PeopleConnect

Krijg grip op de weerbarstige processen achter de cijfers door zicht op de echte praktijk van leven en werken. Verbeter uw effectiviteit van coaching, managen en verandertrajecten.

Met PeopleConnect geven mensen anderen zicht op hoe ze zichzelf, hun leven of werk beleven. Daarmee wordt coaching een stuk effectiever, geven onderzoeken echt zicht op de praktijk achter de cijfers van bijvoorbeeld medewerkers-belevingsonderzoek en krijgt u grip op verander- en verbeterprocessen.

PeopleConnect is een brede set toepassingen, variërend van coaching en leiderschapsontwikkeling tot onderzoeken naar medewerkerbeleving en motivatie en veranderkundige toepassingen op het gebied van veiligheid, werken onder stressvolle omstandigheden, cultuur, ethiek.

Klanten voor PeopleConnect zijn meestal directies, Human Resources afdelingen, medezeggenschapsraden en individuele coaches of coaching-netwerken.

Coaches, managers en veranderaars worden veel effectiever doordat PeopleConnect de effecten van interventies en veranderingen direct in beeld brengt. Coaches kunnen als het ware meekijken door de ogen van hun coachee en daarop hun coaching aanpassen. Managers en verander-professionals zien trends de werkbeleving van medewerkers en de effecten van interventies ver voordat het volgende medewerkersbelevingsonderzoek verschijnt.

Met ProductConnect ontstaat een directe koppeling tussen de interventies van coach en de effecten coachees, tussen interventies van managers en de effecten op medewerkers en tussen verander-professionals en de invloed die zij hebben op de organisatie die zij begeleiden.

Ze ontdekken samenhang door evaluatie van narratieve patronen uit diepgaande StoryDashboard evaluaties waarmee ze gerichte afspraken maken over experimenten en gedragen veranderingen waarbij kansen, risico’s, onzekerheden en wensen zorgvuldig worden afgewogen.

De effectiviteit van coaches, managers en veranderkundigen neemt sterkt toe met PeopleConnect. Dat is niet uit te drukken in percentages, maar wel in effecten als:

  • Eindelijk snappen waar de barrières zitten.
  • Eindelijk niet meer trekken aan een dood paard.
  • Samen kleine én grote stappen zetten die iedereen ziet zitten.

PeopleConnect is geschikt voor

individuele coaching en voor intervisie in coachnetwerken

persoonlijke en leiderschapsontwikkeling

organisaties die medewerker-beleving en motivatie op peil willen houden – ook onder stresvolle omstandheden

monitoren van waarden, cultuur en ethiek

transformeren van organisaties

Meer weten over PeopleConnect?

Neem contact op met Marco Koning

14 + 4 =

Ontdek de toepassingen van PeopleConnect