Coalitie voor Inclusie

De Coalitie voor Inclusie is een netwerk van organisaties en mensen zoals jij, die samen werken aan een inclusieve samenleving. Dit is een samenleving waarin iedereen erbij hoort en gewaardeerd wordt om zijn talenten. In een inclusieve samenleving zijn er dus geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. In plaats daarvan zijn alle voorzieningen toegankelijk voor iedereen. De samenleving past zich dus aan aan de mensen in plaats van andersom.

De Coalitie voor Inclusie gebruikt een PeopleConnect oplossing