Robbe & Partners is een juridisch en strategisch adviesbureau dat complexiteits-, onderhandelings- en transactiekostentheorie gebruikt om opdrachtgevers te helpen bij het formuleren en operationaliseren van weerbarstige en flexibele strategieën, beleid en contracten in zeer complexe (semi)publieke omgevingen.

De toegevoegde waarde van Robbe & Partners zit in de specifieke vaardigheden en ervaring die zij meeneemt bij het oplossen van complexe contracterings- en subsidieringsproblemen in het (semi)publieke domein om overheden, maatschappelijke instellingen en ondernemingen te helpen bij:

  • het sneller bereiken van door hun gestelde doelen
  • het meer kostenefficient behalen van die doelen
  • het minimaliseren van juridisch en politiek risico

StoryConnect en Robbe & Partners werken samen op het gebied van burgerparticipatie en het monitoren van de impact van decentralisaties.