Voor de uitdagingen van vandaag zijn werkwijzen nodig die er voor zorgen dat mensen samen op zoek gaan naar alternatieven. PLEK gelooft dat iedereen krachten in zich heeft die aangeboord kunnen worden om hier aan bij te dragen. Zo brengt PLEK mensen bij elkaar, verkent en verdiept met hen perspectieven vanuit eigen ervaringen, en maakt zo nieuwe kennis en ervaringen beschikbaar. Door gebruik van media zijn de inzichten en resultaten van kleinschalige initiatieven schaalbaar en beschikbaar voor een groot publiek. PLEK werkt met diverse participatieve werkvormen aan effectieve sociaal-culturele vernieuwing.

StoryConnect en PLEK werken samen op het gebied van het inpassen van participatieve theater technieken in PNI concepten en projecten en op dit moment in het Wat Werkt project.