Ron Donaldson is een kennis-ecoloog uit Peterborough, Engeland. Hij werkt soms alleen, of met anderen, maar houdt altijd van verhaalwerk. Zijn doel is homo narrans (de verhalen-vertellende aap) te faciliteren richting een emergente Duurzamocene toekomst.

StoryConnect en Ron Donaldson zijn mede-oprichters van het  PNI Instituut en werken samen aan de ontwikkeling en vermarkting van PNI-gebaseerde concepten en diensten voor het evenwichtig beheer van natuurlijk, economisch en menselijk kapitaal.