Light for the World

LIGHT FOR THE WORLD is een ontwikkelingsorganisatie die wil bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap is hun leidraad. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en geven richting aan hun werk.

Light for the World wil zich ontwikkelen tot expertise centrum voor inclusie van mensen met een beperking in ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor is het cruciaal om de impact van inclusie en exclusie op de levens van mensen met een beperking inzichtelijk te maken. PNI is daarvoor een belangrijke methodiek.

Projecten voor Light for the World en vergelijkbare toepassingen