Holland Rijnland

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor veertien gemeenten in het hart van de Randstad om de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven van inwoners, ondernemers en instellingen te verbeteren. Als het gaat om complexe uitdagingen, vergroten van efficiëntie en lobby vergroot de samenwerking gezamenlijk optreden, vergroten van slagkracht en impact van projecten. Het samenwerkingsverband heeft ook taken op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.