecten.

}

Doorlooptijd

Van 2 uur tot een hele dag.

Omvang

Inclusief voorbereiding minimaal een halve dag, tot 3 dagen voor ontwerpen van een maatwerk seminar.