IndependenceConnect

Dragen kennis, vaardigheden en systemen over om een deel van benodigde cPNI activiteiten zelfstandig uit te leren voeren

IndependenceConnect

De naam zegt het al. Independence projecten helpen de klant zelfstandig(er) te werken met PNI. Training, nog meer overdracht van vaardigheden, documenteren van werkwijzen en het gebruiker-proof maken van tools dragen daaraan bij.

In IndependenceConnect projecten zijn de activiteiten vooral gericht op het steeds zelfstandiger uitvoeren van cPNI door de klant. Eigenlijk is alles maatwerk in een Independence project omdat iedere organisatie – we zeiden het al eerder – uniek is en moet blijven.

De rol van StoryConnect verandert gedurende een IndependenceConnect project van ontwikkelaar naar facilitator. Uiteindelijk is onze rol het blijven innoveren van de cPNI aanpak zelf en de nieuwe inzichten en toepassingen tot wasdom brengen bij klanten. IndependenceConnect projecten geven ons de tijd en de ruimte om los te laten en nieuwe paden voor u en met u te gaan bewandelen.

Resultaten

Het ultieme resultaat is een klantorganisatie die de potentie van cPNI volledig realiseert met StoryConnect als innovatie-partner. Hier door ontstaat optimale ruimte voor operationele excellentie en innovatie, naast en in co-creatie met elkaar.

k

Narratieven

Is eigenlijk niet zo relevant. Het gaat erom dat er op de juiste manier gewerkt wordt met narratieven. Dat resources hiervoor nuttig worden ingezet. Er is geen bovengrens aan te geven omdat die niet relevant is.

}

Doorlooptijd

Simpel, continu. Maar ook periodiek. De noodzaak tot onderhoud van de cPNI werkwijzen hangt af van de ontwikkeling van cPNI, maar ook van de ontwikkelingen in en rondom uw organisatie of gemeenschap.

Omvang

Wisselend in de tijd. Soms perioden van rust en afstand. Dan weer intensieve activiteiten om uw cPNI gebaseerde werkwijzen aan te passen aan nieuwe inzichten of veranderende omstandigheden.