Inclusion Works

Als extreem arme vrouw in Bangladesh heb je regelmatig niets te eten en andere extreme uitdagingen. In het “Inclusion Works” project onderzochten wij welke factoren het meeste invloed hebben op het dagelijkse leven van deze vrouwen, opdat deze bij nieuwe ontwikkelingsinitiatieven voor mensen met een beperking meegenomen worden. Bekijk hier de eindrapportage.

De uitdaging

Het evalueren van ontwikkelingsprojecten gebeurd meestal achteraf. Natuurlijk is er vooraf een nulmeting en soms wordt halverwege gekeken of de gewenste effecten optreden, maar over het algemeen wordt in al die metingen en evaluaties de ervaringen de doelgroep niet tot nauwelijks meegenomen. Light for the World erkende dat probleem en heeft samen met StoryConnect in het Inclusion Works project de eerste schreden gezet om met Narratieve Evaluatie de impact van een project tijdens het project en met de betrokkenen inzichtelijk te krijgen.

De oplossing

StoryConnect ontwikkelde samen met Light for the World een StoryForm om de verhalen van de zeer arme vrouwen op te noteren en hen te helpen deze te duiden. Daarbij kwamen een flink aantal (culturele) uitdagingen naar voren waarbij de verzamelwijze en vorm flink moest worden bijgesteld. Toch werden uiteindelijk meer dan 100 ervaringen vanuit de doelgroep verzameld en bleek het een zeer nuttige exercitie. Zowel qua resultaat als qua ontwikkeling van de methodiek.

Solving the food security challenge ain't simple. But the bottom line is: you need to help people from begging to business

De klant:

LIGHT FOR THE WORLD is een ontwikkelingsorganisatie die wil bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap is onze leidraad. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en geven richting aan ons werk.

Inclusion Works is een PeopleConnect toepassing. Vergelijkbare projecten: