Insight

Een Insight project geeft uw organisatie diepe en nieuwe inzichten waarmee u direct actie kunt ondernemen.

/

InsightConnect

InsightConnect projecten leveren concrete resultaten en authentieke inzichten op voor organisaties en gemeenschappen. Veelal komt er ook al een veranderproces op gang.

Insight projecten bouwen meestal voort op de resultaten van een Inception project. Er zijn ook een groeiend aantal standaardtoepassingen beschikbaar die geconfigureerd kunnen worden voor uw situatie.

De output is zeer divers. Betere beslissingen nemen, trends eerder zien, zaken ontdekken die buiten beeld waren, leren van ervaringen, omgaan met of zelfs beslechten van conflicten, nieuwe ideeën creëren met belanghebbenden, mensen verbinden op waarden (i.p.v regels) en zaken verhelderen zijn enkele bekende voorbeelden

Resultaten

De toepassingsmogelijkheden zijn zeer breed. Van medewerker motivatie tot veiligheidscultuur en van klantwensen, tot patient-ervaringen. In alle gevallen krijgt u dieper en rijker inzicht van meer mensen dan mogelijk is met meer klassieke benaderingen.

k

Narratieven

Tussen 200 en 300 narratieven zijn voldoende om inzicht te verkrijgen, daarna treedt verzadiging op. Voor zeer gevoelige onderwerpen is een richtgetal tussen 40 tot 60 vaak toereikend.

}

Doorlooptijd

De doorlooptijd bedraagt 2 tot 3 maanden of zelfs korter als er veel hergebruik mogelijk is. De doorlooptijd voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen is meestal 3 tot 6 maanden.

Omvang

Standaardtoepassingen vergen 15 tot 20 werkdagen. Gemiddeld zo’n 25 tot 40 werkdagen voor het ontwikkelen van een nieuwe toepassingen of in lastige contexten,  oplopend tot meer dan 100 voor projecten waarin meerdere toepassingen naast elkaar worden ontwikkeld.