Kind- en gezinsgerichte zorg op kinderafdelingen

Samen met de Stichting Kind en Ziekenhuis ontwikkelde StoryConnect in 2012 de ervaringsmonitor voor het verbeteren van de kind- en gezinsgerichte zorg op kinderafdelingen.

Sindsdien leverde StoryConnect meer dan 100 narratieve StoryReports op basis van meer dan 10.000 ervaringen van kinderen, jongeren en ouders aan inmiddels 14 aangesloten ziekenhuizen.

De Stichting Kind en Ziekenhuis en de ziekenhuizen evalueren hiermee allebei de kwaliteit van zorg en maken iedere 4 maanden afspraken over verbeteringen waarvan de effecten meteen zichtbaar worden in de ervaringsmonitor.

De uitdaging

In 25 jaar was het Smiley keurmerk van de Stichting Kind en Ziekenhuis uitgegroeid tot hét keurmerk voor kinderafdelingen van ziekenhuizen als het  gaat om goede op het kind en gezin gerichte zorg. Rond 2010 hadden bijna alle ziekenhuizen in Nederland dit keurmerk. Maar stilstand is uiteruitgang en dus was het tijd om te innoveren. De stichting wilde graag toe naar continue evaluatie van de zorg door kinderen en jongeren zelf en natuurlijk door hun ouders en het personeel van de ziekenhuizen: verpleging, artsen, fysiotherapeuten, enzovoort. Het Smiley keurmerk werd vervangen door een systeem van Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys waarin het delen en werken van echte ervaringen door de ogen van ouders en kinderen centraal staat.

De oplossing

StoryConnect ontwikkelde een Gouden Smiley Ervaringsmonitor  waarmee kinderen, jongeren, ouders en engelstalige ouders 24 uur per dag 365 dagen per jaar ervaringen kunnen delen over hun verblijf in het ziekenhuis tijdens opname, dagopname of spoedeisende en ook bij bezoek aan polikliniek of gipskamer. Er is een ook Gouden Smiley Medewerkersmonitor waarmee verpleegkundigen, artsen en andere medewerkers ervaringen delen over situaties waarin het hen wel of juist niet lukt om kindgerichte zorg te leveren. Transparantie en samen leren is immers heel belangrijk. Om dat te bevorderen ontvangen de  ziekenhuizen met het Gouden Smiley keurmerk 3 keer per jaar een StoryReport met alle over hun ziekenhuis gedeelde ervaringen. Daaruit komt inzicht voor het verder verbeteren van de zorg.

Alleen als wij weten wat er leeft bij kinderen, jongeren en hun ouders, en hen de mogelijkheid geven om actief hun stem te laten horen, zijn we in staat om de kwaliteit van de zorg aan kinderen en jongeren structureel te verbeteren, en hen met hart en ziel te blijven vertegenwoordigen in de diverse overleggen, raden, commissies, et cetera,

Hester Rippen

Directeur, Stichting Kind en Ziekenhuis

Gezamenlijke klanten

De CareConnect Gouden Smiley ervaringsmonitor wordt gebruikt door deze ziekenhuizen