HumanConnect is een brede set toepassingen met als basis: werken met ervaringen. Variërend van coaching en leiderschapsontwikkeling tot werkbelevingsonderzoek en veranderkundige toepassingen.

 

Wilt u zicht krijgen op de praktijk van leven en werken, voorbij getallen? Verbeter de werkbeleving of effectiviteit van coaching of begeleiding van verandertrajecten door te werken met ervaringen die mensen delen.

 

Klanten voor HumanConnect zijn directies, Human Resources afdelingen, medezeggenschapsraden of individuele coaches of coaching-netwerken.

Lees de HumanConnect brochure
StoryConnect - Enabling Collective Intelligence for sustaining change

Met HumanConnect delen mensen ervaringen over hoe ze hun werk of leven beleven. Daarmee wordt coaching effectiever. Geven onderzoeken echt zicht op de praktijk achter de cijfers van bijvoorbeeld werkbelevingsonderzoek. In HumanConnect werkbelevingsonderzoek delen medewerkers ervaringen over belangrijke momenten of situaties tijdens het werk over thema’s als Leiderschap, Communicatie, Werkdruk etc. Ze delen via deze aanpak wat ze zelf belangrijk vinden om te delen. Dat wat ze als collega’s met elkaar delen of in privé-sfeer vertellen over hun werk. In die ervaringen zit waardevolle kennis verborgen die noodzakelijke veranderingen onthullen om als organisatie succesvol te zijn of te blijven! 

Coaches, managers en veranderaars worden veel effectiever doordat HumanConnect de effecten van interventies en veranderingen direct in beeld brengt. Coaches kunnen als het ware meekijken door de ogen van hun coachee en daarop hun coaching aanpassen. Managers en verander-professionals zien trends de werkbeleving van medewerkers en de effecten van interventies ver voordat het volgende medewerkersbelevingsonderzoek verschijnt.

Met HumanConnect ontstaat – afhankelijk van de toepassing – een directe koppeling  tussen

  • Interventies van managers en de effecten op medewerkers.
  • Verander-professionals en de invloed die zij hebben op de organisatie die zij begeleiden.
  • Interventies van coach en de effecten coachees,

Ze ontdekken samenhang door evaluatie van narratieve patronen uit diepgaande StoryDashboard evaluaties waarmee ze gerichte afspraken maken over experimenten en gedragen veranderingen waarbij kansen, risico’s, onzekerheden en wensen zorgvuldig worden afgewogen.

Het zicht op werkbeleving en de effectiviteit van coaches, managers en veranderkundigen neemt toe met HumanConnect. Dat is moeilijk uit te drukken in cijfers. Wel in effecten als:

  • Inzicht in waar de barrières zitten.
  • Niet meer trekken aan een dood paard, maar gezamenlijk optrekken.
  • Samen kleine én grote stappen zetten die iedereen ziet zitten.

HumanConnect is geschikt voor

organisaties die op een innovatieve wijze medewerker-beleving in kaart willen brengen

individuele begeleidingstrajecten

professionele ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling

transformeren van organisaties

Meer weten over HumanConnect?

Neem contact op met Marco Koning

1 + 5 =