Van meten naar verbeteren

Atlant zorggroep onderzocht de vervanging van vragenlijsten voor cliënt- en medewerker-beleving door een geïntegreerde benadering waarin medewerkers, vrijwilligers, bewoners, familie en bezoekers samen de zorgkwaliteit bewaken én verbeteren op basis van het delen van praktijk-ervaringen door alle betrokkenen.

De uitdaging

Zoals bij zoveel zorgorganisaties kon Atlant de afgelopen jaren weinig tot niets met de uitkomsten van zowel het medewerkers- als klantbelevingsonderzoek. Veel cijfers, maar geen bruikbare inzichten om tot verbetering te komen. Afschaffen ligt dan voor de hand.

Het afgelopen jaar heeft Atlant een nieuwe visie ontwikkeld op haar dienstverlening waarin vertrouwen geven aan mederwerkers en vrijwilligers en ruimte geven aan bewoners centraal staat. Tegelijkertijd moet de directie wel kunnen toezien op de kwaliteit en deze kunnen blijven verantwoorden naar inspecties en de maatschappij.

De oplossing

StoryConnect ontwikkelde een geïntegreerde aanpak voor kwaliteitsmonitoring en verbetering. Op twee locaties deelden betrokkenen – bewoners, vrijwilligers, familie en medewerkers – ervaringen via een StoryForm en StoryPoint. De data komt op het Altlant ErvaringenDashboard waarin de directie kan meekijken.

Het ErvaringenDashboard wordt gebruikt in Inzicht en Beslis bijeenkomsten per locatie waar alle betrokkenen inzichten opbouwen in zorgkwaliteit en werkbeleving. Daarmee beslissen ze zelf welke verbeteringen men gaat proberen. Uiteraard worden de effecten daarvan nauwgezet gemonitord door alle betrokkenen samen op basis van gedeelde ervaringen. Daarmee is de verbetercyclus rond.

Doorlooptijd in maanden

Aantal ervaringen

Het is zó logisch dat bewoner-beleving en medewerker-motivatie niet los van elkaar gezien kunnen worden. Atlant had de moed om zowel het CTO als het MTO samen te brengen in een pilot. Met verrassende en bemoedigende resultaten

Een ervaring

Tevreden met waar ik nu sta
Receptioniste vraagt aan mij om bewoonster op te halen voor een kooroptreden die avond. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de dochter.
‘s Avonds blijkt zij al op bed te liggen/naar bed te zijn gebracht. Als ik verzorgende vraag of mw. niet naar het optreden had gewild, geeft verzorgende aan dat mw. herstellende is van een longontsteking en dat ze dus niet helemaal fit is en naar bed wilde.
Verzorgende uit haar verbazing over de vraag/verzoek van de dochter.

Een project voor

Meer weten?