Van Meten naar Verbeteren in de Jeugdzorg

De case van Holland Rijnland

Echt inzicht. Voorbij de getallen.

Lees de brochureLees het eindrapport

De uitdaging

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Jeugdwet verplicht om onderzoek naar de cliëntervaring uit te (laten) voeren voor jeugd. De resultaten daarvan dienen jaarlijks te worden gepubliceerd. Gemeenten hebben (vooralsnog) de vrijheid om zelf vorm te geven aan het cliëntervaringsonderzoek (CEO).

Het kwantitatieve cliëntervaringsonderzoek in 2016 gaf beperkt inzicht en geen aanknopingspunten voor verbetering. Daatom zochten de samenwerkende gemeenten in de regio Holland Rijnland naar een alternatief dat wel inzicht biedt. De resultaten zijn zo goed dat de gemeenten beschikbare narratieve informatie gaan gebruiken als input voor verdere beleidsanalyse en de ontwikkeling van plannen voor specifieke beleidsthema’s met betrekking tot de jeugdhulp.

De oplossing

StoryConnect ontwierp samen met de projectgroep van de gemeenten een vertelpunt voor het delen van ervaringen over de toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit en effecten van jeugdhulp, samenwerking tussen hulpverleners onderling en de bejegening door hulpverleners.

StoryConnect leidde ook mensen op voor het verzamelen van ervaringen via verteltafels. Samen met het versturen van ongeveer 8000 email uitnodigingen werden ruim 600 ervaringen gedeeld.

Door het uitvoeren van een versnellingsstudie werden observaties in de ervaringen en datapatronen opgewerkt tot input voor een workshop waar ongeveer 30 mensen (ouders, hulpverleners, ambtenaren) inzichten opbouwden over de gang van zaken rondom deze thema’s.

Doorlooptijd in maanden

Aantal ervaringen

Als je ouders aan het woord laat over de toeleiding tot jeugdzorg en zorg zelf, dan komt er energie vrij. Veel mensen namen de moeite te vertellen hoe het echt ging, wat er beter moet en wat er goed gaat

Impressie inzicht workshop

Een project voor

Meer weten?

Vergelijkbare projecten